PROVOZOVATEL WEBU

Provozovatel webu Středisko sociálních služeb, se sídlem Dlouhá 23, Praha 1, IČ: 660 00 246, je správcem osobních údajů svých klientů, které provádí v souladu s Nařízením EU a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve spojení s platnými právními předpisy, upravujícími odůvodněné náležitosti dokumentů a smluv, k jejich platnosti se osobní údaje spravují a zpracovávají, archivují.

 

INFORMACE O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Web je důsledně navržen s respektem k soukromí návštěvníků a uživatelů, takže jej můžete procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Web nepoužívá cookies ani jiné nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů, v souladu s nařízením GDPR.

Provozovatel webu užívá na této webové stránce pouze takové soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti tohoto webu. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

 

JAKÉ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJEME

Kontaktní formuláře

1) Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s odběrem newsletterů.

Jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

 

2) Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za účelem:

  • vyřízení vaší poptávky dostávat e-mailové zprávy

 

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

3) Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu:

  • osobní údaje k odběru newsletterů zpracováváme do doby, než projevíte jakýmkoliv způsobem zájem nedostávat tyto e-maily. Poté je ručně odstraníme.

 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím

služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem.

 

Účinnost nařízení: 25. 5. 2018