Na začátku února proběhla prezentace budoucí podoby právě budovaného nového klubu seniorů v Haštalka v Haštalské ulici č. 11.

Zájemci z řad seniorů se mohli seznámit s projektem architekta Marka Sodomky, a získat představu jak bude klub vypadat. Klub bude mít tyto části – vstupní prostor se vším jeho vybavením, kavárna, sál, dílna ručních prací a celé zázemí v podobě skladovacích prostor, toalet a kuchyňky. Celý klub bude řešen jako bezbariérový.

Stavební práce budou zahájeny v březnu a budou trvat zhruba do června 2012.

Těšíme se!