Vánoční besídka v DPS U Zlaté studně – 11. 12. 2018

Dům s pečovatelskou službou U Zlaté studně byl po rozsáhlé rekonstrukci původního domu otevřen v roce 2002 a stejně jako jeho okolí i on je jedním z nejkrásnějších a nejklidnějších míst naší městské části. A když se ještě k tomu svátečně vyzdobí, protože se blíží Vánoce a s nimi vánoční besídka, je jeho návštěva opravdovým pohlazením po duši.

Svátečně prostřený stůl, díky šikovné paní pečovatelce ozdobený krásným dortem, jesličky a vonící borové větve přivítaly obyvatele domu a jejich hosty na vánočním posezení, které tradičně pořádá vedení domu za podpory Střediska sociálních služeb a Městské části Praha 1. Dobrým zvykem také je, že jsou vždy pozváni i senioři, kteří v žádném domě s pečovatelskou službou nebydlí, ale rádi se s přáteli a vrstevníky scházejí.

„Přeji vám moc hezké svátky, plné pohody a bez zbytečného rozčilování, a krásný nový rok prožitý v klidu a při pevném zdraví,“ popřála všem přítomným při svátečním přípitku ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Představit se přišel i nový radní pro kulturu, spolkovou činnost, seniory a Středisko sociálních služeb. „Milé sousedky a milí sousedé,“ pozdravil všechny obyvatele malostranského domu s pečovatelskou službou radní a rodilý Malostraňák Petr Burgr.

A jak už to tak bývá, když se sejdou dobří sousedé, i U Zlaté studně si rozhodně bylo o čem povídat a na co vzpomínat. Třeba o tom, kudy je pohodlnější cesta do domu U zlaté studně a jestli není náhodou nejlepší ta, jež vede kolem populární „Zašívárny“ – vinárny na Trojkostelním náměstí.

Vzpomínalo se ale také na nezapomenutelná malostranská setkání s osobnostmi, které v tomto kouzelném koutu Prahy bydlívaly a pracovaly. S Jiřím Trnkou, Janem Werichem, Janem Zrzavým a dalšími malíři, básníky, spisovateli, herci nebo třeba operními pěvci.

Došlo samozřejmě i na věk, takže když pomyslné kolečko doputovalo až k panu radnímu, dozvěděli se ostatní oslavenci, že se narodil v době, kdy svět přišel o dva „dělnické vůdce“, a že je zároveň stejně starý jako Česká (dříve Československá) televize.

Dům s pečovatelskou službou U Zlaté studně nabízí seniorům bydlení ve dvanácti bytech a může se pochlubit velmi užitečnou solnou jeskyní a nádhernou terasou s ještě hezčím výhledem. Obyvatelům domu a okolí je k dispozici bohatý výběr akcí a aktivit jako například trénování paměti nebo hodinky s hudbou. Oblíbené jsou rovněž návštěvy mladých muzikantů ze ZUŠ U půjčovny a v plánu jsou mezigenerační setkání pořádaná ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Mezi námi.

Kousek to je také do nového klubu Tomáš v Tomášské ulici, kde jsou pořádány přednášky, besedy, setkání u kávy či individuální kurzy práce na PC.

Stejně jako v celém Středisku sociálních služeb i na Malé Straně prostě platí: „Každý den stojí za to, aby ho člověk žil“.

Fotogalerii najdete zde

Vánoční besídka v DPS U Zlaté studně – 13. 12. 2017

Všichni obyvatelé domu s pečovatelskou službou U Zlaté studně se ve středu sešli ve slavnostně vyzdobené společenské místnosti, aby si mezi sebou i s hosty popřáli pěkné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2018.

Vánoční koledy, slavnostně prostřený stůl, čerstvé větvičky až z Divoké Šárky, domácí dort, slavnostní přípitek, chlebíčky, cukroví a káva. No prostě slavnost, jak se patří.

„Moc rád každoročně prožívám zdejší krásnou atmosféru v nádherném domě na nádherném místě. Žijí tu hodní a usměvaví lidé, kteří by mohli být příkladem mnohem mladším i zdravějším, jež na ulicích naopak často potkáváme se zakaboněnými obličeji,“ nechal se slyšet starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který přišel všem obyvatelům a zaměstnancům popřát a přinesl s sebou jako dárek nádherné kalendáře Miluju Prahu 2018.

