Úvodní strana

Vážení přátelé,

jsme rádi, že jste našli cestu k nám, na internetové stránky Střediska sociálních služeb.

Dovolte nám, abychom Vám stručně představili příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 1.

Náplní naší práce je pomoc a péče. Pomáháme tam, kde síly nestačí. Pečujeme o starší, zdravotně postižené a jinak sociálně potřebné občany Prahy 1.

Naše pečovatelky docházejí do domovů našich klientů. Těm klientům, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav již nemohou vést samostatný život ve svém domově a potřebují pravidelnou pomoc, nabízíme možnost bydlení v Domech s pečovatelskou službou (tzv.DPS) na území Prahy 1.

Klientům, kteří naopak vedou spokojený samostatný život, ale rádi by se cítili zabezpečeni pro případ náhlého zdravotního problému nebo občas potřebují s něčím poradit, těm nabízíme možnost připojení na Systém tísňové péče. Dispečerky Systému jsou klientům připraveny pomoci 24 hodin denně a klient se s nimi spojí stisknutím tlačítka, které má při sobě.

Seniorům a zdravotně postiženým dospělým, kteří mají trvalé bydliště na Praze 1 a jejichž soběstačnost je především z důvodu věku nebo zdravotního stavu omezena nebo snížena a potřebují témeř stálou přítomnost druhé osoby, ale při tom nepotřebují trvalou zdravotnickou péči, je k dispozici náš denní stacionář. Najdete jej v objektu DPS Týnská 17. 

Člověk je od přírody tvor společenský a ani s věkem či zhoršeným zdravotním stavem se tato potřeba setkávání nemění. Naše Kluby seniorů nabízí prostor a čas pro setkání s vrstevníky, přáteli, sousedy a kamarády. Programová nabídka je vskutku široká od posezení a popovídání u kávy či čaje, přes nabídku sportovních aktivit (plavání, cvičení, pétanque), bridžový klub, country tance, ruční práce, přednášky z nejrůznějších oblastí, návštěvy divadel a koncertů, prohlídky památek s průvodcem. Ve spolupráci se zřizovatelem, MČ Praha 1, probíhají poznávací tuzemské zájezdy. 

Pokud máte pocit, že některý z výše uvedených problémů je i vaším, najdete zde podrobné informace o jednotlivých službách, které nabízíme a všechny potřebné kontakty a dokumenty.

A pokud máte raději přímý kontakt a vše chcete raději vidět, přijďte se podívat a prohlédnout si naše zařízení. Naše pozvání patří nejen seniorům, ale Vám všem, kteří chcete naše zařízení poznat.

Těšíme se na vás ve všech zařízeních a na všech našich akcích!

Adresa:
Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, 110 00 Praha 1

příspěvková organizace

IČ: 66000246

tel.: +420/ 222 324 052, 222 324 248,    222 322 235