Předvánoční posezení v jednotlivých zařízeních se nesla ve svátečním duchu. V DPS Pštrosova se sešli obyvatelé domu k přátelskému posezení a popovídání, v BDPS Benediktská se posezení zúčastnili nejen nájemníci z tohoto domu, ale také z DPS Dlouhá. Vánoční koledy jim přišly zazpívat děti z MŠ Masná, které seniorům přinesly i malé, vlastnoručně vyrobené dárky. V DPS U Zlaté studně vládla rodinná atmosféra a veselí. V DPS Týnská seniorům zazpíval dětský sbor Štěpánka ze ZŠ u svatého Štěpána. V klubu seniorů bylo posezení spojeno s přednáškou na téma českých dějin.

Všude se přítomní dobře bavili a ocenili také přítomnost zástupců MČ Praha 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým a s radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku Šárkou Chládkovou Táborskou.