S přáním přišel i zastupitel Zdeněk Barták, který jako správný hudební skladatel a milovník výborné muziky o Vánocích nikdy nevynechá Rybovu mši u Jezulátka. „Je to vždycky nezapomenutelný zážitek,“ uvedl Zdeněk Barták.

A nezapomenutelným zážitkem je vždy také adventní setkání U Zlaté studně, které bylo i letos jako vždy moc příjemné, až se nikomu nechtělo odejít.

„Ze srdce vám přeji krásné Vánoce a hodně zdraví a pohody v novém roce,“ popřála všem přítomným vedoucí DPS U Zlaté studně Jitka Peštová a my si dovolujeme její slova poslat i vám ostatním.

Tak hezké svátky a klid v duši vám všem.

Sázení vinné révy ve jménu Karla IV. – 25. 5. 2016

Jeho císařské a královské Veličenstvo Karel IV. vydalo za dob svého panování výnos o osazování vhodných svahů vinicemi. A protože ho doteď nikdo nezrušil a protože Městská část Praha 1 si svého panovníka váží a respektuje jeho vůli, obohatily terasu domu s pečovatelskou službou U Zlaté studně, ležícího přímo v podhradí, nové rostliny burgundské odrůdy.

„Zahradní terasu našeho domu s pečovatelskou službou U Zlaté studně zdobí už od jeho vzniku na počátku tisíciletí vinná réva a každoroční krásnou tradicí je posezení obyvatel domu a slavnostní ochutnávání čerstvých hroznů. Proto jsme také rádi vyslyšeli výzvu Cechu českých vinařů, který nám připomněl výnos Karla IV.,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který si splnění výnosu slavného českého a evropského panovníka vzal osobně na starost.

„Vinná réva sbližuje lidi i národy,“ připomněl čestný předseda Cechu českých vinařů Jiří Čábelka, podle kterého víno zároveň povzbuzuje národní cítění a identitu. Vyzdvihl také důležitý přínos výzvy Cechu českých vinařů, která směřovala ke starostům měst a obcí. „Nezáleží ani tak na odrůdě, kterou na vhodných svazích vysázejí, ale hlavně na tom, že si obce všimnou jednotlivých často nevzhledných míst, která díky révě zkrášlí své okolí.“

To se však netýká DPS U Zlaté studně, jehož zahrada i celý areál jsou od samotného počátku moc pěkné a díky péči zaměstnanců i samotných seniorských obyvatel průběžně získávají na kráse i útulnosti. „Věřím, že perkmistr Jeho císařského a královského Veličenstva by byl určitě spokojený,“ konstatoval při příjemném posezení u malé vinice i záhonu nádherných růží Oldřich Lomecký.

Perkmistr byl královským úředníkem, který vhodné svahy obhlížel a jejich majitelům nařizoval, aby je neprodleně osadili. Protože byl Karel IV. moudrým a realistickým panovníkem, pouze nenařizoval, ale také nabízel. V tomto případě všem, kteří svahy osadili, udělil dvanáctileté daňové „prázdniny“; od třináctého roku pak králi platili půl džberu vína. Ti, kteří byli v nájmu, navíc platili majiteli půdy desátek.

Po třinácti letech platnosti nařízení bylo vína v zemi tolik, že král v období od svatého Havla do svatého Jiřího zakázal dovoz zahraničního vína. „Důležité je také vyzdvihnout, že k výnosu o osazování vhodných svahů vínem stačila králi jedna strana dokumentu, která dokonce obsahovala i tresty pro ty, kteří by snad chtěli vinařům na vinicích škodit,“ ocenil Jiří Čábelka.

A tresty to byly přísné: kdo škodil ve dne, přišel o pravou ruku. Mohl se ale vykoupit dvaceti kopami stříbrných. Kdo škodil v noci, dopadl hůře – propadl hrdlem. V obou případech navíc zločinci propadl veškerý majetek ve prospěch perkmistra. Kdo by škůdce ve vinici přistihl a zabil ho, musel na tělo oběti položit dva haléře, aby učinil spravedlnosti za dost a unikl trestu.

