PC kurzy: Předávání osvědčení za školní rok 2018/2019

Sedm desítek seniorů se v právě končícím školním roce zapojilo do už sedmnáctého ročníku skupinových a individuálních PC kurzů, které pro ně pořádají Středisko sociálních služeb a Městská část Praha 1. Ve čtvrtek 13. června si pak při malé slavnosti v DPS Týnská za odměnu převzali zasloužená osvědčení.

Skupinové kurzy probíhají pod vedením lektora Petra Dáni od září do června v učebně v DPS Týnská, individuální kurzy vedou ve stejném období Eva Sochorová a Michal Pilař v klubu seniorů Tomáš v Tomášské ulici.

„PC kurzy pomáhají seniorům přiměřeně držet krok s technologickými výzvami současné společnosti. Otevírají jim svět a bohatství jeho informací – samozřejmě ale s riziky, která to přináší a kterým proškolení senioři lépe čelí,“ vysvětlil radní Prahy 1 pro Středisko sociálních služeb a aktivity seniorů Petr Burgr, který spolu s ředitelkou Střediska sociálních služeb Helenou Čelišovou a lektory Petrem Dáňou a Evou Sochorovou předal úspěšným účastníkům kurzů osvědčení a květiny.

Všichni zdůraznili přínos PC kurzů jako prevence společenského a sociálního vyloučení i jako ochrany před kriminálními aktivitami, včetně šíření falešných zpráv. „Informační technologie jsou určitě velmi užitečné a je výborné s nimi umět pracovat, musíme si ale dávat pozor, aby nám nevládly a abychom místo setkávání s přáteli s nimi nekomunikovali jen přes internet,“ zmínil další nebezpečí Petr Burgr.

Karel Srbecký se kurzů účastní pravidelně už několik let, a jak nám řekl, přihlásí se i do příštího ročníku, kdy se bude chtít zlepšit v práci s fotografiemi. Počítač kromě jiného využívá i pro video komunikaci se synem a jeho rodinou ve Spojených státech. Petr Novotný absolvoval třetí ročník a velmi rád podle svých slov nastoupí i do „čtvrťáku“. Stejně jako další účastníci si pochvaloval, že mu nabyté znalosti pomáhají při komunikaci s úřady, ze které už není zbytečně nervózní.

Milan Navrátil je prezidentem pétanqueového Senior týmu Praha 1, a tak je jasné, jak mu PC kurzy pomáhají. Do náplně jeho práce totiž patří komunikace s členy, vytváření výsledkových tabulek, vyřizování pozvánek a další administrativa.

Za zmínku určitě také stojí, že se PC kurzů účastní nejen šedesátníci nebo třeba čerství sedmdesátníci, ale běžně i devadesátníci. A ti všichni se mohou přihlásit do dalšího, už osmnáctého ročníku PC kurzů. Stačí napsat nebo zatelefonovat Karolíně Schwarzové ze Střediska sociálních služeb – schwarzova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 725 397 934.

 

Fotogalerii najdete zde

Setkání se studenty Arcibiskupského gymnázia – leden 2019

Kreslení a malování portrétů, hudební pásmo i společné zpívání písniček, divadelní scénku na motivy pohádky Zlatovláska, společenské hry, a hlavně společné povídání – to vše prožili během tří dnů senioři z Prahy 1 se studenty Arcibiskupského gymnázia Praha, kteří si veškerý program dobrovolně a pečlivě připravili a kteří tak udělali radost obyvatelům našich domů s pečovatelskou službou. A kteří při svých návštěvách záhy zjistili, že ta radost je oboustranná.

Programy, které si naši studenti nacvičili, jsou součástí celoškolního projektu ´Svatá Anežka – umění žít s lidmi a pro lidi´ a jednoho z jeho témat, kterým je dobrovolnictví a schopnost darovat svůj čas,“ vysvětlila Martina Peterková, profesorka Arcibiskupského gymnázia.

Tři skupiny studentů navštívily postupně během tří dnů DPS Pštrossova, DPS Týnská a BDPS Benediktská. První den se malovalo, druhý zpívalo a třetí hrálo divadlo. Vždy bylo ale také dost času na povídání, během kterého se babičky a dědečkové dozvěděli něco o Arcibiskupském gymnáziu a o radostech a starostech dnešních studentů. Ti starší pak zavzpomínali nejen na svůj studentský život a mládí, ale i na zážitky ze staré Prahy a na to, jak naše město vypadalo před lety.

Zástupci Střediska sociálních služeb Praha 1 navíc studentům vysvětlili, jak v Praze 1 funguje systém péče o seniory a handicapované a co je podstatou domů s pečovatelskou službou.

