Jarní koncert Orchestru Václava Hybše proběhl v Divadle Bez zábradlí. Koncert s novým programem měl opět velký úspěch a všichni přítomní posluchači odměnili vystoupení dlouhotrvajícím potleskem.

Pro velký ohlas a zájem připravuje MČ Praha 1 již nyní Vánoční koncerty Orchestru V. Hybše a jeho hostů na prosinec 2012.

Děkujeme vedení Divadla Bez zábradlí za vstřícný přístup a možnost realizace koncertu v prostorách divadla. Všem návštěvníkům se prostory divadla velmi líbili.