Středisko sociálních služeb, Praha 1

Důležitá informace

Dostala se vám do rukou šitá rouška. Účinnost bavlněné roušky je cca 2 až 3 hodiny.

Po každém použití roušku vyměňte a sterilizujte vyvařením a přežehlením.

Z domu nevycházejte bez ochrany obličeje, a je-li to možné, ani bez rukavic.

Neustále dodržujte hygienu rukou. Po návratu domů si ruce pečlivě umyjte mýdlem v teplé vodě.

Omezte pohyb venku na nezbytné minimum, seniorům nad 70 let doporučujeme vůbec nevycházet.

Nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob.

Při kýchání a kašlání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem, případně rukávem, nikdy ne rukou.

Potřebujete-li nakoupit nebo jinak pomoci, volejte rodinu nebo pečovatelskou službu:

Tísňová linka 224 948 465

Sociální pracovnice: Hana Krušelnická, tel. 702 163 779

Nepropadejte panice, ale mějte stále na paměti, že patříte do nejohroženější skupiny a že nošením roušky chráníte sebe, ale především ostatní a že ostatní chrání nošením roušky sebe, ale především vás.