Informace k šitým rouškám

Středisko sociálních služeb, Praha 1

Důležitá informace

Dostala se vám do rukou šitá rouška. Účinnost bavlněné roušky je cca 2 až 3 hodiny.

Po každém použití roušku vyměňte a sterilizujte vyvařením a přežehlením.

Z domu nevycházejte bez ochrany obličeje, a je-li to možné, ani bez rukavic.

Neustále dodržujte hygienu rukou. Po návratu domů si ruce pečlivě umyjte mýdlem v teplé vodě.

Omezte pohyb venku na nezbytné minimum, seniorům nad 70 let doporučujeme vůbec nevycházet.

Nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob.

Při kýchání a kašlání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem, případně rukávem, nikdy ne rukou.

Potřebujete-li nakoupit nebo jinak pomoci, volejte rodinu nebo pečovatelskou službu:

Tísňová linka 224 948 465

Sociální pracovnice: Hana Krušelnická, tel. 702 163 779

Nepropadejte panice, ale mějte stále na paměti, že patříte do nejohroženější skupiny a že nošením roušky chráníte sebe, ale především ostatní a že ostatní chrání nošením roušky sebe, ale především vás.

 

Preventivní dezinfekce DPS Týnská, 15. 3. 2020

Praha 1 začala s preventivním dezinfikováním domů s pečovatelskou službou

Městská část Praha 1 od tohoto týdne intenzivně uklízí a čistí veřejná místa vystavená zvýšenému znečisťování, prostranství před nemocnicemi a poliklinikami a od neděle navíc odstartovala preventivní dezinfikování domů s pečovatelskou službou.

„Prvním takovým domem byla DPS Týnská, kde členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů vydezinfikovali chodby, jídelnu, toalety, šatny a další společné prostory,“ popsala ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Jednotka pod velením Zdeňka Čiháka provedla preventivní vydezinfikování pomocí schváleného roztoku persterilu. „Po jeho aplikaci je třeba roztok nechat 45 minut působit, a až zaschne, důkladně všechny prostory vyvětrat,“ vysvětlil velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 s tím, že v plánu je preventivní vydezinfikování všech domů s pečovatelskou službou.

DPS Týnská je součástí Střediska sociálních služeb Praha 1, příspěvkové organizace MČ Praha 1.

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 byl založen 25. března 2010 jako občanské sdružení.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 byla zřízena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 6. září 2011.

Kontakt:

Petr Bidlo, oddělení vnějších vztahů MČ Praha 1

Te.: 420 775 118 877

 

fotogalerii najdete zde

Informace pro obyvatele domů s pečovatelskou službou

Vážení obyvatelé,

s platností od 13. 3. do odvolání prosíme o dodržování následujících pravidel:

  1. V zájmu ochrany vašeho zdraví i zdraví všech ostatních platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV, s výjimkou nezbytné návštěvy rodinného příslušníka a dalších pečujících osob. 
  1. Velmi důrazně doporučujeme OMEZIT VYCHÁZENÍ z bytu jen na naprosto nezbytné pochůzky (návštěva lékaře apod.). V případě potřeby se obraťte na pečovatelku, koordinátorku PS nebo systém tísňové péče, tel. 224 948 465 (stálá služba 24 hodin denně).

 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel, která jsou v zájmu zdraví všech,

Mgr. Helena Čelišová

ředitelka Střediska sociálních služeb