Přednáška seniorům představila, na co mají ze zdravotního pojištění nárok

Středisko sociálních služeb Praha 1 – to jsou kromě sociálních služeb také volnočasové aktivity, výlety, kroužky, sportování, přednášky a vzdělávání. Přednášky a vzdělávání nebo třeba IT kurzy či praktické poradenství pomáhající s orientací v právech a povinnostech občanů seniorského věku.

Do poslední kategorie patřila také přednáška přibližující práva seniorů v rámci zdravotní péče a léků. A zřejmě nejdůležitějším nárokem (a v našem vlastním zájmu i povinností vůči sobě samým) je prevence.

„Prevence je výhodná jak pro pojišťovny, tak pro pacienty a jejich rodiny,“ shrnula výstižně ve své přednášce Pavla Mikulcová z lékárny Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Řada lidí totiž stále příliš na prevenci nedbá a to může být osudové zejména u onemocnění, jež v prvopočátku nebolí, tedy například u cukrovky, vysokého tlaku či cholesterolu. Často se pak na ně, v lepším případě, přijde náhodou třeba při jiném vyšetření, v horším už pozdě.

Senioři, ale i lidé mladší mají ze zákona nárok na preventivní prohlídky u praktických lékařů, stomatologů, gynekologů, urologů a dalších specialistů. Důležitou prevencí jsou také screeningy prsou, konečníku a tlustého střeva. Velmi užitečné jsou v tomto směru i preventivně-osvětové akce, v jejichž rámci probíhají kontrolní prohlídky, měření a odběry.

Co možná ne každý ví, je možnost řešit tuto problematiku s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tam nám sdělí, co zákon umožňuje a nařizuje, a to třeba včetně časových limitů pro vyšetření, na něž máme nárok. Pojišťovna nám rovněž pomůže, když hledáme nového praktického lékaře, vhodnou rehabilitaci a podobně.

Důležité a užitečné jsou pro nás i služby, které nabízejí (ne všechny) lékárny a o kterých většinou nevíme, ať už se jedná o měření tlaku a hladiny krevního cukru, poradenství a konzultace třeba ohledně léků, které bereme.

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 28-03 přednáška IKEM