Zcela zaplněná Haštalka hostila poslední ze série vánočních besídek, konaných v zařízeních Střediska sociálních služeb Praha 1. A stejně jako v předchozích případech i zde panovala příjemná sváteční nálada a stejně jako při jiných besídkách našich seniorů a těch, kteří se o ně starají, nechyběly stromeček ani cukroví.

V Haštalce se sešly vesměs dámy, které se setkávají v Týnské při cvičení na židlích či tai-či nebo jež právě v Haštalce navštěvují kroužek šití. Nutno při této příležitosti připomenout, že v novém roce se právě nabídka kroužků rozroste o dramatický kroužek pod vedením studentek AMU. „Těším se na přihlášky,“ řekla Marta Lešnerová, hlavní koordinátorka pečovatelské služby, která všechny pozdravila a jménem svým i nepřítomné paní ředitelky Čelišové jim popřála krásné prožití Vánoc a hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce. Prozradila také, že dramatický kroužek má od počátku smělý cíl, a tím je vlastní divadelní představení, nejspíš pak v Malostranské besedě.

Vedle toho byli všichni upozorněni na připravované dva turnusy tábora pro seniory i na ples seniorů.

Potom se už rychle rozproudila živá debata, která jakoby ne a ne ustat. Však také bylo o čem hovořit. Jako třeba v případě našich tanečnic, které se přesunuly do vedlejší místnosti, kde vybíraly látky na šaty a rozvažovaly, zda raději zvolit veselejší formu, nebo naopak dát přednost elegantnějším tónům.

Není divu, že odpoledne všem tak rychle uběhlo…