Více než šestnáct set roků činil součet věku všech účastníků jedinečného projektu Střediska sociálních služeb a Městské části Praha 1. Dostal název Expedice kolem světa 2012 a jeho účastníci poznali doslova celý svět. A to přes to, že neopustili malebné údolí Sázavy mezi městy Kácov a Český Šternberk. Tam totiž, v areálu Masarykova tábora YMCA v Soběšíně, sídlil první ročník letního tábora pro seniory z Prahy 1.

Každý den stojí za to, aby ho člověk žil – tak znělo motto tábora. A kdo měl tu možnost tábor navštívit, určitě by dodal: Každý den se člověk může dobře bavit. Tak to totiž v Soběšíně vypadalo. Nevěříte? „Zpočátku jsme si říkali, jak se tu asi bude našim klientům líbit, ale od prvních okamžiků byly pochyby pryč. Bezvadná parta i atmosféra. Moc jsme si to tu opravdu užili,“ prozradila ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a velmi ráda dodala, že nejlepší odměnou organizátorům byla ta skutečnost, že se všichni zúčastnění senioři už v průběhu tábora přihlásili na další ročník. Tam už pojedou jako pokročilí táborníci.

Program od rána do večera si vzal na starost zkušený organizátor táborů a věkem také dříve narozený Jaroslav Kráčmera: „Celý tábor jsme pojali jako plavbu kolem světa, kdy jsme každý den navštívili jiný kontinent. Účastníci nafasovali cestovní pasy, do nichž sbírali body za soutěže i razítka jednotlivých kontinentů. A věřte mi, že soutěže tady všichni brali vážně a pouštěli se do nich naplno.“

Povaze navštíveného kontinentu se pak přizpůsoboval program, a to včetně ranních rozcviček, na něž se všichni těšili. A tak se třeba při návštěvě Austrálie změnila rozcvička v souboj klokanů. Při návštěvě Jižní Ameriky se zase vedl napínavý boj ve svíčkovém fotbale.

Nezapomnělo se ale ani na oslavy narozenin paní Pokorné (70) a paní Bártové (74). A jak se říká, nebyl to na táboře žádný věk, protože nejstaršímu triu bylo 84, 85 a 86 let.

Hlavním kritériem při sestavování programu podle Jaroslava Kráčmery bylo, aby si všichni užili legraci. „Prvním úkolem proto také bylo, že všichni museli na začátku pobytu projít branou do dětství,“ dodal.

Zábava nepřestávala ani večer, kdy dvakrát přijela trampská kapela a jednou dokonce populární František Nedvěd se synem, kteří navíc přivezli vynikající špekáčky z Jílového. Ve stejný večer pak dorazil i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který přivítal možnost zazpívat si a popovídat po náročném dni naplněném složitým jednáním Zastupitelstva MČ Praha 1. „Gratuluji organizátorům za skvělý nápad a ty, kteří letos nejeli, zvu srdečně na příští rok. Věřte, stojí to za to!“ prohlásil starosta Lomecký.