V sobotu 21. 5. jsme vyrazili na další tematický výlet, na akci „Hrnčířská sobota na Veselém kopci“. Soubor lidových staveb Veselý kopec se nachází u Hlinska a je dokladem nelehkého života na Vysočině.

Počasí nám přálo. Sluníčko svítilo a tak pomalu roztávaly i závěje krup, které zde spadly předchozího večera.

Líbily se nám nejen chalupy a chaloupky, ale i nabízené keramické zboží.

Den jsme si pěkně užili a domů se nám snad ani nechtělo. Příště jedeme 26. 5. do Humpolce a Lipnice nad Sázavou.