Setkání s dětmi v BDPS Benediktská, 4. 10. 2019

Projekty Prahy 1 a jejího Střediska sociálních služeb ukazují, že různé generace mohou žít nikoliv jen vedle sebe, ale spolu. Přispívá k tomu i velmi dobrá spolupráce s neziskovou organizací Mezi námi, která navíc po DPS Týnská ocenila svojí značkou „Mezigeneračně“ i bytový dům s pečovatelskou službou Benediktská. A to právě za výborně fungující přátelství různých generací – v tomto případě místních seniorů a dětí z mateřské školy v Revoluční.

„Snažíme se, aby se naši senioři při našich akcích a projektech nesetkávali jen se svojí generací, ale třeba i s těmi nejmenšími, protože to obohatí jak je, tak samozřejmě i děti,“ vysvětlil radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož kompetence Středisko sociálních služeb a aktivity pro seniory spadají.

A jak se ukazuje, funguje to. Stačilo se třeba zeptat dětí z mateřinky v Revoluční, jestli do Benediktské chodí rády, a hned se ozvalo hromové: „Jóóóó!“ A těší se i senioři, kteří navíc od paní ředitelky z MŠ Revoluční Jaromíry Pavlíčkové dostali pozvání k návštěvě.

Kromě společných setkání s babičkami a dědečky v Benediktské, při kterých si povídají, zpívají, malují, čtou a vyrábějí, se podle paní ředitelky děti účastní i dalších mezigeneračních akcí. „Minulý měsíc například byly ve Werichově vile, kde se konalo krásné čtení,“ upozornila na akci recitačního klubu seniorů Týnka.

Organizace Mezi námi spolupořádá obdobná setkání ve všech domech s pečovatelskou službou Prahy 1, a jak zdůraznily její zástupkyně Kateřina Irglová, Hana Svozilová a Hana Šmídová, setkání se konají každý měsíc, výborně fungují a všem zúčastněným přinášejí společnou radost.

A společná radost byla i z ocenění, jež získaly i děti z mateřské školy v Revoluční, které si odnesly diplom a samolepku „Mezigeneračně“ na svůj vchod. Ještě předtím ale strávily další pěkné dopoledne se „svými“ babičkami a dědečky.

 

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 2019-10 mezi námi

Setkání se studenty Arcibiskupského gymnázia – leden 2019

Kreslení a malování portrétů, hudební pásmo i společné zpívání písniček, divadelní scénku na motivy pohádky Zlatovláska, společenské hry, a hlavně společné povídání – to vše prožili během tří dnů senioři z Prahy 1 se studenty Arcibiskupského gymnázia Praha, kteří si veškerý program dobrovolně a pečlivě připravili a kteří tak udělali radost obyvatelům našich domů s pečovatelskou službou. A kteří při svých návštěvách záhy zjistili, že ta radost je oboustranná.

Programy, které si naši studenti nacvičili, jsou součástí celoškolního projektu ´Svatá Anežka – umění žít s lidmi a pro lidi´ a jednoho z jeho témat, kterým je dobrovolnictví a schopnost darovat svůj čas,“ vysvětlila Martina Peterková, profesorka Arcibiskupského gymnázia.

Tři skupiny studentů navštívily postupně během tří dnů DPS Pštrossova, DPS Týnská a BDPS Benediktská. První den se malovalo, druhý zpívalo a třetí hrálo divadlo. Vždy bylo ale také dost času na povídání, během kterého se babičky a dědečkové dozvěděli něco o Arcibiskupském gymnáziu a o radostech a starostech dnešních studentů. Ti starší pak zavzpomínali nejen na svůj studentský život a mládí, ale i na zážitky ze staré Prahy a na to, jak naše město vypadalo před lety.

Zástupci Střediska sociálních služeb Praha 1 navíc studentům vysvětlili, jak v Praze 1 funguje systém péče o seniory a handicapované a co je podstatou domů s pečovatelskou službou.

Na velmi vydařená mezigenerační setkání se přišel podívat i radní Prahy 1 Petr Burgr, který studenty velmi ocenil. „Věřím, že tak, jak udělali radost našim seniorům, že i oni si odnesli pěkný zážitek,“ uvedl Petr Burgr, který si spolu se studenty a seniory s chutí zazpíval. Přesvědčil se tak, že jeho oblíbenou písničku Vínečko bílé mají rádi jak ti dříve narození, tak i nastupující mladá generace.

