Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má být pomocníkem v krizových situacích. Obálka je určena především starším osobám, které žijí osamoceně“, uvedl 1. místostarosta Petr Burgr. Na Seniorské obálce spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Integrovaného záchranného systému. Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Pravidla pro vyplnění viz níže.

Obálka poslouží ve chvíli, kdy senior potřebuje rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů.

Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze.

„Pokud máte o obálku zájem, tiskopis je od 1. července k dispozici na www.socialnisluzby-praha1.cz nebo na www.praha1.cz. Pokud k vyzvednutí zvolíte odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 ve Vodičkově 18, 3. patro, nebo Středisko sociálních služeb v Dlouhé 23, dostanete i vhodný obal s klipem na zavěšení,“ uzavřel 1. místostarosta, Petr Burgr.

Tiskopis i návod k vyplnění najdete zde.