Bodejť by pak nebylo v zemi hodně vína…

Vůni moře ucítíte i na Malé Straně – 31. 1. 2014

Od posledního lednového dne mohou senioři z Prahy 1 využívat novou službu Střediska sociálních služeb Praha 1, jehož zřizovatelem je první městská část. V Domě s pečovatelskou službou U Zlaté studně pro ně totiž vznikla relaxační místnost s přímořským mikroklimatem pro odpočinek a relaxaci.

„Jedna moudrost nám říká, že když něco nemůžeme změnit, máme se to naučit mít rádi. Vzpomněl jsem si na to v souvislosti se vznikem relaxační místnosti, kterou jsme vybudovali z bývalého skladu, jenž měl – stejně jako celý tento krásný a cenný dům – problémy s pronikající vlhkostí. No a vidíte: právě to protivné vlhko nám teď pomáhá v péči o naše seniory,“řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Náklady na rekonstrukci a vybudování relaxační místnosti dosáhly výše 350 tisíc korun. „DPS U Zlaté studně byla vždy perlou mezi našimi zařízeními. Na druhou stranu sídlí ve starém historickém domě, v němž jsou jakékoliv stavební úpravy vždy složité. Nedovedu si ale představit, že bychom tento dům a jeho uživatele z řad našich starších spoluobčanů nehýčkali,“ komentoval starosta Lomecký.

Spolu s ním se slavnostního zahájení provozu relaxační místnosti zúčastnila i radní pro sociální oblast Šárka Chládková Táborská. „Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárné rekonstrukci, a našim seniorům přeji, aby jim relaxační místnost dobře sloužila a aby prospívala jejich zdraví a pohodě,“ zdůraznila paní radní.

Zahájení se rovněž zúčastnili zástupci Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb (RAPSS).

Relaxační místnost s přímořským mikroklimatem pro odpočinek a relaxaci nabízí vždy najednou maximálně čtyři lůžka a tato služba je pro seniory z Prahy 1 bezplatná.

K dispozici je od pondělí do čtvrtka, vždy od 9 do 15 hodin, a v pátek od 9 do 14 hodin. Jedna relaxace trvá 45 minut a je třeba se na ni předem TELEFONICKY OBJEDNAT na tel. č. 257 532 934.

Nová služba tak rozšiřuje portfolio volnočasových aktivit Střediska sociálních služeb Praha 1, které obsahuje umělecké a pohybové kroužky, vzdělávání, besedy, společenské akce, výlety, turistické výpravy a nově také relaxaci unaveného těla i duše.

 

Předvánoční posezení – prosinec 2013

Předvánoční posezení v jednotlivých zařízeních se nesla ve svátečním duchu. V DPS Pštrosova se sešli obyvatelé domu k přátelskému posezení a popovídání, v BDPS Benediktská se posezení zúčastnili nejen nájemníci z tohoto domu, ale také z DPS Dlouhá. Vánoční koledy jim přišly zazpívat děti z MŠ Masná, které seniorům přinesly i malé, vlastnoručně vyrobené dárky. V DPS U Zlaté studně vládla rodinná atmosféra a veselí. V DPS Týnská seniorům zazpíval dětský sbor Štěpánka ze ZŠ u svatého Štěpána. V klubu seniorů bylo posezení spojeno s přednáškou na téma českých dějin.

Všude se přítomní dobře bavili a ocenili také přítomnost zástupců MČ Praha 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým a s radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku Šárkou Chládkovou Táborskou.

Besídka U Zlaté studně – prosinec 2012

Také v DPS U Zlaté studně se v předvánoční čas uskutečnila besídka. Sešly se na ní všechny obyvatelky, koordinátorka Jitka Peštová a další pracovnice, aby společně s předstihem oslavily vánoční svátky. Sváteční nálada, slavnostně prostřené stoly s vánočním cukrovím a povídání o vánočních tradicích, včetně vzpomínek na Vánoce během dětství – to vše vytvořilo krásnou atmosféru, kterou ocenila i nová obyvatelka DPS.

DPS U Zlaté studně slouží už deset let – 10. 10. 2012

Přesně před deseti lety, 11. října 2002, vydal odbor výstavby Městské části Praha 1 kolaudační rozhodnutí, jímž bylo povoleno užívání Domu s pečovatelskou službou U Zlaté studně. Celý dům před tím prošel rozsáhlou rekonstrukcí a senioři z Prahy 1 od té doby mohou užívat dvanáct bytů, včetně terasové zahrady. 10. října letošního roku se v domě na uplynulých deset let vzpomínalo.

