Tak jako každoročně, i letos se senioři reprezentující městskou část Praha 1 zúčastnili celostátní soutěže Šikovné ruce našich seniorů. Soutěž se již patnáctým rokem koná na Výstavišti v Lysé nad Labem a zájem o ni je v rámci celé republiky čím dál větší. 

Senioři z Prahy 1 do soutěže odeslali díla ve dvou vyhlášených kategoriích, literární a výtvarné. Reprezentovalo nás celkem 25 seniorů, z nichž většina přihlásila hned několik prací. Letos poprvé se také zapojily výtvarné kroužky. Klienti denního stacionáře, Výtvarný ateliér Tomášská a Výtvarný kroužek Haštalka vyrobili každý svou variaci na dílo Pieta Mondriana a vzniklý Triptych pak byl přihlášen jako společné dílo.

A jak už se také málem stalo tradicí, i letos si Praha 1 odnesla ze soutěže ocenění. Tentokrát se umístila paní Ludmila Hrubešová, a to hned ve dvou kategoriích. Všem, kteří v soutěži reprezentovali Prahu 1, děkujeme a paní Hrubešové gratulujeme k zisku dvou trofejí.

Naši senioři mají nejen šikovné ruce, ale také prvotřídní zázemí pro všechny své aktivity ve Středisku sociálních služeb Praha 1. Je to podobné jako ve sportu – dobrá základna je předpokladem dobrých výkonů. Mé uznání tedy patří jak seniorům, kteří naši městskou část reprezentovali, tak těm, kteří – často nad popis své práce – pomáhají oživovat či dokonce objevovat skryté talenty u našich spoluobčanů v penzijním věku,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Ti, kdo mají zájem se na soutěžní díla podívat, budou mít možnost od září v klubu seniorů Haštalka (Haštalská 7), kde budou díla vystavena. A každý, kdo se chce přihlásit do příštího ročníku, tak bude moci prostřednictvím Střediska sociálních služeb učinit, jakmile budou vyhlášena témata. Stačí sledovat internetové stránky Střediska sociálních služeb, nástěnky v klubech seniorů a v domech s pečovatelskou službou.

thumbnail of 12-6-2015 Šikovné ruce seniorů – vyhlášení