V Rytířském sále Velkopřevorského paláce na Malé Straně uspořádala Maltézská pomoc odpoledne pro seniory – zejména pak pro klienty „adopce seniorů“ Maltézské pomoci a pro seniory Prahy 1. Hlavním tématem velmi zdařilé akce byla móda 30. a 40. let, o níž se nejen povídalo, ale která se také názorně předvedla.

„Moderátorem akce, která se uskutečnila v krásném prostředí pod patronací Taťány Kuchařové a její nadace, byl Aleš Cibulka. Vzpomínali jsme na tehdejší módu i umělce, a to i prostřednictvím otázek Aleše Cibulky, který za správné odpovědi rozdával knihy, kalendáře a další dárky. Nezapomnělo se ani na občerstvení,“ vysvětlila Jitka Peštová, koordinátorka pečovatelské služby z DPS U Zlaté studně.

Modely z let, kdy filmu vládli Oldřich Nový, Nataša Gollová, Adina Mandlová či Hugo Haas, zapůjčila ze své sbírky Vladimíra Dobiášová. Taťána Kuchařová například předvedla nádherné šaty Adiny Mandlové.

Pověstnou třešničkou na dortu pak byla účast hereček Evy Gérová (Pepička Kondelíková z filmu Otec Kondelík a ženich Vejvara) a Nataši Tánské (Barunka) a Jitky Duškové-Viktorýnové (Adélka) z legendárního filmu Babička (1940).

A protože se akce konala v předvánoční čas, došlo i na povídání o vánočních zvycích a rovněž na filmové písničky a koledy v podání Livie Kuchařové za doprovodu Vojty Uhlíka.