Historie paláců v Praze: povídání s obrázky – květen a červen 2011

Odpoledne věnovaná Pražským palácům a jejich stavebnímu vývoji 19. 5. a 2. 6. v klubech v Tomášské a v Týnské byla opět velmi příjemná. Kdo přišel, nelitoval. Paní Mgr. Náprstková zná Prahu a její historii dokonale a vypráví o ní s velkou láskou a nadšením. Promítané obrázky názorně ukazovaly vše, o čem byla řeč a teprve tady jsme si všichni uvědomili, že to vše vlastně často vídáme, a mnohdy bez větší pozornosti míjíme. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Děkujeme a těšíme zase na příště.

pro zájemce o historii připravila Mgr. Náprstková malý test: (správné výsledky najdete na konci):

Co známe? Co si pamatujeme?

1) Do které doby byla 4 pražská města (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) zcela samostatná a měla svoji samosprávu s radnicí?

– do r. 1526

– do r. 1784

– do r. 1848

– do r. 1918

 

2) Který z pražských mostů, který dodnes stojí, je po Karlově mostě nejstarší?

– železniční viadukt z Karlína do Holešovic

– Libeňský most

– most Závodu míru ve Zbraslavi

– most Legií

 

3) Jak se říkalo u středověkých domů vstupní síni?

– loubí

– mázhauz

– průjezdovka

– cechovnice

 

4) Sousoší z Palackého mostu, která vytvořil J. V. Myslbek, najdeme dnes:

– v Lapidáriu Národního Muzea

– na Vyšehradě

– v Královské zahradě

– v Letenských sadech

 

5) Jak se jmenoval dříve most Legií:

– Ferdinandův

– císaře Františka

– císaře Františka Josefa I.

– Eliščin

 

6) Pojedeme-li kolem usedlosti Hadovka, dostaneme se:

– k letišti

– do Podbaby

– do Motola

– do Karlína

 

7) Která významná osobnost bydlela určitou dobu ve Zlaté uličce:

– R. M. Rilke

– F. Kafka

– Tycho Brahe

– Jan Kepler

 

8) Dům U černé růže se nachází:

– na Václavském náměstí

– na Národní třídě

– na Staroměstské náměstí

– Na Příkopě

 

9) Palác Svět dnes chátrá, ale kdysi býval důležitým společenským a kulturním centrem:

– na Smíchově

– na Vinohradech

– na Žižkově

– v Libni

 

10) Který architekt upravil Černínský palác pro potřeby státu za 1. republiky:

– Pavel Janák

– Josef Gočár

– Jan Kotěra

– Josip Plečnik

 

 

Správné odpovědi:

1) Do r. 1784 – za reforem Josefa II. byla sloučena a radnice nahradil magistrát

2) Železniční viadukt z Karlína do Holešovic, tzv. Negrelliho viadukt z r. 1850

3) Mázhaus – provozovala se zde i drobná řemeslná živnost nebo obchod

4) Na Vyšehradě – po nešťastném náletu v únoru 1945 byla přemístěna do vyšehradského parku

5) Most císaře Františka (jako císař římské říše František II., jako první rakouský císař František I.); tento císař má také jezdecký pomník na nábřeží nedaleko mostu

6) K letišti – usedlost leží při Evropské třídě v Praze 6

7) Franz Kafka – na domku je dnes pamětní deska; napsal zde i povídku Venkovský lékař

8) Na Příkopě – proti bývalému Dětskému domu; dnešní dům nese dosud středověké domovní znamení; patřil kdysi Univerzitě Karlově a konaly se zde významné diskuze o díle J. Wiclefa;

9) Palác se nachází v Libni nedaleko zámečku (Elsnicovo náměstí)

10) Pavel Janák

Májový podvečer s K. H. Máchou – 18. 5. 2011

Jako volné pokračování poetického Dne s K. H. Máchou v Litoměřicích připravili členové klubu poezie Týnka na 18. 5. Májový podvečer v Týnské 17.

V zahradě DPS Týnská zazněl v jejich podání slavný Máchův Máj. Mezi posluchači byl také pan starosta, Ing. Oldřich Lomecký, a všichni, recitátoři i posluchači, velmi ocenili, že si našel čas a přišel mezi nás.

Večer byl příjemný, báseň krásná, co více jsme si mohli přát.

Historie módy: povídání s obrázky – duben a květen 2011

Odpoledne věnovaná Historii módy byla 21. 4. a 5. 5. v klubech v Tomášské a v Týnské. Kdo přišel, nelitoval. Jarka Šťavíková ví o výtvarném umění mnoho, ale o historii odívání snad ještě více. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin. Jarka by mohla vyprávět dál a dál a stále by měla nové a nové zajímavé informace. Promítané obrázky tak jen lehce kopírovaly její vyprávění a připomínaly nám jednotlivé etapy vývoje módy. Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Jarko, děkujeme a těšíme se na příště.

Příprava na Velikonoce vrcholí – 14. 4. 2011

… v klubu v Týnské 17 už to ve čtvrtek 14. 4. opravdu vypadalo skoro jako o Velikonocích.