Na velmi vydařená mezigenerační setkání se přišel podívat i radní Prahy 1 Petr Burgr, který studenty velmi ocenil. „Věřím, že tak, jak udělali radost našim seniorům, že i oni si odnesli pěkný zážitek,“ uvedl Petr Burgr, který si spolu se studenty a seniory s chutí zazpíval. Přesvědčil se tak, že jeho oblíbenou písničku Vínečko bílé mají rádi jak ti dříve narození, tak i nastupující mladá generace.

Společný pilotní projekt Arcibiskupského gymnázia a Střediska sociálních služeb má za sebou úspěšný start, za který patří poděkování všem, zejména pak samozřejmě studentům, kteří zaslouženě sklidili velkou pochvalu. „Děti se na návštěvu těšily a dělaly to s upřímnou chutí,“ prozradila Eva Špačková, profesorka Arcibiskupského gymnázia, a nutno dodat, že to po všechny tři dny bylo znát. A není také divu, že se všichni těší na pokračování.

„Ze srdce vám děkujeme, že jste přišli,“ rozloučila se se studenty za všechny pracovníky i samotné seniory ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a všichni si zároveň při té příležitosti slíbili, že se zase brzy uvidí.

A než k tomu dojde, mohou senioři z Prahy 1 – a to samozřejmě nejen ti, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou – využívat bohatou nabídku dalších aktivit. Z těch mezigeneračních to jsou například pravidelná tvořivá setkání s dětmi z mateřských škol, spolupořádaná s Mezi námi, o. p. s., koncerty mladých umělců ze ZUŠ U Půjčovny nebo společné projekty se Smíchovskou střední průmyslovou školou, jež seniory zasvěcují mimo jiné do informačních technologií a během kterých jim studenti pomáhají i s řešením problémů s počítači, laptopy a dalšími technologiemi.

 

Fotogalerii z malování portrétů v DPS Pštrossova najdete zde

Fotogalerii ze zpívání a hraní v DPS Týnská najdete zde

Fotogalerii z divadla, her a čtení v BDPS Benediktská najdete zde

 

thumbnail of 28-01 portréty thumbnail of 29-01 zpívání s kytarou thumbnail of 30-01 společenské hry a čtení

Setkání s dětmi z mateřských škol – leden 2019

Dělí je od sebe i osmdesát let, přesto jim je spolu dobře

Každý dům s pečovatelskou službou v Praze 1 zažívá jednou za měsíc malování, výrobu keramiky, pečení cukroví, tancování anebo cvičení, kterého se účastní nejen jeho obyvatelé, ale i podstatně mladší návštěvníci z mateřských škol. Středisko sociálních služeb Praha 1 a obecně prospěšná společnost Mezi námi totiž pořádají velmi oblíbená a velmi důležitá mezigenerační setkání, která obohacují všechny zúčastněné.

„Setkání různých generací jsou jednou z věcí, které dnešní společnosti chybějí a jejichž nedostatek nás postihuje více, než si uvědomujeme. Středisko sociálních služeb a společnost Mezi námi proto dělají velmi záslužnou práci,“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu, občanskou společnost, volnočasové aktivity seniorů a Středisko sociálních služeb Petr Burgr.

Za obecně prospěšnou společnost Mezi námi koordinuje mezigenerační aktivity Hana Svozilová. „Děti a senioři jsou od sebe věkově vzdáleni i osmdesát let a my jsme přesvědčeni, že by se tyto generace měly spolu více setkávat a více poznávat, protože se učí vzájemnému respektu a učí se od sebe navzájem,“ popsala Hana Svozilová, podle které je přínos mezigeneračních setkání v domech s pečovatelskou službou obrovský. Upozornila rovněž na fakt, že řada dětí nemá babičku ani dědečka a díky těmto setkáním si děti kromě jiného uvědomují, že stáří není problém, ale realita.

My jsme se tentokrát vydali do bytového domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici, kam přišly na návštěvu děti z Mateřské školy Revoluční. Ty si pro babičky a dědečky přichystaly jak nejslavnější tříkrálovou koledu, tak i zlaté a stříbrné papíry, z nichž pak všichni společně vyráběli tříkrálové koruny.

„Máme z těchto mezigeneračních setkání, která obohacují děti i starší generaci, moc velkou radost,“ uvedla uprostřed všeobecné zábavy ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a připomněla velmi důležitou roli mezigeneračních kontaktů v rámci prevence izolace a osamění seniorů.

