Kroniku najdete zde

Fotopřílohu ke kronice najdete zde