Předvánoční posezení – prosinec 2013

Předvánoční posezení v jednotlivých zařízeních se nesla ve svátečním duchu. V DPS Pštrosova se sešli obyvatelé domu k přátelskému posezení a popovídání, v BDPS Benediktská se posezení zúčastnili nejen nájemníci z tohoto domu, ale také z DPS Dlouhá. Vánoční koledy jim přišly zazpívat děti z MŠ Masná, které seniorům přinesly i malé, vlastnoručně vyrobené dárky. V DPS U Zlaté studně vládla rodinná atmosféra a veselí. V DPS Týnská seniorům zazpíval dětský sbor Štěpánka ze ZŠ u svatého Štěpána. V klubu seniorů bylo posezení spojeno s přednáškou na téma českých dějin.

Všude se přítomní dobře bavili a ocenili také přítomnost zástupců MČ Praha 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým a s radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku Šárkou Chládkovou Táborskou.

Šikovné ruce si v Týnské přišly na své – prosinec 2012

Příprava na Vánoce – to není „jen“ pečení cukroví, vaření, smažení a podobně, to je samozřejmě rovněž zdobení domů a bytů různými ozdobami a dekoracemi, které si buď můžete koupit, nebo podle vlastních představ zhotovit. A právě té druhé možnosti byla věnována akce v DPS Týnská, při níž se senioři seznámili s různými vánočními dekoracemi, které si sami za pomoci zkušené odbornice mohli zhotovit. Vznikly tak krásné svícny a další vánoční výzdoba, jež v některých bytech nahradila i vánoční stromek.

„Máme velikánskou radost, nyní už mohou Vánoce začít – máme výzdobu s pravým jehličím, a je to navíc naše dílko,“ tak by se daly shrnout reakce nadšených „frekventantů“ kurzu.

„Mnohokrát děkuji za nás za všechny,“ přidala pak ještě paní J. Hudečková.

Vánoční besídka v Týnské – prosinec 2012

Týnská ulice je takovým ostrovem klidu uprostřed našeho hlavního města. Ta pravá pohoda na nás ale čeká v čísle 17. Vcházíme do vánočně zasněženého atria a kolem ozdobeného a sněhem pokrytého stromu míříme do jídelny. Stoly už jsou slavnostně ozdobené ručně vyrobenými svícny a voňavým cukrovím a Anežka a Ondřej, malí hudebníci ze ZUŠ U půjčovny, trénují písně, které za chvíli přednesou obyvatelům zdejšího domu s pečovatelskou službou a klientům denního stacionáře. Slyšte, slyšte, pastuškové… Nesem vám noviny… Štěstí, zdraví, pokoj svatý…

Ještě před začátkem si prohlížíme nástěnku, která je doslova plná zajímavých informací, upozornění a pozvánek: vánoční plavání, varhanní koncert, taneční odpoledne, veřejná generálka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, divadelní představení.
Seniorky z Haštalky zase nabízejí bezplatné malé úpravy oděvů – kdo má zájem, může přijít každé úterý od 14 hodin do Haštalky.

To už se ale pomalu všichni scházejí. „To nám ty Vánoce ale rychle dorazily,“ ozývá se od stolu. Všechny vítá vedoucí DPS Milena Borská a přeje krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky. S přáním se k ní přidává i Marta Lešnerová, zástupkyně ředitelky Střediska sociálních služeb, jež vyřizuje pozdravy od paní ředitelky a dodává: „Krásné Vánoce, hodně pohody a do nového roku vám přeji, aby byl alespoň takový jako ten letošní.“

Na řadě je slibované vystoupení Anežky a Ondřeje: Koníček vraný, Nesem vám noviny, Šel tudy, měl dudy, Pásli ovce Valaši…

Písničky, stejně jako nástroje – flétna (Anežka) a klavír (Ondřej), se střídají, přidávají se i obyvatelé domu, až nakonec zpívají úplně všichni. Děti mají velký úspěch. Obě navíc obcházejí přítomné s přáníčky. Samy také dostávají od vedoucí stacionáře Marcely Dražanové sladkou odměnu.

Ke klavíru sedá i paní učitelka. Koledy a písničky znějí jídelnou a nesou se skrz okna i do zasněženého atria a určitě i dál do ulic. Nesou vánoční poselství a zprávu. Posílají je malé děti i ti, kteří už mají větší část života za sebou. Je to poselství štěstí a lásky – k bližním i ostatním lidem, které trvá po staletí a jehož hloubka dodnes nevyprchala.

Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy…

Vánoční posezení obyvatel domů s pečovatelskou službou – prosinec 2011

14. a 19. 12. 2011 se na malých vánočních posezeních sešli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou Pštrossova, Týnská, U Zlaté studně a také pravidelní návštěvníci klubu Tomášská.

