Setkání s kulturou: Jazz, 12. 6. 2019

V příjemně chlazené Malostranské besedě se tentokrát hrál osvěžující jazz a swing. A protože se o tuto krásnou muziku postarala Eva Emingerová se svým Triem, cítili se diváci na červnovém Setkání s kulturou – navzdory vedru v ulicích – skvěle.

Při pohledu z oken Besedy na rozpálené Malostranské náměstí říkali radní Prahy 1 Petr Burgr a ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová, že je možné, že tentokrát bude na koncertu přece jen menší účast. Seniorští příznivci dobré kultury ale nezklamali.

„Překvapili jste mě! V tomhle vedru jsem čekal, že tady nikdo nebude,“ konstatoval spokojeně hlavní hostitel kulturních setkání pro seniory Petr Burgr, když předstoupil před plný sál. A radost neskrývala ani vynikající a půvabná zpěvačka Eva Emingerová, která v Besedě vystoupila nejen se svým Triem, ale i se svým otcem, vynikajícím klarinetistou Jiřím Emingerem, který dceru k hudbě přivedl. „Jsem velmi ráda, že jsem sem k vám byla zase pozvána, a moc jsem se na vás těšila. Dáme si swing a jazz, ale i české písničky, abyste si s námi mohli brouknout,“ prohlásila s úsměvem současná jazzmanka a bývalá špičková volejbalistka.

Jak slíbila, tak udělala. A poslední předprázdninové Setkání s kulturou uplynulo doslova jako jedna báseň, po které všichni i tu cestu domů všudypřítomným horkem zvládli o poznání snadněji.

Tak nezapomeňte ještě na Kulatý víceboj, sportovní den pro seniory, který se koná 24. června od 10 hodin na hřišti Na Františku, a poté si už užívejte krásné léto, třeba při plavbách po Vltavě s Prahou 1. Další Setkání s kulturou se uskuteční 18. září od 15 hodin v Malostranské besedě a vystoupí na něm čtyři skvělí mladí pěvci sdružení v Symfon Kvartetu. Bezplatné vstupenky budou pro seniory z Prahy 1 k vyzvednutí od 5. září v infocentru radnice ve Vodičkově 18.

 

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 12-06-2019 SSK

Plavba po Vltavě – 6. 6. 2019

Více než 120 seniorů z Prahy 1 se vydalo na červnovou plavbu po Vltavě, organizovanou Městskou částí Praha 1 a Střediskem sociálních služeb. A díky krásným písničkám v podání Dua Regent a zpěváka Bohuše Matuše je na cestě doprovázely i melodie, které prověřil čas a bez kterých se neobejde žádné správné setkání s přáteli, ať už na lodi nebo u táboráku.

Výlety lodí se konají jednou za měsíc a pro seniory z Prahy 1 jsou bezplatné, včetně občerstvení. „Plavba po Vltavě nabízí netradiční pohledy na krásy našeho města i atmosféru řeky, kterou dobře znají jen lidé od vody,“ popsal radní Prahy 1 a hlavní hostitel plavby Petr Burgr.

A k řece patří i písničky, které tentokrát nabídli Duo Regent (výjimečně ve třech) a zpěvák Bohuš Matuš, jenž si pro tuto plavbu vynikajícím způsobem připravil zejména nejpopulárnější skladby Waldemara Matušky, a tak často stačilo zavřít oči, a jako by se legendární „Walda“ mezi nás zase vrátil…

Bohuš Matuš věnoval také do tomboly svoje cédéčka a kalendáře, Praha 1 zase dárkové balíčky a Pražská paroplavební společnost pak bezplatné vstupenky na některou ze svých výletních lodí.

Další seniorská plavba lodí po Vltavě se koná 11. července a senioři z Prahy 1 si bezplatné lístky mohou vyzvednout v infocentru radnice od 9. července.