 

Fotogalerii najdete zde

Video najdete zde

Vánoční besídka v DPS Týnská – 10. 12. 2018

Areál domu s pečovatelskou službou (DPS) v Týnské ulici patří k nejkrásnějším místům v okolí a samotný dům pak kromě bydlení poskytuje i služby denního stacionáře. Senioři a další klienti zde rovněž mohou využívat počítačové a jazykové kurzy, trénování paměti nebo třeba posezení s hudbou. Za dalšími kurzy, kroužky a přednáškami pak lze docházet do nedalekého klubu Haštalka. A vždy před Vánocemi se i tady v Týnské koná vánoční besídka.

A vánoční besídka je vždy vítanou příležitostí pro setkání obyvatel domu i dalších seniorů z Prahy 1 a také pro návštěvu šikovných malých a mladých muzikantů ze ZUŠ U půjčovny. Na ty všechny i letos čekaly krásně vyzdobené a provoněné společenské prostory DPS a svátečně prostřené stoly.

„Ze srdce vám i zaměstnancům přeji hezký a klidný advent a nám všem společně pak přeji, abychom se za rok tady zase všichni ve zdraví sešli,“ popřál klientům i pracovníkům Střediska sociálních služeb radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož gesce spadají oblasti kultury, spolků a dalších neziskovek i seniorů a Střediska sociálních služeb.

Jeho ředitelka Helena Čelišová zase všem účastníkům besídky popřála bohatého Ježíška a Vánoce, během kterých nebude nikdo sám. „Pečujte si o své zdraví a všechno, co máte na duši a co vás trápí, nám bez obav řekněte, abychom vám mohli pomoct,“ uvedla Helena Čelišová.

Spolu s Petrem Burgrem měla určitě radost ze všeobecně panujícího přesvědčení, že paní pečovatelky v Týnské (ale nejen tam) jsou opravdovými anděli. Včetně koordinátorky DPS Marty Koucké a vedoucí denního stacionáře Marcely Dražanové.

A autor těchto řádek se k uvedenému přesvědčení velmi rád přidává…

Krásné Vánoce!

 

Fotogalerii najdete zde

Předávání osvědčení absolventům PC kurzů 28. 6. 2018

Praha 1 se může pochlubit dalšími seniory, kteří ovládají práci s počítači tak, že obdrželi odborné osvědčení. Potřebné kurzy pro ně pořádá Středisko sociálních služeb Praha 1 a je o ně velký zájem. Dokládá to i vysoký počet právě vydaných osvědčení – 56!

„Máme velkou radost ze zájmu seniorů, protože kurzy jim pomohou zvládnout potřebné základy práce s výpočetními technologiemi, hledat důležité informace na internetu nebo e-mailovat, ale také je seznámí s internetovým bankovnictvím a nástrahami, které v sobě moderní technologie a internet skrývají,“ popsal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který spolu s ředitelkou Střediska sociálních služeb Helenou Čelišovou osvědčení seniorům předal.

Seniorům se ve skupinových či individuálních kurzech věnují tři odborní lektoři – Petr Dáňa, Eva Sochorová a Kateřina Brouk. „Chtěla bych moc poděkovat všem účastníkům počítačových kurzů pro seniory za jejich elán a nadšení, s nimiž přistupují ke zvládání nástrah práce s počítači, chytrými telefony i tablety. Neobyčejně je za to obdivuji,“ ocenila Kateřina Brouk.

Počítačové kurzy pro seniory jsou kromě úplných začátečníků určeny i pokročilejším účastníkům. „Ti chodí třeba už druhým rokem nebo mají už počítač doma, a tak většinou chtějí něco navíc. Učí se proto například také upravovat fotografie a pracovat s grafickými programy,“ vysvětlil Petr Dáňa.

Středisko sociálních služeb a MŠ Národní obdržely značku „MEZIGENERAČNĚ“ – 22. 5. 2018

Dům s pečovatelskou službou v Týnské ulici, provozovaný Střediskem sociálních služeb Praha 1, získal na své hlavní vstupní dveře novou ozdobu – značku „Mezigeneračně“, která je oceněním za aktivní a dlouhodobé sbližování nejmladší a nejstarší generace. Ocenění uděluje obecně prospěšná společnost Mezi námi. Značka od nynějška zdobí i Mateřskou školu Národní.

„Toto ocenění pro Prahu 1 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb a Mateřské školy Národní moc znamená. Děkuji za ně společnosti Mezi námi a moc gratuluji pracovnicím a pracovníkům Střediska sociálních služeb, DPS Týnská a MŠ Národní, kteří odvádějí skvělou práci,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se slavnostního předání a umístění značky osobně zúčastnil.

