Domy s pečovatelskou službou nabízejí byty v režimu zvláštního bydlení. O umístění do domu s pečovatelskou službou mohou žádat osoby, které splňují podmínky určené pravidly pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem malometrážních bytů a podmínkami pronájmu v domech s pečovatelskou službou a bytovém domě s pečovatelskou službou v Praze 1.

Žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou přijímá a vyřizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a služeb Úřadu městské části Praha 1. Více viz
https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/odbory/zadost-o-pronajem-bytu-v-dome-s-pecovatelskou-sluzbou-na-praze-1/

Byty v domech s pečovatelskou službou procházejí před nastěhováním nového obyvatele nezbytnými úpravami a údržbou. Do domu s pečovatelskou službou je možné si vzít domácího mazlíčka, pokud nebude obtěžovat okolí a obyvatel je schopen se o něj postarat.

img_divider

Nejčastější dotazy


Byt v domě s pečovatelskou službou je nájemní byt, v němž má nájemce stejná práva a povinnosti jako v každém jiném nájemním bytě. Je tedy uzavírána nájemní smlouva a nájemce bydlí sám,
případně s partnerem či partnerkou, v bytě, kde si může sám vařit, sám si uklízet, sám si zařizuje a hradí drobné opravy.

Výhodou je blízkost pečovatelské služby, kterou však obyvatelé domu nemusejí využívat. Když se obyvatel domu s pečovatelskou službou rozhodne využívat pečovatelskou službu, má samozřejmě i nadále svobodu vybrat si poskytovatele pečovatelské služby dle vlastního uvážení.

Dům s pečovatelskou službou na rozdíl od domova pro seniory není pobytové zařízení se zdravotní péčí a sociálními službami poskytovanými 24 hodin denně.


Chcete-li požádat o umístění v domě s pečovatelskou službou, obraťte se na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a služeb Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a vše projednejte se sociálními pracovnicemi.

Pokud splňujete podmínky stanovené pravidly pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem malometrážních bytů a podmínkami pronájmu v domech s pečovatelskou službou a bytovém domě s pečovatelskou službou v Praze 1, bude následovat vyplnění žádosti, kterou musí také potvrdit praktický lékař, a pak budete čekat na přidělení bytu. Jakmile se uvolní byt a dojde na vás řada v pořadníku, bude vás sociální pracovnice kontaktovat s dotazem, zda o přidělení bytu máte zájem.

Pokud máte žádost podanou takzvaně „pro jistotu“, byt v dané chvíli odmítnete a budete kontaktováni později. Neznamená to, že budete z pořadníku vyřazeni.


Ne, neposkytujeme. Dům s pečovatelskou službou není pobytové zařízení a není v něm přítomen ani lékař, ani zdravotní sestra. Obyvatelé domů s pečovatelskou službou docházejí k praktickému lékaři i k odborným lékařům dle vlastního výběru. Jestliže potřebujete domácí zdravotní péči, je třeba, abyste si ji zajistili u jiného poskytovatele. Pokud váš zdravotní stav vyžaduje stálou péči, zvažte umístění do některého pobytového zařízení pro seniory, nikoliv do domu s pečovatelskou službou.

Ne, nemůžete. V takovém případě nesplňujete podmínky stanovené pravidly pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem malometrážních bytů a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou
službou a bytovém domě s pečovatelskou službou v Praze 1, a proto nemůžete žádat o umístění v domě s pečovatelskou službou v Praze 1.

Pokud je to váš případ, zjistěte si podmínky umístění do domu s pečovatelskou službou v místě svého bydliště. Na místním úřadě vám jistě rádi poradí.

Za byt v domě s pečovatelskou službou se platí nájemné v maximální výši 90 Kč za metr čtvereční.

Kromě nájemného se každý měsíc platí také zálohy na služby spojené s užíváním bytu, které jsou jednou ročně vyúčtovány, stejně jako v každém jiném nájemním bytě, a nájemce si samozřejmě také hradí spotřebované energie. Nájemce si musí sám zařídit a zaplatit drobné opravy.

Do domu s pečovatelskou službou se můžete nastěhovat s vychovaným pejskem nebo kočičkou, pokud nebude obtěžovat další obyvatele domu například hlukem nebo zápachem. Stejně tak si
můžete s sebou přestěhovat ptáčka nebo jiného méně obvyklého mazlíčka, ovšem jen v případě, že nebude nebezpečný pro své okolí a nebude v ostatních obyvatelích domu vyvolávat strach. V každém případě o mazlíčkovi řekněte sociální pracovnici, s níž budete řešit žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou.

Ano, můžete, samozřejmě pod podmínkou, že oba partneři splňují podmínky stanovené pravidly pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem malometrážních bytů a podmínky pronájmu v domech s pečovatelskou službou a bytovém domě s pečovatelskou službou v Praze 1. V takovém případě se pak můžete nastěhovat do jednoho bytu.

V domech s pečovatelskou službou jsou garsoniéry, určené pro jednotlivce, a byty o dvou místnostech, určené pro partnerské dvojice. Byty mají rozlohu od 19,12 m2 do 60,18 m2.

Ano, můžete. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány nezařízené a každý nový obyvatel si do bytu stěhuje vlastní nábytek, ať již ten, na který je zvyklý z původního bytu, nebo nový.