Obyvatelka domu s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici Emilie Kadenská se zařadila mezi stoleté občany Městské části Praha 1. Narozeniny oslavila i s námi v DPS a navštívit ji přišel i pan starosta Oldřich Lomecký.

„Rád jsem přišel paní Kadenské popřát a rád jsem také slyšel, že je v našem domě spokojená. Proto koneckonců tyto služby provozujeme a nabízíme,“ uvedl starosta.

„Paní Kadenská je velmi vitální paní, která se zajímá o dění kolem sebe. Přes svůj vysoký věk nijak nezahálí, denně třeba i dvakrát vyjde schody v domě až do šestého patra a sama si také vaří,“ prozradila ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová, která byla jedním z gratulantů.

Naše stoletá oslavenkyně je v neustálém kontaktu s dcerou, oční lékařkou, která jí pomáhá i užitečně motivuje. „Chodit do schodů mi nakázala dcera, abych si trénovala nohy,“ vysvětlila paní Emilie, jež si – jak sama říká – ráda něco „uklohní“. Nejraději pak má smažený řízek.

Narodila se 9. února 1913 v Mladé Boleslavi do rodiny Poupových, která vlastnila řeznictví a uzenářství, a to jako nejmladší ze čtyř dcer. Její rodiče byli velmi váženými občany tohoto středočeského města. V mládí byla zaměstnána v jejich firmě a pomáhala jim v obchodě.

Ve svých dvaadvaceti letech se vdala. Její manžel byl veterinářem a paní Kadenská vzpomíná na hezké manželství, ve kterém se jí narodila jediná dcera Ivana. Vdovou je více než dvacet let.

V mládí absolvovala ošetřovatelský kurz a pak pracovala jako ošetřovatelka v poliklinice v Hybernské ulici. Pamatuje si, jak ji vrchní sestra chtěla poslat do zdravotnické školy a stále ji dávala za vzor ostatním kolegyním pro její vzornou a pečlivou práci.

Při vzpomínkách na mládí myslívá na kamarádku Věru Čadkovou, s níž se znala ještě z rodného města.

A jaký je její „recept“ na dlouhověkost? Nic speciálního: říká, že vždy žila skromně a střídmě. Asi od pěti let chodila do Sokola a pohyb měla ráda po celý život. Kromě už zmíněných „tréninků“ na schodech, chodí v doprovodu na procházky, a když je hezky, s chutí odpočívá na terase DPS. Ráda čte, luští křížovky a dívá se na televizi.