23. 3. 2011, ve spolupráci s Malostranskou besedou a za laskavé patronace Městské části Praha 1, jsme připravili odpoledne složené z vystoupení seniorů, členů některých kroužků, které pracují v našem Klubu seniorů Týnská 17.

Odpoledne v Malostranské besedě zahájili naši vážení hosté, starosta Prahy 1, pan Ing. Oldřich Lomecký a zástupce starosty, pan Jan Krejčí. Jejich milý pozdrav a pár slov na úvod celé akce byly odměněny velkým potleskem a úsměvy všech diváků.

Program zahájil Klub poezie Týnka, který vystoupil ve složení paní Věra Čepková, Karla Drahokoupilová, Marie Holubová, Dagmar Hyklová, Luciana Klobušovská, Dana Kovandová, Květoslava Marková, Marie Primusová, Jarmila Šonková a oporou Klubu byl pan Karel Stárek. Přednesli Vám báseň Miloslava Bureše, Otvírání studánek.

Na vystoupení klubu Týnka volně navázali členové konverzačních jazykových kroužků, které se v Klubu v Týnské také schází. Přednesli nám vždy jednu báseň v originálním, tedy cizojazyčném znění, a doplní ji o český přebásněný překlad. Každý jazykový kroužek se tohoto zadání zhostil trochu jinak a každé pojetí bylo milé a příjemné.

Jako první vystoupili zástupci anglické konverzace Věra Randáková, Jana Benešová, Hana Činčera, Petr Hladík a vedoucí kroužku, Libor Vyhnanovský. Přednesli nám báseň IF, jejímž autorem je Rudyard Kipling, a její překlad od Josefa Václava Sládka.

Program pokračoval vystoupením zástupkyně německé skupiny paní Věra Mahelová. Přednesla báseň Náš svět.

Libozvučnou francouzštinou nás potom v závěru básnické části programu oslovila paní Dagmar Hyklová, která přednesla Podzimní píseň, kterou napsal Paul Verlaine, a její překlad od Otokara Fišera.

Bylo skutečně zajímavé slyšet básně v originálním znění i jejich následný překlad a jsme rádi, že se do akce jazykové kroužky zapojili.

Jak již název odpoledne napovídá, nebylo to ale stále jen o poezii. Jako další účinkující jsme přivítali naše hosty, dámy z pěveckého sboru, který pracuje při sdružení Život 90 v Domě seniorů Portus, také na Praze 1. Sbor pod vedením paní prof. Květy Žákové a zazpíval několik krásných lidových písní. Jsme rádi, že dámy naše pozvání přijaly a oživily naše poetické odpoledne. Děkujeme. Jistě se najde i další příležitost, kdy budeme moci takto spolupracovat.

To už se ale přiblížil závěr odpoledne, ale co by to bylo za program, kdyby v něm nevystoupily naše Medunky ! Klub country tanců Medunka je naší chloubou již od roku 2005 a jejich vystoupení jste mohli vidět nejen na Plese seniorů na Žofíně, ale často reprezentují pod manažerským vedením paní Dagmar Laštovkové Prahu 1 i na vystoupeních jinde. Nemusím snad ani zdůrazňovat, že nám je všichni závidí a my jsme rádi, že je máme.

Medunky vystoupily ve složení Věra Čepková, Karla Drahokoupilová, Jarmila Hrabová, Dana Kovandová, Karla Leinerová, Věra Kosinová, Zdenka Oulíková, Marie Primusová, Marcela Severinová, Jarmila Šonková, Dana Štefanová, Ludmila Štefanová.

A to bylo poslední vystoupení dne. Děkujeme všem účinkujícím za jejich vystoupení a všem divákům za návštěvu, i za to jak se dokázali vypořádat se stísněnými prostorovými podmínkami jeviště i hlediště a těšíme se zase příště na viděnou.

Věříme, že se všem celý program líbil a že pokud mezi diváky byl někdo, kdo ještě není členem našich kroužků a nechodí do klubů, tak jej možná brzy v některém budeme moci uvítat.

Další informace z akce najdete na TV Praha 1.