První výlet roku 2012 byl sice krátký, ale o to zajímavější. Vždyť jen málokdo z obyvatel Prahy tuší, že se na jejím území nachází středověký skanzen. Každý z účastníků prvního letošního výletu se o tom mohl 26. 1. 2012 přesvědčit na vlastní oči.

Sraz byl ve stanici metra Stodůlky, odkud jsme šli všichni společně na oběd. Všem chutnalo a již byli celí netrpěliví, kam že se to vlastně po obědě půjde. Bylo to jednoduché, šli jsme na autobus. Ten pro nás přijel a dovezl nás do vesnice Řeporyje, odkud jsme již museli jít pěšky. Cesta byla místy zmrzlá, místy bahnitá, ale všichni výletníci ji v pořádku zdolali.

Po prohlídce skanzenu nás autobus odvezl až do Pařížské ulice.

CO NAPSAL O VÝLETU DO ŘEPORY JEHO NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK-PAN BŘETISLAV LUDVÍK:

26. ledna 2012 jsem se zúčastnil výletu do skanzenu Řepora za účelem vycházkovým a odborně vzdělávacím. Počasí bylo krásné, nálada všech výborná, která nás provázela celou dobu.

Metrem jsme přijeli do stanice Stodůlky, ve zdejší restauraci jsme poobědvali výborné menu, byli jsme spokojeni jak s jídlem, tak s pozornou obsuhou. Odtud nás speciální autobus zavezl do Řeporyjí a my zamířili směrem do skanzenu. Ve skanzenu Řepora jsme obdivovali stavby středověké vesničky, měli tam i kostelíček, který jsme si také důkladně prohlédli a nasávali tu starobylou atmosféru. Po prohlídce skanzenu jsme se pomalu vraceli ke stanovišti autobusu, i když to místy trochu klouzalo, cestu jsme zvládli bez úrazu. Autobus nás odvezl zpět do Prahy, do Pařížské ulice.

My ze stacionáře jsme šli ještě do Týnské, kde jsme posvačili a zahřáli se teplým čajem. Všichni jsme byli spokojeni a příjemně unaveni.

Kdybych byl školákem, hodnotil bych výlet na jedničku s hvězdičkou. Děkuji za pěkné zážitky a budu se těšit na další výlet.

Břetislav Ludvík

Středověký skanzen Řepora, který je replikou osady ze 14. století a je unikátní tím, že je vybudován pomocí dobových stavebních technologií s použitím výhradně přírodních materiálů.

V objektu skanzenu je mnoho budov; kostel se hřbitovem, usedlost rychtáře s krčmou, usedlosti kováře, hrnčíře a domkáře, zastřešené tržiště, studna, pranýř, vstupní brány a věže, palisády aj. Dokončena zatím není tvrz. Za východní branou jsou expozice z různých dob a míst, které nepatří přímo do města: šibeniční vršek, posvátný strom a pohanské kultovní místo. Před západní branou, která slouží i pro vstup návštěvníků, jsou sloupková boží muka.

V současné době se zde můžete podívat, jak bydlel například hrnčíř, kovář, rybář nebo domkář. Uvidíte, jak vypadala usedlost rychtáře a středověká krčma a v neposlední řadě můžete navštívit kostelík a hřbitov.

Vesnice je obehnána dřevěnou palisádou se vstupní branou a věžemi. Za branami najdete šibeniční vršek a pohanské kultovní místo s posvátným stromem. Vesnici oživují hospodářská zvířata jako ovce a kozy. Je zde i několik přírodních jezírek, ve kterých žijí mimo mnoha druhů ryb i v Praze nevídaní raci.

Rozhodnutí vybudovat na místě bývalé těžebny cihlářské hlíny středověké městečko, padlo v roce 1999. Následovalo několik let tvrdé práce, při které ožila i některá dávno zapomenutá řemesla. Celé městečko je totiž vystavěné za použití původních, středověkých technologií, tedy bez moderní mechanizace. Díky tomu je zachována skutečně autentická podoba všech staveb, které ve skanzenu můžete spatřit.

V současné době nabízí středověký skanzen Řepora možnost prohlídky, při které se návštěvníci mohou seznámit s prostředím, ve kterém žili naši předkové na přelomu 14. a 15 století, v době vlády Karla IV a jeho syna Václava IV.