Na začátku března proběhly v klubu Tomášská a Klubu Benediktská besedy se zástupci Městské policie Praha 1.

Beseda byla vždy zaměřena hlavně na bezpečnost v domácnostech, na ulici a při nákupech. Na co si dávat pozor, jak se chovat v případě ohrožení nebo pocitu nebezpečí, kam se obrátit a čeho si všímat pro případnou informaci o útočníkovi.

Zástupci Městské policie přistoupili k přednáškám velice fundovaně a všechny otázky, které následovaly, byly zodpovězeny s velkým pochopením a zasvěcením do problematiky.

Na závěr dostali účastníci od členů Městské policie Praha 1 drobné dárky, které poslouží také pro zvýšení jejich bezpečnosti.

Velice děkujeme za obě besedy a jejich zprostředkování také Vilmě Častové z OŘ MP Praha 1 a jejím kolegům a kolegyním.