Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka

Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má být pomocníkem v krizových situacích. Obálka je určena především starším osobám, které žijí osamoceně“, uvedl 1. místostarosta Petr Burgr. Na Seniorské obálce spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Integrovaného záchranného systému. Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Pravidla pro vyplnění viz níže.

Obálka poslouží ve chvíli, kdy senior potřebuje rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů.

Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze.

„Pokud máte o obálku zájem, tiskopis je od 1. července k dispozici na www.socialnisluzby-praha1.cz nebo na www.praha1.cz. Pokud k vyzvednutí zvolíte odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 ve Vodičkově 18, 3. patro, nebo Středisko sociálních služeb v Dlouhé 23, dostanete i vhodný obal s klipem na zavěšení,“ uzavřel 1. místostarosta, Petr Burgr.

Tiskopis i návod k vyplnění najdete zde.

Povolení aktivit pro seniory po pandemické krizi

Dle aktuálního plánu rozvolňování by skupinové aktivity pro seniory, pokud se nezhorší epidemiologická situace, měly být povoleny od 22. 6.

Středisko sociálních služeb nebude na poslední červnový týden otevírat kluby seniorů, na toto období pro vás připravujeme dvě venkovní akce. Počet účastníků bude omezen, proto je nutné se na obě akce přihlásit a není možné přijít bez přihlášení.

V případě, že by nakonec aktivity pro seniory nebyly povoleny, budeme všechny přihlášené účastníky informovat.

Těšíme se na vás!