Další ze zajímavých přednášek proběhla 8.2.

Pan doktor Jan Hejma seznámil posluchače s problematikou rehabilitací a celkové péče o tělo a jeho zdravotní stav a co si vlastně máme představit pod slovem „wellness“.

Přednáška byla spojena s promítáním a všem se velmi líbila.