1. Název

Středisko sociálních služeb

 

2. Důvod a způsob založení

 1. Zřizovatel: Městská část Praha 1
 2. Zřizovací listina Usnesení č. U96_0164 ze dne 17. 10. 1996, Usnesení č. U07_0036 ze dne 21. 3. 2007, Usnesení č. UZ09_0404 ze dne 20. 10. 2009, Usnesení č. UZ10_0011 ze dne 21. 12. 2010, Usnesení č. UZ11_0042 ze dne 31. 3. 2011, Usnesení č. UZ12_0314 ze dne 18. 10. 2012, Usnesení č. UZ15_0031 ze dne 27. 1. 2015, Usnesení č. UZ16_0266 ze dne 17. 5. 2016, Usnesení č. UZ17_0356 ze dne 17. 1. 2017, Usnesení č. UZ17_0489 ze dne 31. 10. 2017, Usnesení č. UZ18_0614 ze dne 12. 6. 2018, Usnesení č. UZ20_0153 ze dne 16. 6. 2020, Usnesení č. UZ21_0324 ze dne 14. 12. 2021
 3. Organizace je zřízena Městskou částí Praha 1 na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou.
  Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

 1. Organizační řád
 2. Organizační schéma

 

4. Kontaktní spojení

 1. Sídlo: Dlouhá 736/23, Praha 1
 2. E-mail: info@socialnisluzbyp1.cz
 3. Telefon: 222 322 235
 4. Datová schránka: pwdq4k7

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 1. Sídlo organizace: Středisko sociálních služeb, Dlouhá 736/23, Praha 1, 110 00

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 1. Ředitelství organizace: Dlouhá 23, Praha 1
 2. Sociální pracovnice: BD Samcova 2125/3, Praha 1
 3. Dům s pečovatelskou službou Dlouhá: Dlouhá 736/23, Praha 1
 4. Bytový dům s pečovatelskou službou Benediktská: Benediktská 1100/13, Praha 1
 5. Dům s pečovatelskou službou Týnská: Týnská 1104/17a, Praha 1
 6. Dům s pečovatelskou službou Pštrossova: Pštrossova 190/18, Praha 1
 7. Dům s pečovatelskou službou U Zlaté studně: U Zlaté studně 169/1, Praha 1
 8. Bytový dům Samcova: Samcova 2125/3, Praha 1
 9. Denní stacionář: Týnská 1104/17a, Praha 1
 10. Systém tísňové péče: Palackého 720/5, Praha 1

 

4.3 Úřední hodiny

 1. Ředitelství organizace: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 2. Sociální pracovnice: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17 (BD Samcova 2125/3, Praha 1)
 3. Dům s pečovatelskou službou Dlouhá: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 4. Bytový dům s pečovatelskou službou Benediktská: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 5. Dům s pečovatelskou službou Týnská: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 6. Dům s pečovatelskou službou Pštrossova: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 7. Dům s pečovatelskou službou U Zlaté studně: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 8. Bytový dům Samcova (kancelář na adrese Dlouhá 736/23, Praha 1): Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 9. Denní stacionář: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17
 10. Systém tísňové péče: Po 8–12, 13–15.30, St 8–12, 13–17

Po předchozí telefonické domluvě je možné přijít i mimo úřední hodiny.

 

4.4 Telefonní čísla

organizace ředitelka telefon mobil
Středisko sociálních služeb Mgr. Helena Čelišová 222 322 243 724 952 701

 

pracoviště vedoucí telefon mobil
DPS Dlouhá Hana Haučnerová 222 322 201 724 021 780
BDPS Benediktská Hana Haučnerová 222 311 941 724 021 780
DPS Týnská Iva Jirasová 224 827 102 724 021 782
DPS Pštrossova Alice Drbohlavová 224 932 237 724 021 781
DPS U Zlaté studně Jitka Peštová, DiS. 257 532 934 724 021 783
BD Samcova Marta Lešnerová 725 788 315
Denní stacionář Iva Jirasová 224 827 102 724 021 782
Systém tísňové péče MUDr. Jana Trková 224 948 465 724 021 778

