Že s odchodem do důchodu přichází ruku v ruce nuda? Tak to rozhodně neplatí pro seniory, kteří využívají nabídky Střediska sociálních služeb Praha 1. Kromě zavedených výletů a nejrůznějších aktivizačních programů zahrnujících tanec, výuku jazyků nebo bridž a petanque je letos na programu i několik novinek.

25 odvážných se bude moci během června například zúčastnit unikátního letního tábora pro seniory. Na břehu Sázavy budou pro starší a pokročilé připraveny klasické bojovky, práce s mapami a kompasem a možná i služby v kuchyni. Nuda tedy minimálně pro letošek nepřichází v úvahu.