Středisko sociálních služeb
Dlouhá 23
110 00 Praha 1

tel.: 222 322 235
info@socialnisluzbyp1.cz

Příspěvková organizace
IČ: 660 00 246, DIČ: CZ66000246
Bankovní spojení – č. účtu: 1937014369/0800
Zřizovatel: Městská část Praha 1
Datová schránka: pwdq4k7

Mgr. Helena Čelišová, ředitelka
telefon: 222 322 243, mobil: 724 952 701
celisova@socialnisluzbyp1.cz

Ing. Marta Koucká, zástupkyně ředitelky, hlavní koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 784
koucka@socialnisluzbyp1.cz

Sociální pracovnice
Hana Krušelnická, DiS.
pracoviště: BD Samcova 3, Praha 1
telefon: 222 312 798, mobil: 702 163 779
kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz


Hana Haučnerová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 222 311 941 (BDPS Benediktská 13), 222 322 201 (DPS Dlouhá 23)
mobil: 724 021 780
haucnerova@socialnisluzbyp1.cz

pečovatelna BDPS Benediktská 13: 222 314 605
recepce BDPS Benediktská 13: 222 316 826

Recepce: 221 890 261, 224 826 476
Iva Jirasová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 221 890 262, 224 827 102, mobil: 724 021 782
jirasova@socialnisluzbyp1.cz
pečovatelna DPS: 221 890 260, 220 950 495

Alice Drbohlavová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 224 932 237, mobil: 724 021 781
drbohlavova@socialnisluzbyp1.cz
pečovatelna DPS: 224 932 238, terén: 224 999 872

Jitka Peštová, DiS., koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 257 532 934, mobil: 724 021 783
pestova@socialnisluzbyp1.cz
pečovatelna DPS: 257 532 934

Miloslava Svobodová, referentka obědů
mobil: 720 963 360
svobodova@socialnisluzbyp1.cz
Změny v objednávkách obědů je nutné nahlásit do 10 hodin předchozího pracovního dne.

Marta Lešnerová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 222 312 798, mobil: 725 788 315
lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

recepce: 221 890 261, 224 826 476
Iva Jirasová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 221 890 262, 224 827 102, mobil: 724 021 782
jirasova@socialnisluzbyp1.cz

Adresa: Palackého 720/5 (budova polikliniky), Praha 1
Dispečink: 224 948 465, 222 928 246
MUDr. Jana Trková, vedoucí systému tísňové péče
telefon: 224 948 465, mobil: 724 021 778, 724 021 789
trkova@socialnisluzbyp1.cz

Dlouhá 23 – objednávky: 222 322 201 nebo mobil: 724 021 780
Týnská 17a – objednávky: 224 826 476–7
Pštrossova 18 – objednávky: 224 990 871

Koupání je možno objednat na telefonních číslech
Dlouhá 23 – 222 322 201
Týnská 17a – 224 827 102
Pštrossova 18 – 224 999 871

Mgr. Jaroslav Vyskočil, vedoucí hospodářské správy
telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 779
vyskocil@socialnisluzbyp1.cz

Bc. Alena Painzová, hlavní účetní
telefon: 222 324 248, 222 322 235, mobil: 602 724 191
painzova@socialnisluzbyp1.cz

Marcela Šmejkalová, účetní, pokladní
telefon: 222 324 248, 222 322 235, mobil: 602 378 034
smejkalova@socialnisluzbyp1.cz

Zora Kučerová, mzdová účetní, personální oddělení
telefon: 222 324 248, linka 201, mobil: 720 028 562
kucerova@socialnisluzbyp1.cz

Irena Hájková, spisovna
hajkova@socialnisluzbyp1.cz

Tereza Iva Nosková, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů, asistentka ředitelky
telefon: 222 324 248, linka 207, mobil: 607 048 183
noskova@socialnisluzbyp1.cz

Karolína Schwarzová, asistentka ředitelky, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů
telefon: 222 324 248, linka 207, mobil: 725 397 934
schwarzova@socialnisluzbyp1.cz

Klub seniorů Haštalka, Haštalská 7, Praha 1
mobil: 602 450 958
klub.hastalka@gmail.com

Klub seniorů Tomáš, Tomášská 6, Praha 1
mobil: 723 905 601
klub.tomas6@gmail.com

Žitná 13, Praha 1
Marie Němcová, vedoucí
mobil: 601 188 315
nemcova@socialnisluzbyp1.cz

Kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 najdete zde
Všechny kontakty na pracovníky ÚMČ Praha 1 najdete zde