Společný pilotní projekt Arcibiskupského gymnázia a Střediska sociálních služeb má za sebou úspěšný start, za který patří poděkování všem, zejména pak samozřejmě studentům, kteří zaslouženě sklidili velkou pochvalu. „Děti se na návštěvu těšily a dělaly to s upřímnou chutí,“ prozradila Eva Špačková, profesorka Arcibiskupského gymnázia, a nutno dodat, že to po všechny tři dny bylo znát. A není také divu, že se všichni těší na pokračování.

„Ze srdce vám děkujeme, že jste přišli,“ rozloučila se se studenty za všechny pracovníky i samotné seniory ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a všichni si zároveň při té příležitosti slíbili, že se zase brzy uvidí.

A než k tomu dojde, mohou senioři z Prahy 1 – a to samozřejmě nejen ti, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou – využívat bohatou nabídku dalších aktivit. Z těch mezigeneračních to jsou například pravidelná tvořivá setkání s dětmi z mateřských škol, spolupořádaná s Mezi námi, o. p. s., koncerty mladých umělců ze ZUŠ U Půjčovny nebo společné projekty se Smíchovskou střední průmyslovou školou, jež seniory zasvěcují mimo jiné do informačních technologií a během kterých jim studenti pomáhají i s řešením problémů s počítači, laptopy a dalšími technologiemi.

 

Fotogalerii z malování portrétů v DPS Pštrossova najdete zde

Fotogalerii ze zpívání a hraní v DPS Týnská najdete zde

Fotogalerii z divadla, her a čtení v BDPS Benediktská najdete zde

 

thumbnail of 28-01 portréty thumbnail of 29-01 zpívání s kytarou thumbnail of 30-01 společenské hry a čtení

Setkání s dětmi z mateřských škol – leden 2019

Dělí je od sebe i osmdesát let, přesto jim je spolu dobře

Každý dům s pečovatelskou službou v Praze 1 zažívá jednou za měsíc malování, výrobu keramiky, pečení cukroví, tancování anebo cvičení, kterého se účastní nejen jeho obyvatelé, ale i podstatně mladší návštěvníci z mateřských škol. Středisko sociálních služeb Praha 1 a obecně prospěšná společnost Mezi námi totiž pořádají velmi oblíbená a velmi důležitá mezigenerační setkání, která obohacují všechny zúčastněné.

„Setkání různých generací jsou jednou z věcí, které dnešní společnosti chybějí a jejichž nedostatek nás postihuje více, než si uvědomujeme. Středisko sociálních služeb a společnost Mezi námi proto dělají velmi záslužnou práci,“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu, občanskou společnost, volnočasové aktivity seniorů a Středisko sociálních služeb Petr Burgr.

Za obecně prospěšnou společnost Mezi námi koordinuje mezigenerační aktivity Hana Svozilová. „Děti a senioři jsou od sebe věkově vzdáleni i osmdesát let a my jsme přesvědčeni, že by se tyto generace měly spolu více setkávat a více poznávat, protože se učí vzájemnému respektu a učí se od sebe navzájem,“ popsala Hana Svozilová, podle které je přínos mezigeneračních setkání v domech s pečovatelskou službou obrovský. Upozornila rovněž na fakt, že řada dětí nemá babičku ani dědečka a díky těmto setkáním si děti kromě jiného uvědomují, že stáří není problém, ale realita.

My jsme se tentokrát vydali do bytového domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici, kam přišly na návštěvu děti z Mateřské školy Revoluční. Ty si pro babičky a dědečky přichystaly jak nejslavnější tříkrálovou koledu, tak i zlaté a stříbrné papíry, z nichž pak všichni společně vyráběli tříkrálové koruny.

„Máme z těchto mezigeneračních setkání, která obohacují děti i starší generaci, moc velkou radost,“ uvedla uprostřed všeobecné zábavy ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a připomněla velmi důležitou roli mezigeneračních kontaktů v rámci prevence izolace a osamění seniorů.

 

Fotogalerii najdete zde

Video najdete zde

Vánoční besídka v BDPS Benediktská – 5. 12. 2018

Předvánoční čas dorazil i do našich domů s pečovatelskou službou, které se oblékly do svátečního a voní cukrovím a vánočkami. A protože k adventu patří i koledy a vánoční písničky, pořádá Středisko sociálních služeb Praha 1 pro své klienty a obyvatele domů vánoční besídky. A k velké radosti všech pak na nich vystupují šikovné děti z mateřských a základních škol. Na společné besídce pro obyvatele BDPS Benediktská a DPS Dlouhá zazpívaly děti z mateřinky v Masné.

