Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka

Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má být pomocníkem v krizových situacích. Obálka je určena především starším osobám, které žijí osamoceně“, uvedl 1. místostarosta Petr Burgr. Na Seniorské obálce spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Integrovaného záchranného systému. Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Pravidla pro vyplnění viz níže.

Obálka poslouží ve chvíli, kdy senior potřebuje rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů.

Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze.

„Pokud máte o obálku zájem, tiskopis je od 1. července k dispozici na www.socialnisluzby-praha1.cz nebo na www.praha1.cz. Pokud k vyzvednutí zvolíte odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 ve Vodičkově 18, 3. patro, nebo Středisko sociálních služeb v Dlouhé 23, dostanete i vhodný obal s klipem na zavěšení,“ uzavřel 1. místostarosta, Petr Burgr.

Tiskopis i návod k vyplnění najdete zde.

Povolení aktivit pro seniory po pandemické krizi

Dle aktuálního plánu rozvolňování by skupinové aktivity pro seniory, pokud se nezhorší epidemiologická situace, měly být povoleny od 22. 6.

Středisko sociálních služeb nebude na poslední červnový týden otevírat kluby seniorů, na toto období pro vás připravujeme dvě venkovní akce. Počet účastníků bude omezen, proto je nutné se na obě akce přihlásit a není možné přijít bez přihlášení.

V případě, že by nakonec aktivity pro seniory nebyly povoleny, budeme všechny přihlášené účastníky informovat.

Těšíme se na vás!

Informace k šitým rouškám

Středisko sociálních služeb, Praha 1

Důležitá informace

Dostala se vám do rukou šitá rouška. Účinnost bavlněné roušky je cca 2 až 3 hodiny.

Po každém použití roušku vyměňte a sterilizujte vyvařením a přežehlením.

Z domu nevycházejte bez ochrany obličeje, a je-li to možné, ani bez rukavic.

Neustále dodržujte hygienu rukou. Po návratu domů si ruce pečlivě umyjte mýdlem v teplé vodě.

Omezte pohyb venku na nezbytné minimum, seniorům nad 70 let doporučujeme vůbec nevycházet.

Nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob.

Při kýchání a kašlání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem, případně rukávem, nikdy ne rukou.

Potřebujete-li nakoupit nebo jinak pomoci, volejte rodinu nebo pečovatelskou službu:

Tísňová linka 224 948 465

Sociální pracovnice: Hana Krušelnická, tel. 702 163 779

Nepropadejte panice, ale mějte stále na paměti, že patříte do nejohroženější skupiny a že nošením roušky chráníte sebe, ale především ostatní a že ostatní chrání nošením roušky sebe, ale především vás.

 

Preventivní dezinfekce DPS Týnská, 15. 3. 2020

Praha 1 začala s preventivním dezinfikováním domů s pečovatelskou službou

Městská část Praha 1 od tohoto týdne intenzivně uklízí a čistí veřejná místa vystavená zvýšenému znečisťování, prostranství před nemocnicemi a poliklinikami a od neděle navíc odstartovala preventivní dezinfikování domů s pečovatelskou službou.

„Prvním takovým domem byla DPS Týnská, kde členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů vydezinfikovali chodby, jídelnu, toalety, šatny a další společné prostory,“ popsala ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Jednotka pod velením Zdeňka Čiháka provedla preventivní vydezinfikování pomocí schváleného roztoku persterilu. „Po jeho aplikaci je třeba roztok nechat 45 minut působit, a až zaschne, důkladně všechny prostory vyvětrat,“ vysvětlil velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 s tím, že v plánu je preventivní vydezinfikování všech domů s pečovatelskou službou.

DPS Týnská je součástí Střediska sociálních služeb Praha 1, příspěvkové organizace MČ Praha 1.

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 byl založen 25. března 2010 jako občanské sdružení.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 byla zřízena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 6. září 2011.

Kontakt:

Petr Bidlo, oddělení vnějších vztahů MČ Praha 1

Te.: 420 775 118 877

 

fotogalerii najdete zde

Informace pro obyvatele domů s pečovatelskou službou

Vážení obyvatelé,

s platností od 13. 3. do odvolání prosíme o dodržování následujících pravidel:

  1. V zájmu ochrany vašeho zdraví i zdraví všech ostatních platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV, s výjimkou nezbytné návštěvy rodinného příslušníka a dalších pečujících osob. 
  1. Velmi důrazně doporučujeme OMEZIT VYCHÁZENÍ z bytu jen na naprosto nezbytné pochůzky (návštěva lékaře apod.). V případě potřeby se obraťte na pečovatelku, koordinátorku PS nebo systém tísňové péče, tel. 224 948 465 (stálá služba 24 hodin denně).

 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel, která jsou v zájmu zdraví všech,

Mgr. Helena Čelišová

ředitelka Střediska sociálních služeb