Český advent a Vánoce ve středověku byly tématem letošního posledního „Setkání s kulturou“, které pro seniory z Prahy 1 bezplatně pořádají Městská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb Praha 1 v Malostranské besedě. Písně pocházející z dávných dob představila rodinná kapela Schola Specialis Familiae.

„Ke krásnému a příjemnému prožití vánočních svátků patří i koledy a vánoční hudba, které se objevovaly už ve středověku. Věřím, že jsme dnešním koncertem návštěvníky správně vánočně naladili a že všichni prožijeme pěkné Vánoce, a už dnes se můžeme těšit na řadu krásných akcí, které nás čekají i v příštím roce,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který si přišel se seniory adventní písně poslechnout.

„Vánoce – to je kromě vánočního příběhu také muzika, středověká i novější, která vznikala v průběhu staletí a vzniká dodnes a dělá svátky krásnějšími,“ poznamenal hlavní hostitel akce, radní Prahy 1 pro kulturu, sport a mezinárodní vztahy Filip Kračman, který zároveň pozval na první „Setkání s kulturou“ v novém roce. To přivítá 17. ledna populární Steamboat Stompers a vstupenky budou k dostání od 4. ledna.

Jak vysvětlila skupina Schola Specialis Familiae, vánoční středověké písně byly převážně liturgické, vznikaly tedy většinou na církevní půdě a zachovaly se nám v písemné i obrazové podobě. Folklorní písně zůstaly zachovány jen v pár fragmentech. Kapela je prezentuje pokud možno s nástroji odpovídajícími těm středověkým, aby vše znělo autenticky.

thumbnail of 13-12 SSK prosinec_2017