Středa 11. 5. byla dnem velkého výletu do Litoměřic. Výlet byl motivován dvoustým výročím narození Karla Hynka Máchy a odhalením jeho sochy na Mostné hoře v Litoměřicích.

Díky paní Daně Hyklové, která je sice obyvatelkou Prahy 1, ale v Litoměřicích je skoro jako doma, jsme prožili báječný den. Promyslela pro všechny účastníky bohatý program. Výletu se účastnili hlavně členové Klubu poezie Týnka, členové Turistické party, členové pétanque Senior týmu Praha 1 a country tanečnice z klubu Medunky. Tomuto pestrému složení výpravy byl také uzpůsoben program dne.

Návštěvu města jsme zahájili všichni společnou návštěvou hřbitova, kde je původní hrob K. H. Máchy a je zde také pseudogotický kenotaf. Zapálili jsme zde na důkaz úcty tucet svic.

Další program nás na celé dopoledne rozdělil. Jedna část, složená ze zdatných turistů, vyrazila pod vedením místních seniorek-turistek na horu Radobýl, která se tyčí nad Litoměřicemi. Díky tomu, že je částečně odtěžena (těžil se zde živec), je její vrchol nezalesněn a skýtá proto nádherný výhled všemi směry na celý krásný Máchův kraj.

Druhá část výpravy, složená hlavně z vyznavačů poezie, nejprve zamířila na Mostnou horu, k druhé soše K. H. Máchy – tedy k jejímu druhému provedení. První tato socha stojí na svahu Petřína. Za povšimnutí stojí její krásné umístění a snadná dostupnost.

Dalším bodem programu vyznavačů poezie bylo setkání se seniory z Litoměřic. Setkání bylo připraveno v místním klubu Bethel. Zde nás uvítala paní Smetanová a pan Ing. Veber, ze sociálního odboru města Litoměřic. Členové našeho Klubu poezie Týnka k této příležitosti nastudovali celý Máj, který za soustředěné pozornosti všech přítomných diváků přednesli. Na závěr jejich vystoupení přispěl do programu ještě pan Jindříšek, senior z Litoměřic, jehož tvorbu básnickou i hudební můžete najít zde: http://www.zgublacenko.cz/projekty/moji-pratele—umelci/frantisek-jindrisek

Po skončení básnického a hudebního programu se poetici opět sešli na Mírovém náměstí s turisty. Byli, unavení, mnozí velmi, ale spokojení. Cestou na oběd si proto všichni vzájemně vyprávěli, co viděli, slyšeli a zažili. Poobědvali jsme v krásné restauraci Marina Labe, kde je nádherný výhled do kraje a všichni obdivovali společně horu Radobýl ještě jednou, tentokrát zdola.

Odpoledne mohli zájemci navštívit Máchovu světničku a všichni potom prošli větší či menší okruh městem s průvodcem.

Počasí nám přálo a tak si další část odpoledne každý užil po svém, někteří poseděli v cukrárně, jiní ve vinárně a někteří jen tak bloumali městem a prohlíželi si muzeum, galerie a kostely, městské hradby a řadu krásně rekonstruovaných historických domů v centru města.

Výlet se opravdu vydařil. Dano, děkujeme za nápad i realizaci.