Klub seniorů Haštalka hostí na podzim výstavu věnovanou dílu Karla Kušky, který letos oslavil významné životní jubileum. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na níž nás poctili svou návštěvou i významní hosté, starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký a radní pro sociální oblast Šárka Chládková Táborská.

Zahrála a zazpívala výborná kytaristka, prohlédli jsme si překrásné obrazy a popřáli vše nejlepší autorovi.