Do té doby na ně ale čeká mnoho další hezkých akcí: koncerty klasické hudby s Pražským komorním orchestrem, koncert japonského okarínového orchestru, pravidelné Setkání s kulturou, tentokrát s Evou Emingerovou, Kulatý víceboj na hřišti Na Františku, Krásné toulky paní Krásné anebo divadelní představení studentů Arcibiskupského gymnázia.

 

Fotogalerii najdete zde

Exkurze v Senátu, 24. 5. 2019

Středisko sociálních služeb Praha 1 organizuje pro seniory a občany s handicapem řadu vzdělávacích a volnočasových aktivit, které přispívají k širšímu poznání a vzdělání i k navazování kontaktů s vrstevníky a jež jsou účinnou formou prevence osamělosti. Jednou z takovýchto akcí byla i návštěva Senátu, tedy Valdštejnského paláce.

„Valdštejnský palác byl ve své době jedinečnou stavbou přesahující svým významem hranice země. Jeho vystavění rovněž vedlo k velké změně podoby Malé Strany. A tento palácový komplex je významný i dnes, kdy v něm sídlí Senát,“ vysvětlil důvody zorganizování prohlídky radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož gesce spadá Středisko sociálních služeb.

Valdštejnský palác dal ve dvacátých letech 17. století vystavět jeden z nejmocnějších a nejbohatších šlechticů té doby Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, a to na místě někdejšího Trčkovského paláce a dalších 23 domů, tří velkých zahrad a cihelny, které kvůli tomu vzaly zasvé. Nepříliš skrývaným Valdštejnovým úmyslem bylo zastínit i Pražský hrad.

Původně nevýznamný a chudý český šlechtic se totiž výhodnými sňatky i koupěmi (včetně zkonfiskovaného majetku protestantské šlechty) domohl značného jmění i postavení na císařském dvoře. Roku 1623 byl dokonce povýšen na knížete, o čtyři roky později byl jmenován vévodou frýdlantským a za další dva roky vévodou meklenburským. Nemluvě o hodnosti generalissima císařské armády. Císařova přízeň ale byla vrtkavá, což nakonec na vlastní kůži poznal i marnivý a namyšlený Valdštejn: roku 1634 byl totiž císařskými dekrety prohlášen za zrádce říše a císařskými důstojníky byl zavražděn v Chebu. Jeho majetek v Čechách byl zkonfiskován. Dílo zkázy pak v mnoha případech dokonala cizí loupeživá vojska během třicetileté války.

Senioři z Prahy 1 si v doprovodu senátní průvodkyně se zájmem prohlédli Hlavní sál, který v období raného baroka patřil k nejreprezentativnějším sálům ve střední Evropě a po Novém (dnes Španělském) sále na Pražském hradě byl největším v Praze. Z něj se přechází do Rytířské síně, jež původně bývala prvním z audienčních sálů Albrechta z Valdštejna. Někdejší žadatelé o audienci i současní senioři se z ní pak přesunuli do předpokoje, v němž jsou dnes krásná benátská zrcadla z 18. století, vyrobená na ostrově Murano.

Na Valdštejnském paláci se stejně jako na mnoha dalších českých stavebních a uměleckých skvostech osudově podepsalo drancování švédskými vojsky, která během třicetileté války napadla Prahu a obsadila Malou Stranu, zatímco pravý břeh se jim naštěstí dobýt nepodařilo. Skvostem paláce je pak i Audienční síň s originálním kruhovým půdorysem a bohatou freskovou výzdobou, jež nám zůstala zachována, protože prostě nešla odnést…

Zachráněna byla i krásná truhla s důmyslným systémem zámků. Ta ale přečkala pro změnu proto, že v době švédského plenění nebyla v paláci. Nyní je v Mytologické chodbě, kterou si senioři z Prahy 1 rovněž prohlédli a kterou prošli do bývalé luxusní konírny, jež svým vybavením odpovídala Valdštejnově lásce ke koním. Konírna nyní slouží senátorům jako hlavní jednací sál.