„Vánoční besídky pro naše seniory jsou krásnou tradicí, která obohacuje ty dříve i ty teprve nedávno narozené, a já jsem moc rád přijal pozvání, abych si kousek ze zdejší pěkné atmosféry také užil a abych obyvatelům domů a jejich pracovnicím popřál klidný advent a krásné vánoční svátky,“ uvedl radní Prahy 1 Petr Burgr, který má ve své gesci kulturu, spolkovou činnost a problematiku seniorů a který si pro všechny připravil malé dárky.

Na všechny také čekaly svátečně prostřené stoly s vánočkami, chlebíčky a cukrovím, voněla káva, víno a čaj a spolu s dětmi nadšeně zpívala celá vyzdobená jídelna v Benediktské. „Vánoční besídky se postupně konají ve všech našich domech s pečovatelskou službou a všichni se na ně vždy moc těšíme. A těšíme se i na tradiční štědrodenní oběd, který pro osamoceně žijící seniory z Prahy 1 pořádáme každé Vánoce v Malostranské besedě,“ vysvětlila ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Přejeme krásné svátky vám všem!

 

Fotogalerii najdete zde

Vánoční besídka v BDPS Benediktská – 4. 12. 2017

Předvánoční čas dorazil také do Střediska sociálních služeb Praha 1 a jeho zařízení, a tak zcela zaplněná jídelna bytového domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici přivítala advent, seniory i krásnou návštěvu v podobě dětí z mateřinky v Masné.

„Předvánoční setkání v zařízeních našeho Střediska sociálních služeb jsou krásnou každoroční tradicí, které se vždy velmi rád účastním. Je to čas pro zastavení se a příjemné posezení a popovídání se sousedy. Navíc nás všechny svým vystoupením vždy potěší děti z mateřské školy. V Benediktské to jsou pokaždé netrpělivě očekávané děti z Masné ulice,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se i letos předvánočního posezení zúčastnil a nepřišel s prázdnou, protože pro každého účastníka přinesl dárek v podobě nádherného kalendáře s fotografiemi Prahy 1.

Všichni účastníci vánoční besídky měli krásně prostřeno a nechybělo dobré pití, víno i káva, vánoční cukroví i domácí jednohubky, prostě – jako doma. „Naše pozvání přijali senioři z domů s pečovatelskou službou v Benediktské a Dlouhé, ale i další senioři z Prahy 1 a všichni jsme se společně na příjemné odpoledne moc těšili,“ vysvětlila ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

A co by to bylo za besídku bez vánočních koled a písniček?! O to se už postaraly velmi šikovné děti z Mateřské školy Masná, které si s paními učitelkami nacvičily moc pěkné pásmo. Navíc pak každé seniorce a každému seniorovi přinesly přáníčko. Uznejte, že to je asi nejkrásnější dárek, jaký si lze přát.

„Přeji vám všem krásné vánoční svátky a věřím, že příští rok s důležitou osmičkou v letopočtu bude ve znamení zdraví, štěstí a pohody,“ popřál účastníkům milého setkání pan starosta a my se k jeho přání rádi přidáváme a posíláme ho i vám.

A zároveň se těšíme na setkání při vánočních besídkách v dalších domech Střediska sociálních služeb Praha 1, ale také v neděli 10. prosince v Divadle ABC na koncertu Orchestru Václava Hybše a ve středu 13. prosince od 15 hodin v Malostranské besedě, kde se uskuteční letošní poslední Setkání s kulturou, tentokrát věnované českému adventu a českým Vánocům ve středověku.

V Benediktské začal cyklus přednášek Městské policie – 17. 3. až 26. 5. 2016

Cyklus 11 přednášek Městské policie pod názvem Senior akademie začal slavnostním zahájením ve čtvrtek 17. 3. v jídelně BDPS Benediktská. Ukončen bude předáváním certifikátů o absolvování ve čtvrtek 26. 5.

Program přednášek bude velmi rozmanitý a zajímavý a pokryje zásadní témata ohrožující seniory. Přednášky budou doplněny také třemi exkurzemi do různých zařízení patřících pod Městskou policii hlavního města Prahy.

Další informace a fotogalerie najdete také na internetových stránkách MČ Praha 1 a na internetových stránkách Městské policie hlavního města Prahy.

thumbnail of 17-03 SENIOR AKADEMIE

Netopýři v Benediktské – 22. 9. 2015

Návštěva dam ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus a dvou netopýřích slečen Betynky a Vopice byla opravdovým zážitkem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o tom, jak netopýři vlastně žijí, kde všude se dají spatřit – a že to jsou mnohdy místa opravdu nečekaná –, co máme dělat, když netopýra v nouzi najdeme, a mnoho dalšího. Kromě toho jsme mohli překonat ostych, a někteří i strach, a netopýří holčičky si pohladit. Nevěřili byste, jak jemný mají kožíšek a jak milá zvířátka to jsou. Tím větší škoda je, že se kolem těchto báječných stvoření traduje tolik nehezkých pověr, které škodí jejich pověsti. Za všechny přítomné přejeme netopýrům i všem, kteří se o ně s láskou a nezištně starají, hodně štěstí.

