Když nejde hora k seniorům, musí senioři na ŘÍP!!

Hlavně ti, kteří tam nebyli. Patří přece k našim základním dějepisným znalostem, že první Čech usedl právě zde. Je tedy jistě důležité, aby si zde postupně sedli také ti ostatní.

Výlet na Říp se konal na konci března. Díky vstřícnému přístupu Národního památkového ústavu jsme po náročném výstupu na Říp mohli nejen posedět a dát si kávu, ale hlavně si prohlédnout i interiér rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Úžasný výklad a závěrečné otázky nám přiblížily nejen minulost, ale i současnost a historické souvislosti hory Říp, rotundy a celého Podřipska. Bylo to moc pěkné a poučné.

Neuvěřitelný sportovní výkon podali senioři nejen při výstupu na horu, který zvládli ve velmi krátkém čase, ale i cestou dolů, jež, jak je známo všem horalům, bývá daleko náročnější. Jsme rádi, že to všichni zvládli ve zdraví a s úsměvem. Věříme, že nyní již zvládnou vše.

Potom nás čekala návštěva Bechlína, kde jsme si prohlédli Dílnu lidových tradic. Nakoupili jsme si Velikonoční dárky a dali si báječnou kávu. Dílna je Občanským sdružením a věnuje se 6 dětem, které má v pěstounské péči. Děkujeme za vlídné přijetí.

Další na řadě byla neplánovaná návštěva Diakonie v Krabčicích, kde probíhala Velikonoční výstava výrobků obyvatel a exklusivní výstava kraslic různých autorů. Výstavu jsme si prohlédli pod vedením naší již známé Ing. Olgy Pětníkové, která nám i předvedla malování kraslic, tak jako vloni na naší akci v klubu Týnská.

Potom na nás již čekal v Zámecké restauraci v Roudnici nad Labem zasloužený výtečný oběd i s medovníkem na závěr.

Ještě než začalo pršet, jsme navštívili také Podřipské muzeum, kde jsme se seznámili s historií regionu a jako bonus tam byla velká maketa hory Říp s velkým nádražím, to vše provedeno ze stavebnice Merkur, jejímž autorem je místní rodák pan Veselý. Mužskou část výpravy jsme od této části expozice nemohli odtrhnout.

Z výletu jsme se vrátili unavení, ale ve výtečné náladě.