„Naše organizace se věnuje mezigeneračním aktivitám. Jeden z našich programů se jmenuje ´Povídej´ a jsou do něj zapojena školní a seniorská zařízení, která s námi takto spolupracují,“ vysvětlila Lenka Hanusová z obecně prospěšné společnosti Mezi námi. A právě při setkání v DPS Týnská, kterého se v rámci programu „Povídej“ zúčastnili místní senioři a šikovné děti z Mateřské školy Národní, aby společně výtvarně tvořili, bylo ocenění předáno.

Pro děti je setkávání se seniory velmi přínosné. Dává jim jiný obzor, rozvahu, klid a poznání, uvedla Linda Obrtelová, ředitelka organizace Mezi námi, a dodala: „Společnost často vnímá seniory s despektem, ale děti při osobních setkáních zjistí, že stáří nemusí být vždy překážka, a že navíc se staršími lidmi může být i legrace.“

Při programu „Povídej“ tráví seniorky a senioři s dětmi příjemný čas, vyprávějí jim, hrají si s nimi nebo jim třeba předčítají. Cílem není jen zapojit starší generaci do smysluplných aktivit, jde především o vzdělávání a vychovávání nových generací k úctě ke stáří.

Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaloženou práci a energii pracovníků škol, školek a seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.

Předávání osvědčení absolventům PC kurzů 29. 6. 2017

Sedmdesát seniorů z Prahy 1 absolvovalo další ročník kurzů obsluhy osobních počítačů, které jsou určeny úplným začátečníkům i těm už pokročilejším. Kurzy jsou skupinové i individuální a probíhají v zařízeních Střediska sociálních služeb Praha 1 v Tomášské a Týnské ulici. Středisko je zřizováno Městskou částí Praha 1.

„Kurzy obsluhy osobních počítačů pořádáme pro naše seniory už dlouhodobě a jsou naším příspěvkem nejen k IT vzdělanosti našich starších spoluobčanů, ale i k jejich bezpečnosti,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který úspěšným absolventům kurzů vedených lektory Evou Sochorovou, Kateřinou Brouk a Petrem Dáňou předal zasloužená osvědčení.

„Do kurzů chodí začátečníci i zkušenější uživatelé. Ti druzí už mnohdy přicházejí s konkrétními problémy a navíc vybavení i tablety a chytrými telefony,“ upozornily lektorka Kateřina Brouk a Karolína Schwarzová, koordinátorka volnočasových aktivit a programů klubů seniorů Střediska sociálních služeb Praha 1.

Karolína Schwarzová také upozornila všechny zájemce a jejich blízké, že do kurzů pro příští „školní rok“ je dobré přihlásit se co nejdříve. Do skupinových nejlépe nyní během prázdnin, do individuálních pak kdykoliv.

„Kurzy jsou pro naše seniory samozřejmě bezplatné a já je všem doporučuji,“ zdůraznil starosta Oldřich Lomecký, podle kterého je znalost práce s počítači důležitým předpokladem pro rozšiřování našeho poznání světa, komunikaci s ním i pro komunikaci s úřady a dalšími institucemi.

„Jsem moc rád, že je o naše kurzy velký zájem a že přispívají k důležité IT vzdělanosti našich seniorů, kteří už s moderními technologiemi dokážou pracovat opravdu s přehledem,“ uzavřel Oldřich Lomecký.

Osvědčení PC kurzy – červen 2016

Dům s pečovatelskou službou v Týnské ulici hostil v pátek velkou slavnost. A není také divu, když celkem sedmdesát seniorek a seniorů z Městské části Praha 1 úspěšně absolvovalo kurz s názvem „Základy výuky obsluhy osobního počítače pro seniory“. A to je, uznejte, důvod k oslavě, radosti i pořádné gratulaci.

„Počítačové dovednosti jsou neoddiskutovatelnou součástí našich životů a my všichni, tedy všechny generace, se s tím musíme vyrovnat. Proto pořádáme bezplatné výukové kurzy pro seniory a proto máme radost z jejich velkého zájmu,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který zároveň s úsměvem ocenil, že pomyslná vysvědčení nesou samé jedničky a že nikdo nespadl do kategorie „repetentů“.

„Můžeme tedy všem s klidným svědomím popřát krásné prázdniny,“ dodal pan starosta, který má sociální problematiku, tedy i seniory, ve své kompetenci. Ocenil také práci Střediska sociálních služeb Praha 1, které pro potřeby seniorů a dalších zdravotně a sociálně znevýhodněných osob první městská část zřizuje a které kurzy a bezpočet dalších aktivit organizuje. „Chci pak zejména poděkovat jeho paní ředitelce Heleně Čelišové, jež vše dělá s obrovským nasazením a entuziasmem, bez nichž by to nešlo,“ vyzdvihl Oldřich Lomecký.