Přišla mezi nás paní fotografka, Michaela Antůšková, která pro nás připravila malý fotokurz tvorby velikonočních pohlednic. A protože paní Antůšková je dobrou lektorkou a zkušenou fotografkou, naučila to všechny zájemce dobře.

Nejprve bylo zapotřebí vytvořit malé aranžmá z velikonočních kraslic, větviček, různých košíčků a dalších dekorací. Na to jsme využili kraslice, které jsme si namalovali technikou voskového reliéfu minulý týden s paní Pětníkovou. Dozvěděli jsme se jak takovému aranžmá připravit vhodné pozadí, jak je nasvítit a nakonec došlo na vlastní fotografování. Potom jsme se ještě naučili, že s fotografií se dá dále ještě pracovat v počítači, sem tam kousek dobarvit, sem tam kousek oříznout a hlavně doplnit přání všem:

VESELÉ VELIKONOCE!

Příprava na Velikonoce začala… – duben 2011

… alespoň u nás, v klubu v Týnské 17, to ve čtvrtek vypadalo jako o Velikonocích.

Přijela k nám totiž paní Olga Pětníková, která je držitelkou titulu Malířka lidové umělecké výroby II. stupně, a učila nás, jak zdobit kraslice technikou voskového reliéfu. Přijel s ní také její syn Vojta, a protože sám umí kraslice také zdobit moc hezky, byl velmi dobrým rádcem, stejně jako jeho maminka.

Učili jsme se opravdu od mistrů. Připojujeme také obrázky kraslic, které vytvořili Pětníkovi.

Všem účastnicím se kurz velmi líbil a už se těšíme na další podobné akce.

Autoveteránem na Aljašku a zpět – 5. 4. 2011

V úterní podvečer 5. dubna 2011 přišlo do Klubu v Týnské 17 mnoho vyznavačů vůní dálek, vyprávění, vzpomínání a písniček.

Odpoledne zahájil šerif Trampského senior klubu Praha, Bílý Pedro (pan Mirek Štván) a spolu s ním také Duo tuláka Charliho, které zahrálo a zazpívalo několik písniček s kytarou.

Přes malé technické potíže se podařilo i promítání slíbeného dvoudílného dokumentárního filmu o zajímavé expedici 4 odvážlivců a dvou autoveteránů na Aljašku v roce 1979. Připomněli jsme si nejen tehdejší atmosféru u nás doma, ale hlavně vše, co dobrodruhy na jejich dlouhé a opravdu náročné cestě k řece Tanana potkalo a překvapilo.

Jak úsměvné nám nyní, v době mobilů, připadají informace o satelitním telefonování z pevných telefonů u silnic, nebo občerstvení ve fast foodech. Ó, jak to tehdy bylo všechno nové, vzácné a pro nás velmi nevídané.

Velmi rádi jsme proto využili příležitosti a otázky se jen hrnuly. Vždyť kdo by uměl lépe na vše odpovědět, než přímý účastník této expedice, Jirka Janovský. Jeho dopovědi byly vtipné, výstižné a hlavně velmi obsáhlé a přesné. A kdyby to šlo, povídání by nebralo konce.

Děkujeme Trampskému senior klubu Praha za hezké odpoledne a těšíme se na další společné akce.

Vánoce v denním stacionáři – 20. 12. 2010

Také v našem nedávno otevřeném denním stacionáři již všechno voní jehličím a panuje zde vánoční atmosféra. 20. 12. po poledni se také tady konala malá vánoční besídka. Sešli se na ní nejen klienti stacionáře, ale i obyvatelé DPS Týnská. Všichni společně si potom zazpívali několik koled a písniček za klavírního doprovodu, které si pečlivě připravili pod vedením jejich „paní Marcelky“ Dražanové.

Připravené občerstvení, za které sponzorům děkujeme, bylo výborné a tak odpoledne uběhlo, ani jsme se nenadáli. Také my přejeme všem krásné svátky a hodně zdraví a těšíme se na další příjemná setkání u nás v denním stacionáři.

Otevření denního stacionáře v Týnské – 1. 10. 2010

Středisko sociálních služeb, zahájilo dne 1. 10. 2010 provoz nového denního stacionáře

Posláním denního stacionáře pro seniory je poskytnout služby a zajistit potřebnou péči klientům, kterým v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují péči rodinní příslušníci, případně jiní pečovatelé. Denní stacionář ve spolupráci s rodinami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a odvrátit, či oddálit, umístění v ústavním zařízení.

Je určen klientům, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, jsou osamoceni a trpí nedostatkem sociálních kontaktů.
Stacionář zajišťuje dle individuálních potřeb člověka zejména: dovoz, stravování, aktivizace, pomoc při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací programy, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní potřeby. Péče o klienty vychází z jejich individuálních potřeb.

Klienti zde stráví část dne ve společnosti svých vrstevníků a v případě svého zájmu a na základě vlastní volby a možností se mohou účastnit různých aktivit, akcí popř. i výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Denní stacionář s kapacitou 8 klientů najdete v budově Domu s pečovatelskou službou, v Týnské 17, Praha 1, kde také získáte další potřebné informace.