Sousedé a přátelé se většinou sice scházejí téměř každý den, ale o Vánocích jsou všechna taková posezení člověku ještě milejší.

Vánoční akce byly doprovázeny hudebními vystoupeními studentů různých škol – ZUŠ U Půjčovny vystoupila v DPS Pštrossova, studenti gymnázia Malostranská vystoupili v U Zlaté studně a v Benediktské, a v Týnské zahrály divadelní vystoupení děti z MŠ. Všem jim patří naše velké díky.

Setkání 19. 12. v DPS Benediktská, společné s DPS Dlouhá, navštívil také pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. Jeho krátké pozdravení a přání všeho dobrého do roku 2012 bylo všemi přítomnými opětováno nejen potleskem, ale také mnoha úsměvy a díky.

Také všichni zaměstnanci Střediska sociálních služeb, přejí všem příjemné prožití Vánoc a šťastný a spokojený rok 2012.

Soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček nebo bramborový salát – 6. 12. 2011

6. 12. 2011 se v Týnské 17 sešla velmi pestrá společnost. Členové různých kroužků a skupin, které v průběhu celého roku pracují v rámci pravidelných aktivit a mnohdy nemají moc příležitostí se spolu potkávat, vytvořili velmi příjemnou atmosféru. Byli zde ve velkém počtu zastoupeni hráči bridže, členové kroužku cvičení paměti, zástupci Pánského klubu z Benediktské, členky Klubu poezie Týnka, ale i řada dalších návštěvníků a návštěvnic.

Večer jsme zahájili společným zpěvem koled a lidových písní za laskavého doprovodu piana, o který se postaral jeden z bridžistů.

Následovalo vystoupení hostů, pěveckého sboru Gymnázia Jana Palacha, pod vedením pana Tomáše Klimy. Zazpívali několik exotických afrických koled a vystoupení uzavřeli českou Narodil se Kristus pán, kterou jsme si s nimi všichni rádi zazpívali. Podrobnější informace o jejich vystoupení, za které jim velmi děkujeme, najdete zde.

Po zpěvu následovaly verše v podání Klubu poezie Týnka. Zazněly básně s vánoční tématikou, které si členky Klubu samy vybraly a nastudovaly. Všechny sklidily velký potlesk.

V průběhu celé akce probíhal 1. ročník soutěže O nejlepší vanilkový rohlíček a bramborový salát. Do soutěže bylo nakonec přihlášeno 9 soutěžících v kategorii Rohlíček a 3 v kategorii Salát. Tříčlenná porota byla vylosována z účastníků akce a hlasovala formou bodování. Každý porotce mohl jednotlivým vzorkům udělit jeden až 5 bodů (kdy 5 bodů znamenalo nejlepší). Porota neměla lehkou úlohu, protože nemohou vyhrát všichni, jak zpočátku navrhovala. Nakonec se usnesla a s těsnými bodovými rozdíly vybrala vítěze. Vítězové byli odměněni cenami. Za první místo to byla květina Vánoční hvězda, láhev vaječného koňaku a sáček brambor nebo vanilkového cukru, to podle kategorie. Za druhé místo to byla stejná květina a brambory nebo cukr, za třetí místo potom květina. Všichni soutěžící si odnesli diplomy. V kategorii Rohlíček se absolutním vítězem stal pan Vít (i když jak se přiznal, lví podíl na vítezství má jeho paní, která nebyla přítomna) a v kategorii Salát zvítězila paní Mlíková. Všem odvážným soutěžícím děkujeme za účast a věříme, že příští rok bude účast ve druhém ročníku soutěže ještě větší.

Po vyhlášení výsledků a předání ceny pokračovala akce opět zpěvem koled a povídáním, které snad ani nemělo konce.

Věříme, že se akce všem líbila, a že se ve zdraví brzy zase společně sejdeme.

Přejeme všem návštěvníkům klubů krásné Vánoce a příjemný celý příští rok.

Hudební podvečer v Týnské – 1. 12. 2011

Dne 1. 12. 2011 přišli, jako už několikrát, mezi seniory do Týnské 17 žáci ZUŠ U Půjčovny.

Spolu s nimi vstoupila mezi nás vánoční pohoda, klid a radost. Vystoupení všech byla přednesena s velkým nasazením a zaujetím a každé vystoupení sklidilo velký potlesk. Jako vždy nám opět všem děti přinesly radost a úsměv, který nás bude provázet celým časem adventu a jistě i dlouho po něm.

Děti ze ZUŠ ještě letos vystoupí v klubu v Tomášské a v DPS Pštrossova.

Všem pedagogům a žákům děkujeme, přejeme jim krásné Vánoce, příjemný rok 2012 a mnoho dalších úspěchů nejen na poli hudebním, a těšíme se na setkání v příštím roce.

