Kvalita života seniorů – tak se jmenoval seminář, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslankyně Gabriely Peckové. Městskou část Praha 1 na něm zastupovala ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová, která přítomným představila programy a projekty zaměřené na seniory Prahy 1.

Na programu semináře byly prezentace průzkumů, zkušeností a názorů týkajících se aktivit a života městských seniorů, možností jejich vzdělávání, využití moderních technologií pro zvýšení bezpečnosti starších občanů, forem bydlení či sociálních služeb zaměřených na seniory.

„Za komunismu bylo rozbito tradiční uspořádání rodiny a to se promítá i do dnešní společnosti,“ řekla Gabriela Pecková a zdůraznila, že senioři neznamenají jen mandatorní výdaje státu, ale zejména velký potenciál a prospěšnost. „Je ale třeba odstranit stereotypy, které dosud převládají,“ dodala poslankyně.

V Praze 1 se nám podařilo vytvořit tým, který seniorům naslouchá, vyhodnocuje jejich přání a na základě toho přichází s návrhy aktivit věnovaných seniorům,“ vysvětlila Helena Čelišová a zdůraznila, že starší občané nejsou jen příjemci, ale sami se aktivně zapojují, třeba jako lektoři vzdělávacích aktivit.