 

pozice jméno telefon mobil
sociální pracovnice Hana Krušelnická, DiS. 222 312 798 702 163 779
hlavní účetní Bc. Alena Painzová 222 324 248 602 724 191
účetní Marcela Šmejkalová 222 324 248 602 378 034
personální oddělení Zora Kučerová 222 324 248, linka 201 720 028 562
koordinátorka volnočasových aktivit Tereza Iva Nosková 222 324 248, linka 207 607 048 183
asistentka ředitelky Karolína Schwarzová 222 324 248, linka 207 725 397 934

 

4.5 Adresa internetových stránek

www.socialnisluzby-praha1.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Dlouhá 23, 110 00 Praha 1

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@socialnisluzbyp1.cz

Další elektronické adresy

organizace ředitelka e-mail
Středisko sociálních služeb Mgr. Helena Čelišová celisova@socialnisluzbyp1.cz

 

pracoviště vedoucí e-mail
DPS Dlouhá Hana Haučnerová haucnerova@socialnisluzbyp1.cz
BDPS Benediktská Hana Haučnerová haucnerova@socialnisluzbyp1.cz
DPS Týnská Iva Jirasová jirasova@socialnisluzbyp1.cz
DPS Pštrossova Alice Drbohlavová drbohlavova@socialnisluzbyp1.cz
DPS U Zlaté studně Jitka Peštová, DiS. pestova@socialnisluzbyp1.cz
BD Samcova Marta Lešnerová lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
Denní stacionář Marta Lešnerová lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
Systém tísňové péče MUDr. Jana Trková trkova@socialnisluzbyp1.cz

 

pozice jméno e-mail
sociální pracovnice Hana Krušelnická, DiS. kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz
hlavní účetní Bc. Alena Painzová painzova@socialnisluzbyp1.cz
účetní Marcela Šmejkalová smejkalova@socialnisluzbyp1.cz
personální oddělení Zora Kučerová kucerova@socialnisluzbyp1.cz
koordinátorka volnočasových aktivit Tereza Iva Nosková noskova@socialnisluzbyp1.cz
asistentka ředitelky Karolína Schwarzová schwarzova@socialnisluzbyp1.cz

 

4.8 Datová schránka

pwdq4k7

 

5. Případné platby lze poukázat

Na účet číslo:

 • 1937014369/0800

Variabilní symbol je číslo klienta (v případě služeb) nebo číslo nájemní smlouvy (v případě nájemného).

Úhradu lze provést také v pokladně Střediska sociálních služeb hotově proti stvrzence a podpisu

 

6. IČ

660 00 246

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

 1. Rozpočet v aktuálním roce
 2. Rozpočet v uplynulém roce

 

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v místě sídla organizace a způsoby, které zákon stanovuje.

 

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání lze podávat osobně u vedoucích jednotlivých zařízení organizace, písemně na adresu sídla organizace (nejlépe doporučeně) nebo elektronicky na e-mailové adresy vedoucích jednotlivých zařízení organizace či na adresu e-podatelny info@socialnisluzbyp1.cz, případně do datové schránky pwdq4k7.

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

 

11.2 Vydané právní předpisy

Organizace nevydala žádné právní předpisy.

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník nebyl vydán.

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nebyla přijata.

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nejsou vydány ve vztahu ke klientům.

 

13.2 Výhradní licence

Vzory licenčních smluv nejsou vydány ve vztahu ke klientům.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2023

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0/0

 1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

 1. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

nejsou

 1. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

nejsou

 1. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

 1. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

nejsou

Za rok 2022

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1/0

 1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

 1. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

nejsou

 1. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

nejsou

 1. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

 1. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

nejsou