Klub seniorů Haštalka je od 2. do 20. prosince vánočně vyzdoben díly tvůrčích seniorů z Prahy 1. Výtvarníci, kteří se na výzdobě podíleli, i pravidelní návštěvníci klubu se v pondělí 2. prosince sešli k příjemnému posezení. Společně jsme se zastavili v počínajícím předvánočním ruchu a nasáli trochu sváteční atmosféry. A velký kus vánoční nálady v Haštalce zůstal a jistě ji prodchne až do času vánočního.