Setkání se studenty Arcibiskupského gymnázia – leden 2019

Kreslení a malování portrétů, hudební pásmo i společné zpívání písniček, divadelní scénku na motivy pohádky Zlatovláska, společenské hry, a hlavně společné povídání – to vše prožili během tří dnů senioři z Prahy 1 se studenty Arcibiskupského gymnázia Praha, kteří si veškerý program dobrovolně a pečlivě připravili a kteří tak udělali radost obyvatelům našich domů s pečovatelskou službou. A kteří při svých návštěvách záhy zjistili, že ta radost je oboustranná.

Programy, které si naši studenti nacvičili, jsou součástí celoškolního projektu ´Svatá Anežka – umění žít s lidmi a pro lidi´ a jednoho z jeho témat, kterým je dobrovolnictví a schopnost darovat svůj čas,“ vysvětlila Martina Peterková, profesorka Arcibiskupského gymnázia.

Tři skupiny studentů navštívily postupně během tří dnů DPS Pštrossova, DPS Týnská a BDPS Benediktská. První den se malovalo, druhý zpívalo a třetí hrálo divadlo. Vždy bylo ale také dost času na povídání, během kterého se babičky a dědečkové dozvěděli něco o Arcibiskupském gymnáziu a o radostech a starostech dnešních studentů. Ti starší pak zavzpomínali nejen na svůj studentský život a mládí, ale i na zážitky ze staré Prahy a na to, jak naše město vypadalo před lety.

Zástupci Střediska sociálních služeb Praha 1 navíc studentům vysvětlili, jak v Praze 1 funguje systém péče o seniory a handicapované a co je podstatou domů s pečovatelskou službou.

Na velmi vydařená mezigenerační setkání se přišel podívat i radní Prahy 1 Petr Burgr, který studenty velmi ocenil. „Věřím, že tak, jak udělali radost našim seniorům, že i oni si odnesli pěkný zážitek,“ uvedl Petr Burgr, který si spolu se studenty a seniory s chutí zazpíval. Přesvědčil se tak, že jeho oblíbenou písničku Vínečko bílé mají rádi jak ti dříve narození, tak i nastupující mladá generace.

Společný pilotní projekt Arcibiskupského gymnázia a Střediska sociálních služeb má za sebou úspěšný start, za který patří poděkování všem, zejména pak samozřejmě studentům, kteří zaslouženě sklidili velkou pochvalu. „Děti se na návštěvu těšily a dělaly to s upřímnou chutí,“ prozradila Eva Špačková, profesorka Arcibiskupského gymnázia, a nutno dodat, že to po všechny tři dny bylo znát. A není také divu, že se všichni těší na pokračování.

„Ze srdce vám děkujeme, že jste přišli,“ rozloučila se se studenty za všechny pracovníky i samotné seniory ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a všichni si zároveň při té příležitosti slíbili, že se zase brzy uvidí.

A než k tomu dojde, mohou senioři z Prahy 1 – a to samozřejmě nejen ti, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou – využívat bohatou nabídku dalších aktivit. Z těch mezigeneračních to jsou například pravidelná tvořivá setkání s dětmi z mateřských škol, spolupořádaná s Mezi námi, o. p. s., koncerty mladých umělců ze ZUŠ U Půjčovny nebo společné projekty se Smíchovskou střední průmyslovou školou, jež seniory zasvěcují mimo jiné do informačních technologií a během kterých jim studenti pomáhají i s řešením problémů s počítači, laptopy a dalšími technologiemi.

 

Fotogalerii z malování portrétů v DPS Pštrossova najdete zde

Fotogalerii ze zpívání a hraní v DPS Týnská najdete zde

Fotogalerii z divadla, her a čtení v BDPS Benediktská najdete zde

 

thumbnail of 28-01 portréty thumbnail of 29-01 zpívání s kytarou thumbnail of 30-01 společenské hry a čtení

Setkání s dětmi z mateřských škol – leden 2019

Dělí je od sebe i osmdesát let, přesto jim je spolu dobře

Každý dům s pečovatelskou službou v Praze 1 zažívá jednou za měsíc malování, výrobu keramiky, pečení cukroví, tancování anebo cvičení, kterého se účastní nejen jeho obyvatelé, ale i podstatně mladší návštěvníci z mateřských škol. Středisko sociálních služeb Praha 1 a obecně prospěšná společnost Mezi námi totiž pořádají velmi oblíbená a velmi důležitá mezigenerační setkání, která obohacují všechny zúčastněné.

„Setkání různých generací jsou jednou z věcí, které dnešní společnosti chybějí a jejichž nedostatek nás postihuje více, než si uvědomujeme. Středisko sociálních služeb a společnost Mezi námi proto dělají velmi záslužnou práci,“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu, občanskou společnost, volnočasové aktivity seniorů a Středisko sociálních služeb Petr Burgr.