Helena Čelišová pak v reakci ocenila podporu od starosty a radnice, včetně sociální komise, díky které lze organizovat kurzy, kroužky, výlety, výstavy, kulturní akce a další a další volnočasové a vzdělávací aktivity. K jejím slovům se připojil i lektor Petr Dáňa, který spolu s kolegyní Evou Sochorovou kurzy vyučuje. „Letos jsme dostali nové počítače, a to nám moc pomohlo. Moc a moc děkujeme. Je to super!“ prohlásil emotivně Petr Dáňa.

Zatímco on má na starost skupinové kurzy v Týnské, paní Sochorová zajišťuje individuální výuku v Tomášské ulici. Oba si zaslouženě vyslechli slova chvály. Za sociální komisi radnice pak všem přišel poblahopřát a poděkovat její člen Jozef Helmeczy.

Multikulturní dopoledne v Týnské – 19. 11. 2015

Čtvrteční dopoledne bylo v Týnské věnováno kombinovanému pořadu nazvanému Multikulturní dopoledne. Vystoupili pro nás manželé Kristina a Petr Nouzovských, kteří nám zahráli skladby pro violoncello a violu. Atmosféra byla skvělá a všechny skladby sklidily opravdový úspěch. Následovalo vystoupení japonských tanečnic ze skupiny Juširo, ukázka kaligrafie známého japonského kaligrafa a sochaře Bokudena Macudy a vystoupení bubeníků taiko. Byl to nevšední zážitek pro všechny zúčastněné, jak pro nás, tak i pro naše japonské hosty.

Fotogalerii najdete zde

Kurzy práce na PC: předávání osvědčení – 1. 6. 2015

Šedesát devět seniorů z první pražské městské části absolvovalo od loňského září do letošního května kurzy práce na PC, pořádané Střediskem sociálních služeb Praha 1. V pondělí odpoledne si většina z nich osobně převzala osvědčení o absolvování kurzu, a to přímo od starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého.

„Jsem moc rád, že naši starší spoluobčané využívají nabídku PC kurzů, které se za ta léta, kdy je pořádáme, plně osvědčily a velmi účinně pomáhají seniorům při jejich větším zapojení do společnosti,“ řekl starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, který zároveň upozornil na dopady moderních technologií. „Významně mění naše životy, v dobrém i horším. Mizí papíry, nemusíme běhat tolik po úřadech a bankách, na druhou stranu nám děti sedí u počítačů a Facebooku a nesportují.“

Co se ale týká našich seniorů, přínosy znalosti práce s počítači a internetem jednoznačně převažují: neztrácejí kontakt s okolní společností a dokážou si díky novým dovednostem vyhledávat velké množství potřebných informací, včetně třeba dopravních spojení. „Ovládají schopnost komunikovat moderními cestami a znají i slovník mladých. Díky tomu je nepřekvapí, když jim vnoučata vyprávějí o „lajkování“ a „házení na lištu“, vyzdvihla přínos PC kurzů pro seniory z Prahy 1 jejich lektorka Eva Sochorová.

Důležité je rovněž to, že naši senioři rozhodně neusínají na vavřínech a nezůstávají jen u „písíček“, ale ve velkém přecházejí i na tablety a chytré telefony.

Kurzy práce na PC organizuje Středisko sociálních služeb Praha 1 v DPS Týnská a v klubu seniorů v Tomášské 6. V Týnské se konají od září do května skupinové kurzy pod vedením Petra Dáni, v Tomášské pak probíhá pod vedením Evy Sochorové individuální výuka, na kterou je možné se přihlásit kdykoliv.

K osobnímu využití je v Tomášské ulici navíc v odpoledních hodinách volný počítač, takže je vidět, že kurz práce na PC se vyplatí i těm seniorům, kteří nemají vlastní počítač. „Rádi našim seniorům vytváříme podmínky pro zkvalitňování a zpestřování života,“ doplnil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, a jak jsme z vyprávění absolventů kurzů zjistili, tento způsob vzdělávání je pro ně opravdu přínosný a efektivní. Potvrdil nám to i pan Ota Kotík, který se díky kurzu může ještě lépe zapojit do správy domu.

Kurzy práce s PC Střediska sociálních služeb Praha 1 absolvovalo od roku 2009 už 470 seniorů.