Od 1. 2. 2021 je stanovena nová cena obědů, a to 72 Kč/oběd.