Spolu se zaměstnanci a nájemníky domu se slavnostního setkání zúčastnili mimo jiné Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1, které zajišťuje péči o obyvatele domu, a její předchůdce Jiří Švorčík, který se velkou měrou zasloužil o vznik DPS U Zlaté studně.

Pozvání také přijali ředitel spolupracující obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc Jiří Juda a vedoucí jejího pražského centra Hana Šimková. Jiří Juda dochází do DPS rovněž jako dobrovolník a pořádá tam pro seniory v pondělí od 15 hodin povídání například o svých bohatých cestovatelských zážitcích.

„Setkání bylo velmi zdařilé. Přispěly k tomu i naše pečovatelky, které pomohly s domácími zákusky i dobrou náladou,“ řekla koordinátorka pečovatelské služby Jitka Peštová, jež zase nechala pro tuto příležitosti vyrobit památeční hrnečky s motivem krásných malostranských střech. Hrnečky, které jsou navíc nerozbitné, dostali hosté i všechny obyvatelky domu.

„Vzpomínali jsme také nad fotografiemi bývalé nájemnice vozíčkářského bytu, která byla vášnivou fotografkou a na svých fotografiích zachycovala všechny obyvatele zařízení v jejich bytech nebo na terasách, ale i zaměstnance. A protože paní ředitelka Čelišová na setkání také fotografovala, můžeme sbírku rozšířit a v této tradici pokračovat,“ vysvětlila Jitka Peštová.

Povídání bylo příjemné a navíc třeba zajímavé cestovatelské vzpomínky jedné z obyvatelek domu přítomné tak zaujalo, že se nakonec setkání protáhlo až do večerních hodin. „Při odchodu pak každá z obyvatelek dostala také kytičku, která jim je připomínkou naší zahrádky, protože v podzimním počasí se na naše terasy všechny z nájemnic nedostanou,“ dodala Jitka Peštová.

A proč se obyvatelům (v současné době samým ženám) U Zlaté studně líbí? „Řada z nich je původem z Malé Strany, takže neodcházejí do neznámého. Máme to tu pěkně zařízené a naše terasy s lavičkami a krásným výhledem opravdu stojí za to. Pěstujeme na nich navíc společně kytky, víno nebo třeba meruňky,“ prozradila koordinátorka pečovatelské služby.

Přejeme tedy tomuto domu do dalšího desetiletí mnoho úspěchů a hlavně hodně spokojených obyvatel!

Vánoční posezení obyvatel domů s pečovatelskou službou – prosinec 2011

14. a 19. 12. 2011 se na malých vánočních posezeních sešli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou Pštrossova, Týnská, U Zlaté studně a také pravidelní návštěvníci klubu Tomášská.

Sousedé a přátelé se většinou sice scházejí téměř každý den, ale o Vánocích jsou všechna taková posezení člověku ještě milejší.

Vánoční akce byly doprovázeny hudebními vystoupeními studentů různých škol – ZUŠ U Půjčovny vystoupila v DPS Pštrossova, studenti gymnázia Malostranská vystoupili v U Zlaté studně a v Benediktské, a v Týnské zahrály divadelní vystoupení děti z MŠ. Všem jim patří naše velké díky.

Setkání 19. 12. v DPS Benediktská, společné s DPS Dlouhá, navštívil také pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. Jeho krátké pozdravení a přání všeho dobrého do roku 2012 bylo všemi přítomnými opětováno nejen potleskem, ale také mnoha úsměvy a díky.

Také všichni zaměstnanci Střediska sociálních služeb, přejí všem příjemné prožití Vánoc a šťastný a spokojený rok 2012.

Vánoční posezení U Zlaté studně – 20. 12. 2010

20. 12. 2010 se sešli obyvatelé a personál DPS U Zlaté studně na malém předvánočním posezení u kávy a cukroví. Na návštěvu přišli také paní Dana Neubauerová, sociální pracovnice z MČ Praha 1 a pan Ing. Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci.

Vyprávění o vánočních tradicích dříve a nyní a koledy navodily tu správnou atmosféru. Přejeme také všem ostatním krásné Vánoce a hodně zdraví nejen v roce 2011.