Bezpečnost seniorů a co pro ni dělat – březen 2012

Na začátku března proběhly v klubu Tomášská a Klubu Benediktská besedy se zástupci Městské policie Praha 1.

Beseda byla vždy zaměřena hlavně na bezpečnost v domácnostech, na ulici a při nákupech. Na co si dávat pozor, jak se chovat v případě ohrožení nebo pocitu nebezpečí, kam se obrátit a čeho si všímat pro případnou informaci o útočníkovi.

Zástupci Městské policie přistoupili k přednáškám velice fundovaně a všechny otázky, které následovaly, byly zodpovězeny s velkým pochopením a zasvěcením do problematiky.

Na závěr dostali účastníci od členů Městské policie Praha 1 drobné dárky, které poslouží také pro zvýšení jejich bezpečnosti.

Velice děkujeme za obě besedy a jejich zprostředkování také Vilmě Častové z OŘ MP Praha 1 a jejím kolegům a kolegyním.

Vánoční posezení obyvatel domů s pečovatelskou službou – prosinec 2011

14. a 19. 12. 2011 se na malých vánočních posezeních sešli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou Pštrossova, Týnská, U Zlaté studně a také pravidelní návštěvníci klubu Tomášská.

Sousedé a přátelé se většinou sice scházejí téměř každý den, ale o Vánocích jsou všechna taková posezení člověku ještě milejší.

Vánoční akce byly doprovázeny hudebními vystoupeními studentů různých škol – ZUŠ U Půjčovny vystoupila v DPS Pštrossova, studenti gymnázia Malostranská vystoupili v U Zlaté studně a v Benediktské, a v Týnské zahrály divadelní vystoupení děti z MŠ. Všem jim patří naše velké díky.

Setkání 19. 12. v DPS Benediktská, společné s DPS Dlouhá, navštívil také pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. Jeho krátké pozdravení a přání všeho dobrého do roku 2012 bylo všemi přítomnými opětováno nejen potleskem, ale také mnoha úsměvy a díky.

Také všichni zaměstnanci Střediska sociálních služeb, přejí všem příjemné prožití Vánoc a šťastný a spokojený rok 2012.

Albrecht Dürer – přednáška 19. 10. 2011

Ve středu 19. 10. přišla Mgr. Libuše Štosková do Benediktské 13, aby nám, velmi příjemným a přehledným způsobem, přiblížila život a dílo největšího německého renesančního umělce Albrechta Dürera. Dozvěděli jsme se mnoho milých drobností a historických souvislostí v životě tohoto umělce a seznámili se podrobněji s jeho stěžejními díly, mezi jiným s obrazy Růžencová slavnost a Melancholie II.

Je skutečně velká škoda, že přednášku si přišlo poslechnout tak málo zájemců. Ti kdo přišli, jistě nelitovali. Přednáška byla opravdu velmi zajímavá a poutavá. Paní Štoskové děkujeme.