Šedesát devět seniorů z první pražské městské části absolvovalo od loňského září do letošního května kurzy práce na PC, pořádané Střediskem sociálních služeb Praha 1. V pondělí odpoledne si většina z nich osobně převzala osvědčení o absolvování kurzu, a to přímo od starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého.

„Jsem moc rád, že naši starší spoluobčané využívají nabídku PC kurzů, které se za ta léta, kdy je pořádáme, plně osvědčily a velmi účinně pomáhají seniorům při jejich větším zapojení do společnosti,“ řekl starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, který zároveň upozornil na dopady moderních technologií. „Významně mění naše životy, v dobrém i horším. Mizí papíry, nemusíme běhat tolik po úřadech a bankách, na druhou stranu nám děti sedí u počítačů a Facebooku a nesportují.“

Co se ale týká našich seniorů, přínosy znalosti práce s počítači a internetem jednoznačně převažují: neztrácejí kontakt s okolní společností a dokážou si díky novým dovednostem vyhledávat velké množství potřebných informací, včetně třeba dopravních spojení. „Ovládají schopnost komunikovat moderními cestami a znají i slovník mladých. Díky tomu je nepřekvapí, když jim vnoučata vyprávějí o „lajkování“ a „házení na lištu“, vyzdvihla přínos PC kurzů pro seniory z Prahy 1 jejich lektorka Eva Sochorová.

Důležité je rovněž to, že naši senioři rozhodně neusínají na vavřínech a nezůstávají jen u „písíček“, ale ve velkém přecházejí i na tablety a chytré telefony.

Kurzy práce na PC organizuje Středisko sociálních služeb Praha 1 v DPS Týnská a v klubu seniorů v Tomášské 6. V Týnské se konají od září do května skupinové kurzy pod vedením Petra Dáni, v Tomášské pak probíhá pod vedením Evy Sochorové individuální výuka, na kterou je možné se přihlásit kdykoliv.

K osobnímu využití je v Tomášské ulici navíc v odpoledních hodinách volný počítač, takže je vidět, že kurz práce na PC se vyplatí i těm seniorům, kteří nemají vlastní počítač. „Rádi našim seniorům vytváříme podmínky pro zkvalitňování a zpestřování života,“ doplnil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, a jak jsme z vyprávění absolventů kurzů zjistili, tento způsob vzdělávání je pro ně opravdu přínosný a efektivní. Potvrdil nám to i pan Ota Kotík, který se díky kurzu může ještě lépe zapojit do správy domu.

Kurzy práce s PC Střediska sociálních služeb Praha 1 absolvovalo od roku 2009 už 470 seniorů.