21. března jsme ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 1 a vedoucí odboru Ing. Renaty Banzetové zajistili přednášku na téma Peníze a dluhy – jak předcházet finančním komplikacím.

Fundovaným přednášejícím byl pan D. Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

V průběhu přednášky seznámil posluchače s prací Poradny a jejím zaměřením, dále se věnoval situaci kolem narůstajícího počtu exekucí, který je pro současnou finanční situaci společnosti závažný. Seznámil přítomné s možnými nebezpečími, která při nakládání s penězi mohou nastat – uzavírání špatných smluv, bankomaty apod.

Děkujeme panu řediteli Šmejkalovi za realizaci této zajímavé a potřebné přednášky.