thumbnail of 22-09 Netopýři

Přednáška o chronické obstrukční plicní nemoci zaujala všechny přítomné – 15. 10. 2014

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) zahrnuje vleklý zánět průdušek v různých stádiích a rozedmu plic. Jak poznat, že zdánlivě nevinné vleklé pokašlávání či zadýchávání není jen nevinným pokašláváním a zadýcháváním, a jaké důsledky pro naše zdraví by podcenění takových příznaků mohlo nést? To jsme se dozvěděli 15. října na přednášce v klubu seniorů Benediktská. Přednáška měla tři části. Po troše teorie a informací následovalo měření plicní dostatečnosti. Každý účastník se tak dozvěděl, jak na tom momentálně je a zda není na čase např. přestat kouřit. Ti, kteří již dávno kouřit přestali, dostali pochvalu. Na závěr jsme se seznámili s různými formami podávání léků na podporu dýchání, většinou ve formě inhalátorů. Bylo to příjemné odpoledne s Prof. MUDr. Vladimírem Vondrou, DrSc., předsedou Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci.

thumbnail of 15-10 přednáška Plicní obstrukce

Předvánoční posezení – prosinec 2013

Předvánoční posezení v jednotlivých zařízeních se nesla ve svátečním duchu. V DPS Pštrosova se sešli obyvatelé domu k přátelskému posezení a popovídání, v BDPS Benediktská se posezení zúčastnili nejen nájemníci z tohoto domu, ale také z DPS Dlouhá. Vánoční koledy jim přišly zazpívat děti z MŠ Masná, které seniorům přinesly i malé, vlastnoručně vyrobené dárky. V DPS U Zlaté studně vládla rodinná atmosféra a veselí. V DPS Týnská seniorům zazpíval dětský sbor Štěpánka ze ZŠ u svatého Štěpána. V klubu seniorů bylo posezení spojeno s přednáškou na téma českých dějin.

Všude se přítomní dobře bavili a ocenili také přítomnost zástupců MČ Praha 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým a s radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku Šárkou Chládkovou Táborskou.

Vánoční besídka v Benediktské – prosinec 2012

Adventní období není naštěstí spojené jen s nakupováním, ale také – a snad zejména – s příjemnými chvílemi, se setkáváním s přáteli a okamžiky naplněnými svátečností. Taková atmosféra panovala v Bytovém domě s pečovatelskou službou v Benediktské, kde se v pondělí 10. prosince konala vánoční besídka.

Svátečně prostřené stoly s cukrovím, vánočkou a ovocem, které doplňoval nezbytný vánoční stromek, přivítaly spolu s personálem obyvatele domů v Benediktské a Dlouhé. Přivítaly je ale rovněž koordinátorka pečovatelské služby Hana Haučnerová a ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová, která přítomným tlumočila pozdravy od starosty Oldřicha Lomeckého a připomněla podporu ze strany Městské části Praha 1, jež umožňuje realizaci řady zajímavých a ojedinělých aktivit pro naše seniory.

„Ráda bych vám všem popřála do příštího roku hodně zdraví,“ řekla mimo jiné paní ředitelka a odpovědí jí bylo sympatické: „My vám taky!“
„Užívejte si život ve společnosti svých blízkých a přátel, protože nebýt sám je velký dar i radost,“ uzavřela svoji promluvu Helena Čelišová.

Jak také informovala, senioři Prahy 1 se mohou těšit na Ples seniorů, který se uskuteční v neděli 24. února na Žofíně. Zájemci se také mohou od ledna hlásit na letní tábor pro seniory, který se uskuteční ve dvou týdenních turnusech v posledních čtrnácti červnových dnech.

A pak už byl prostor pro povídání, sdělování zážitků i přání. U jednoho ze stolů se tak například rozproudila živá a velmi zajímavá debata o včelaření. Příjemné povídání přerušila vítaná návštěva dětí z nedaleké mateřské školy v Masné ulici, které pro babičky a dědečky připravily nádherný dárek – program s koledami a básničkami.

Pásli ovce Valaši…
Půjdem spolu do Betléma…
Na Vánoce dlouhé noce…
Štědrej večer nastal…
Nesem vám noviny…

Krásné Vánoce všem obyvatelům a pracovníkům domů s pečovatelskou službou, pěkné svátky všem.