Jak se starat o brýle, aneb optici v Týnské – 4. 10. 2011

V úterý 4. 10. 2011 se v Týnské 17 opakovala tolik oblíbená akce – návštěva studentů druhého ročníku oboru Oční optik z Vyšší odborné školy zdravotní na Alšově nábřeží pod vedením své vyučující, Mgr. Daniely Říhové.

Studenti seniorům nejprve vysvětlili, jak mají se svými brýlemi zacházet, aby nedocházelo k jejich poškrábání, pokřivení nebo roztažení do šířky. Senioři se také dozvěděli jakým způsobem, a jak často, by měli brýle čistit.

Tyto rady se u seniorů setkali s velkým ohlasem, protože, jak si studentům postěžovali, ani lékař ani optik jim nikdy podobné rady nedávají. Pro studenty to je velké ponaučení, na co by se v budoucnu při své praxi měli zaměřit a jak, se svými budoucími zákazníky, musí komunikovat. Jako první krok na této cestě osvěty, se rozhodli že, v rámci své školní práce na počítačích, připraví pro seniory příručku.

Po části osvětové následovala část praktická. Studenti prohlédli seniorům jejich brýle, vysvětlili, jak došlo k závadám a pak se pustili do práce. Všechny brýle, které si senioři přinesli, srovnali, utáhli šroubky a nakonec brýle vyčistili v ultrazvukové lázni.

Tyto návštěvy jsou vždy velmi vítané a oboustranně prospěšné. Všem studentům, vyučujícím a organizátorům akce děkujeme a těšíme se, že podobné společné akce budou opakovat.

Tai chi zahájeno – 3. 10. 2011

V pondělí 3. října 2011 v 15 hodin a 30 minut jsme zahájili cvičení TAI CHI.

V Týnské 17, se sešlo zhruba 25 zájemců o toto cvičení, a pod vedením lektorek ze Sdružení taoistického tai chi, se začali seznamovat s tímto cvičením, o kterém se na stránkách sdružení píše toto:

Zdraví upevňující kvality tai chi mají kořeny v tradicích taoistické filozofie. V průběhu téměř dvou tisíciletí různé taoistické školy vyvíjely a vylepšovaly zdravotní cvičení jako součást svého duchovního zdokonalování. Často zmiňovaná „daoyin“ cvičení představovala zdraví prospěšné pohyby a činnosti podobné tai chi a byla považována za součást taoistického výcviku. Toto spojení duchovní kultivace s tělesným cvičením se může zdát překvapující, ale v Číně byly duchovní a materiální složky viděny propojeně. Výsledkem je, že taoistická kultivace těla byla brána jako nezbytná část duchovního vývoje jedince.

Těšíme se na všechny zájemce o toto cvičení a věříme, že bude prospěšné nejen našim tělům, ale i duším.

PC, zkratka, kterou už senioři dobře znají – 13. 6. 2011

Senioři z Prahy 1, dobře vědí, že PC je zkratka anglického označení osobního počítače (Personal Computer). Vždyť další z nich převzali 13. 6. 2011 z rukou starosty MČ Praha 1, Ing. Oldřicha Lomeckého, osvědčení o absolvování kurzů obsluhy PC pro začátečníky, které probíhaly ve školním roce 2010/2011. Pan starosta ve svém krátkém úvodním slovu ocenil jejich zájem a snahu držet tempo se současným rychlým rozvojem techniky a způsobu komunikace a vyhledávání informací.

Vědomosti nabyté pod vedením lektorů začátečnických kurzů, Evy a Františka Sochorových, využívají hlavně při komunikaci s příbuznými a přáteli nejen doma, ale i ve světě. Počítačová gramotnost jim přináší větší možnosti a řadu informací.

Kurzy pořádáme již několik let. V roce 2010/2011 ukončilo začátečnické kurzy 35 frekventantů. Většina z nich chce navštěvovat kurzy i nadále, v kurzech pro pokročilé, které byly v letošním roce zkušebně zahájeny.

Zahradní koncert v Týnské – 8. 6. 2011

Konec školního roku a příprava na prázdniny, všechny děti se jistě již nemohou dočkat, ale i tak si na nás vzpomněli a přišli 8. 6. 2011 udělat nám radost svým vystoupením žáci a učitelé ze ZUŠ U Půjčovny v Praze. V zahradě DPS Týsnká předvedli krásné koncertní a taneční vystoupení. Zahráli nám od těch nejmenších až po ty nejzkušenější.

Každé takové odpoledne má krásnou atmosféru a my bychom všem účinkujícím rádi alespoň touto cestou chtěli poděkovat. Přinášejí do našich životů krásu a pobavení. Na každé jejich vystoupení se těšíme.