Velmi milé překvapení čekalo na všechny účastníky výletu 27. 10. kousek za Prahou. Potvrdilo se, že člověk mnohdy neví co má „za humny“.

Ještě před zhruba deseti lety, byly na pozemku v Červeném Újezdě jen složené trámy, pytle s cementem a další materiál, ale již v roce 2003 zde stál „novogotický hrad“. Ukrývá velmi rozsáhlou sbírku historického lidového nábytku a řemeslných potřeb, Více než 6.000 exponátů je rozděleno podle původu (Chodsko, Podkrkonoší…) nebo podle druhu (řezník, pekař…). Celá expozice se nám velice líbila a hrad jako takový rovněž.

Po prohlídce jsme jeli na oběd do Unhoště, kde nám v restauraci Stará studna, připravili velmi dobrý oběd.

Ze Staré studny jsme autobusem popojeli jen kousek zpátky a navštívili Františkánský klášter Hájek. Zde se nás ujala paní Langová, správkyně kláštera, která zde dohlíží na jeho postupné stavební opravy a obnovu. Její nadšení a oddanost věci, nás všechny oslovily. Klášter je obnovován postupně a bude to zřejmě ještě dlouhá cesta, k jeho plné obnově, ale již nyní je jasné, že jeho Loretu budou brzy navštěvovat nejen věřící, ale také řada zájemců o krásnou a zajímavou architekturu.

Cesta domů netrvala dlouho, vždyť jsme byli opravdu jen „za humny“, ale o to více se všem výlet líbil.