Evropská unie ocenila v roce 2003 cenou Europa Nostra citlivé zrestaurování a rekonstrukci Valdštejnského paláce. Díky rekonstrukci se podařilo opravit řadu stavebních a statických poruch, byly odstraněny nevhodné stavební zásahy z předchozích let a podařilo se architektonicky obnovit historický ráz Valdštejnského paláce a zahrady s nádhernou salou terrenou a výstavním prostorem ve Valdštejnské jízdárně.

Fotogalerii najdete zde

 

thumbnail of 24-05 Senát

Recitace ve Viole: Veršotepárna, 23. 5. 2019

Tradiční poetické odpoledne ve Viole, tentokrát s verši Moniky Silberové, připravil pro své seniorské sousedy a vrstevníky klub poezie Týnka, který působí při Středisku sociálních služeb.

„Klub poezie Týnka spojuje lidi radující se z krásných veršů, z literatury i ze setkávání s podobně naladěnými lidmi. Platí to pro ty, kteří jsou v klubu zapojeni, i pro ty, kteří na setkání s poezií přicházejí jako diváci. Moc děkuji členkám klubu i všem ze Střediska sociálních služeb, kteří tyto akce připravují a organizují,“ uvedl radní Prahy 1 pro kulturu, Středisko sociálních služeb a volnočasové aktivity seniorů Petr Burgr.

Tentokrát se poetické odpoledne ve Viole nazývalo Veršotepárna, což je internetový projekt, kdy autoři tvoří různé literární formy na zadaná slova či témata. Paní Marie, Karla, Miloslava, Jarmila, Danuše a Dagmar z Týnky se ujaly recitace básní Moniky Silberové, která je vždy napsala na pět zadaných slov.

Nechcete to také zkusit a připojit se k těm, kteří stejně jako vy mají rádi poezii? Vítány jsou dámy a vítáni jsou i muži. Napište vedoucí klubu Dagmar Hyklové na e-mail: [email protected]. Týnka se schází každou středu odpoledne.

Příští poetické odpoledne se pak ve Viole uskuteční 6. listopadu. Kromě toho budou dámy z Týnky recitovat i ve Werichově vile, a to 13. listopadu.

Fotogalerii najdete zde

 

thumbnail of 23-05-2019 Viola

Klub seniorů Haštalka hostí výstavu obrazů Jana Hejmy

Honzův naplněný život – tak se jmenuje aktuální výstava obrazů zesnulého Jana Hejmy, rodáka z Bílé Hory, dlouholetého občana Prahy 1, syna živnostníka a politického vězně z padesátých let, kterou můžete zhlédnout v klubu seniorů Haštalka do konce června.

„Na tátu vzpomínáme zvesela a jednou do roka ho chceme připomenout i jeho a našim kamarádům,“ vysvětlil syn a místostarosta Prahy 1 Petr Hejma, který spolu se svým bratrem Honzou zahájil vernisáž výstavy, doprovázenou vzpomínkami i autorovými oblíbenými tábornickými písničkami.

Jan Hejma od dětství nejraději ze všeho maloval, ale na vysněnou AVU ho komunisté nepustili. Nahradily mu to večerní výtvarné kurzy pro pracující, ve kterých si osvojoval malířské a sochařské techniky.

Během svého života vytvořil velké množství soch a obrazů. V každém kameni a kusu dřeva nacházel inspiraci a vhodný předmět ke zpracování a u sebe měl neustále blok. Velkou a věčnou inspirací i zdrojem životní energie mu byla příroda, která se v různých podobách představuje i na obrazech v Haštalce, stejně jako například motivy roubenky, srubů a posezení kamarádů v nich.

„Výstava v klubu Haštalka ukazuje, o čem táta přemýšlel na sklonku svého života, kdy vystavené obrazy vznikaly, a co mu dělalo radost. Obrazy jsme navíc doplnili jeho milovanou kytarou. Chybí kánoe, ale tu bychom sem nedostali,“ popsal s úsměvem syn Jan Hejma.

Výstavu je v Haštalské 7 možné navštívit od pondělí do čtvrtka, a to vždy od 14 do 17 hodin.