Za obecně prospěšnou společnost Mezi námi koordinuje mezigenerační aktivity Hana Svozilová. „Děti a senioři jsou od sebe věkově vzdáleni i osmdesát let a my jsme přesvědčeni, že by se tyto generace měly spolu více setkávat a více poznávat, protože se učí vzájemnému respektu a učí se od sebe navzájem,“ popsala Hana Svozilová, podle které je přínos mezigeneračních setkání v domech s pečovatelskou službou obrovský. Upozornila rovněž na fakt, že řada dětí nemá babičku ani dědečka a díky těmto setkáním si děti kromě jiného uvědomují, že stáří není problém, ale realita.

My jsme se tentokrát vydali do bytového domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici, kam přišly na návštěvu děti z Mateřské školy Revoluční. Ty si pro babičky a dědečky přichystaly jak nejslavnější tříkrálovou koledu, tak i zlaté a stříbrné papíry, z nichž pak všichni společně vyráběli tříkrálové koruny.

„Máme z těchto mezigeneračních setkání, která obohacují děti i starší generaci, moc velkou radost,“ uvedla uprostřed všeobecné zábavy ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a připomněla velmi důležitou roli mezigeneračních kontaktů v rámci prevence izolace a osamění seniorů.

 

Fotogalerii najdete zde

Video najdete zde

V Pštrossovce se Ježíšek zastavil víckrát – prosinec 2018

V domě s pečovatelskou službou v Pštrossově ulici se letos Vánoce konaly dokonce třikrát. Poprvé během vánoční besídky pořádané Střediskem sociálních služeb, před Štědrým dnem pak ještě jednou, když se v Ježíška s dárky pro obyvatele i pečovatelky změnila dáma, které se všeobecně s úctou říká „Lady Dermacol“, a nakonec samozřejmě přišel Ježíšek, jak se sluší a patří, na Štědrý den.

„Připravila jsem pro všechny vánoční přání a malé dárkové balíčky od Dermacolu,“ prozradila stále neuvěřitelně vitální Olga Knoblochová neboli Lady Dermacol, která nedávno obdržela Cenu Prahy 1. V dobách nejhlubší totality vyvinula ve spolupráci s filmovou laboratoří na Barrandově make-up, který dostal jméno Dermacol a který se proslavil na celém světě, včetně Hollywoodu.

V období, kdy byla kosmetika nedostatkovým zbožím a kdy se podle komunistů pro socialistickou ženu nějaké zdobení nehodilo, se Olga Knoblochová stala první československou vizážistkou a mnoha ženám a dívkám se jen díky ní a Dermacolu vrátilo sebevědomí.

Tentokrát pro změnu potěšila celou „Pštrossovku“. Děkujeme!

Vánoční besídka v DPS Pštrossova – 4. 12. 2018

Jen pár kroků od Národního divadla, v Pštrossově ulici, sídlí od roku 2001 dům s pečovatelskou službou, o který se, stejně jako o ostatní DPS, stará Středisko sociálních služeb Praha 1. A stejně jako v ostatních domech i tady jeho vedení připravilo pro obyvatele milou vánoční besídku.

„Vánoční besídky v našich domech s pečovatelskou službou jsou vždy moc příjemným a zároveň důležitým mezigeneračním setkáním a stejně tomu je i v ´Pštrossovce´,“ popsala ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová.

A celý dům v Pštrossově 18 se na Vánoce i vánoční besídku náležitě připravil a už od vchodu je krásně vánočně vyzdobený, a to včetně vánočního stromku ve výtahu. ???? Pečovatelky se zase na besídku převlékly do andělského. Měnit se v anděly však nemusely, protože jak vám obyvatelé domu potvrdí, jsou jimi po celý rok.

Přijaly ovšem i úlohy v programu a s koledami doslova rozezpívaly celou společenskou místnost, kde se všichni přítomní stali členy jednoho velkého pěveckého sboru. Zasloužený úspěch ale měli i skvělí mladí muzikanti ze ZUŠ U Půjčovny, kteří úžasným způsobem „vystřihli“ celou řadu vánočních písní a koled. A nechybělo ani oblíbené vystoupení seniora a kouzelníka pana Petránka.

Radost pak všem udělaly hezké drobné dárky od čerstvého radního Prahy 1 pro kulturu, spolkovou činnost a volnočasové aktivity seniorů Petra Burgra. „Moc děkuji zaměstnancům, kteří se o obyvatele domu starají a kteří připravili tento pěkný program. Moc také děkuji všem, kteří se do programu zapojili, zejména pak muzikantům a jejich pedagogům ze ZUŠ U Půjčovny, kteří udělali moc dobrou a přínosnou věc,“ ocenil Petr Burgr, který také všem popřál krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2019.

A my se k jeho přání velmi rádi přidáváme a při nějaké další akci v Pštrossovce se těšíme na shledanou.

Fotogalerii najdete zde

 

 

Vánoční besídka v DPS Pštrossova – 20. 12. 2017

Vánoční cukroví, lákavé chlebíčky, káva či víno zdobily slavnostně prostřený stůl v domě s pečovatelskou službou v Pštrossově ulici, kde se konala tradiční vánoční besídka. Pozvání na ni od vedení domu a Střediska sociálních služeb přijali jak obyvatelé, tak i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a další hosté. Velkou radost všem pak udělaly svým vystoupením děti ze ZUŠ U Půjčovny.

