Středisko sociálních služeb
Dlouhá 23
110 00 Praha 1

tel.: 222 322 235
info@socialnisluzbyp1.cz

Příspěvková organizace
IČ: 660 00 246, DIČ: CZ66000246
Bankovní spojení – č. účtu: 1937014369/0800
Zřizovatel: Městská část Praha 1

Mgr. Helena Čelišová, ředitelka
telefon: 222 322 243, mobil: 724 952 701
celisova@socialnisluzbyp1.cz

Marta Lešnerová, zástupkyně ředitelky, hlavní koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 784
lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

Sociální pracovnice
Hana Krušelnická, DiS.
pracoviště: BD Samcova 3, Praha 1
mobil: 702 163 779
kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz


Hana Haučnerová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 222 311 941 (BDPS Benediktská 13), 222 322 201 (DPS Dlouhá 23)
mobil: 724 021 780
haucnerova@socialnisluzbyp1.cz

pečovatelna BDPS Benediktská 13: 222 314 605
recepce BDPS Benediktská 13: 222 316 826

Recepce: 224 826 477 – zde je možno získat informace také o aktivitách klubu seniorů
Ing. Marta Koucká, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 224 827 102, mobil: 724 021 782
koucka@socialnisluzbyp1.cz
pečovatelna DPS: 221 890 260

Alice Drbohlavová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 224 932 237, mobil: 724 021 781
drbohlavova@socialnisluzbyp1.cz
pečovatelna DPS: 224 932 238, terén: 224 999 872

Jitka Peštová, DiS., koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 257 532 934, mobil: 724 021 783
pestova@socialnisluzbyp1.cz
pečovatelna DPS: 257 532 934

Marta Lešnerová, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 784
lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

telefon: 221 890 299
recepce: 224 826 477
Ing. Marta Koucká, koordinátorka pečovatelské služby
telefon: 224 827 102, mobil: 724 021 782
koucka@socialnisluzbyp1.cz
Bc. Marcela Dražanová, hlavní pečovatelka
mobil: 606 054 231

Adresa: Palackého 720/5 (budova polikliniky), Praha 1
Dispečink: 224 948 465, 222 928 246
MUDr. Jana Trková, vedoucí systému tísňové péče
telefon: 224 948 465, mobil: 724 021 778, 724 021 789
trkova@socialnisluzbyp1.cz

Dlouhá 23 – objednávky: 222 322 201 nebo mobil: 724 021 780
Týnská 17a – objednávky: 224 826 476–7
Pštrossova 18 – objednávky: 224 990 871

Koupání je možno objednat na telefonních číslech
Dlouhá 23 – 222 322 201
Týnská 17a – 224 827 102
Pštrossova 18 – 224 999 871

Jitka Malá, vedoucí hospodářské správy
telefon: 222 324 052, mobil: 724 021 779
mala@socialnisluzbyp1.cz

Ilona Ondráčková, hlavní účetní
telefon: 222 324 248, 222 322 235, mobil: 602 378 034
ondrackova@socialnisluzbyp1.cz

Marcela Šmejkalová, účetní, pokladní
telefon: 222 324 248, 222 322 235, mobil: 602 378 034
smejkalova@socialnisluzbyp1.cz

Zora Kučerová, mzdová účetní, personální oddělení
telefon: 222 324 248, linka 201, mobil: 720 028 562
kucerova@socialnisluzbyp1.cz

Irena Hájková, spisovna
hajkova@socialnisluzbyp1.cz

Tereza Iva Nosková, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů, asistentka ředitelky
telefon: 222 324 248, linka 207, mobil: 607 048 183
noskova@socialnisluzbyp1.cz

Karolína Schwarzová, asistentka ředitelky, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů
telefon: 222 324 248, linka 207, mobil: 725 397 934
schwarzova@socialnisluzbyp1.cz

Žitná 13, Praha 1
vedoucí: Marie Němcová, tel. 601 188 315
nemcova@socialnisluzbyp1.cz

Kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 najdete zde
Všechny kontakty na pracovníky ÚMČ Praha 1 najdete zde