V jednotlivých domech s pečovatelskou službou a v klubech seniorů proběhla v prosinci vánoční posezení se seniory. Akce byly doplněny kulturním programem, který v rámci mezigenerační spolupráce zajišťovaly mateřské školy z prvního městského obvodu. Vládla milá a příjemná adventní atmosféra a všichni jsme se mohli na několik okamžiků zastavit v předvánočním shonu.

Všech setkání se zúčastnil starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký, který seniorům popřál pěkné svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2015.