„Přijde mi, že to snad ani nemůže být celý rok, co jsme tady společně slavili minulou vánoční besídku. Uteklo to, ale v případě vánoční besídky to nevadí, protože ta vždycky potěší,“ konstatoval spokojeně starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který ani letos nepřišel na besídku s prázdnou a přinesl každému krásný kalendář Miluju Prahu 2018.

Oldřich Lomecký připomněl, že bychom neměli zapomínat na drobné radosti života a že bychom si je měli užívat a vážit si jich. „Netrapme se zbytečnostmi a mějme radost i z běžných, normálních věcí, ze kterých se skládá náš život a které naši předkové buď často neměli, nebo je považovali za vzácnost,“ uvedl Oldřich Lomecký, který poděkoval všem zaměstnancům DPS Pštrossova i celého Střediska sociálních služeb Praha 1 za péči, kterou věnují svým klientům.

Pan starosta, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová i vedoucí domu Alice Drbohlavová pak všem obyvatelům a klientům popřáli krásné a klidné Vánoce a hodně spokojenosti a pevné zdraví po celý rok 2018. Osobním dárkem v podobě bylinkových mýdel a přání udělala hostům a klientům radost předsedkyně sociálního výboru zastupitelstva Prahy 1 Šárka Táborská.

K přáním se s vánoční písní „Byla cesta, byla ušlapaná“ přidala i „zpívající pečovatelka“ Martina Paterová, ke které se s chutí připojili i hosté besídky. Milé setkání pak ozdobili mladí umělci ze ZUŠ U Půjčovny, kteří předvedli krásné vánoční písně a koledy, jež moc potěšily.

Předvánoční posezení – prosinec 2013

Předvánoční posezení v jednotlivých zařízeních se nesla ve svátečním duchu. V DPS Pštrosova se sešli obyvatelé domu k přátelskému posezení a popovídání, v BDPS Benediktská se posezení zúčastnili nejen nájemníci z tohoto domu, ale také z DPS Dlouhá. Vánoční koledy jim přišly zazpívat děti z MŠ Masná, které seniorům přinesly i malé, vlastnoručně vyrobené dárky. V DPS U Zlaté studně vládla rodinná atmosféra a veselí. V DPS Týnská seniorům zazpíval dětský sbor Štěpánka ze ZŠ u svatého Štěpána. V klubu seniorů bylo posezení spojeno s přednáškou na téma českých dějin.

Všude se přítomní dobře bavili a ocenili také přítomnost zástupců MČ Praha 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým a s radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku Šárkou Chládkovou Táborskou.

V Pštrossově 18 se oslavovalo i kouzlilo – prosinec 2012

Při vánoční besídce v DPS Pštrossova se sešlo jak všech sedmnáct obyvatel domu, tak i tři klienti, kteří do zdejší jídelny docházejí na oběd. A právě v jídelně se besídka uskutečnila. Místnost ozdobily vánoční stromek a díky šikovným pečovatelkám i slavnostně prostřené stoly a chutné občerstvení – chlebíčky, jednohubky, výborné vánoční cukroví, káva, čaj i šumivé víno. „K naší velké radosti všem chutnalo, takže se nakonec vše snědlo i vypilo,“ prozradila koordinátorka pečovatelské služby v DPS Pštrossova Miloslava Bedřichová.

Během besídky se zpívaly koledy, povídalo se o dávnějších časech i současném dění, o tom, jak se zase rok s rokem sešel, i o tom, jak ten čas letí…

Všechny přišla pozdravit ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová, která rovněž vyřídila pozdravy a přání od pana starosty Oldřicha Lomeckého.

„Na závěr nám náš klient a iluzionista pan Petránek předvedl pár kouzel, za což sklidil zasloužený potlesk,“ uzavřela Miloslava Bedřichová.

Při rozloučení si pak všichni popřáli nejen krásné Vánoce, ale i to, aby se za rok zase tak hezky sešli.

Vánoční posezení obyvatel domů s pečovatelskou službou – prosinec 2011

14. a 19. 12. 2011 se na malých vánočních posezeních sešli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou Pštrossova, Týnská, U Zlaté studně a také pravidelní návštěvníci klubu Tomášská.

Sousedé a přátelé se většinou sice scházejí téměř každý den, ale o Vánocích jsou všechna taková posezení člověku ještě milejší.

Vánoční akce byly doprovázeny hudebními vystoupeními studentů různých škol – ZUŠ U Půjčovny vystoupila v DPS Pštrossova, studenti gymnázia Malostranská vystoupili v U Zlaté studně a v Benediktské, a v Týnské zahrály divadelní vystoupení děti z MŠ. Všem jim patří naše velké díky.

Setkání 19. 12. v DPS Benediktská, společné s DPS Dlouhá, navštívil také pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. Jeho krátké pozdravení a přání všeho dobrého do roku 2012 bylo všemi přítomnými opětováno nejen potleskem, ale také mnoha úsměvy a díky.

Také všichni zaměstnanci Střediska sociálních služeb, přejí všem příjemné prožití Vánoc a šťastný a spokojený rok 2012.