Odpoledne věnovaná Pražským palácům a jejich stavebnímu vývoji 19. 5. a 2. 6. v klubech v Tomášské a v Týnské byla opět velmi příjemná. Kdo přišel, nelitoval. Paní Mgr. Náprstková zná Prahu a její historii dokonale a vypráví o ní s velkou láskou a nadšením. Promítané obrázky názorně ukazovaly vše, o čem byla řeč a teprve tady jsme si všichni uvědomili, že to vše vlastně často vídáme, a mnohdy bez větší pozornosti míjíme. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Děkujeme a těšíme zase na příště.

pro zájemce o historii připravila Mgr. Náprstková malý test: (správné výsledky najdete na konci):

Co známe? Co si pamatujeme?

1) Do které doby byla 4 pražská města (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) zcela samostatná a měla svoji samosprávu s radnicí?

– do r. 1526

– do r. 1784

– do r. 1848

– do r. 1918

 

2) Který z pražských mostů, který dodnes stojí, je po Karlově mostě nejstarší?

– železniční viadukt z Karlína do Holešovic

– Libeňský most

– most Závodu míru ve Zbraslavi

– most Legií

 

3) Jak se říkalo u středověkých domů vstupní síni?

– loubí

– mázhauz

– průjezdovka

– cechovnice

 

4) Sousoší z Palackého mostu, která vytvořil J. V. Myslbek, najdeme dnes:

– v Lapidáriu Národního Muzea

– na Vyšehradě

– v Královské zahradě

– v Letenských sadech

 

5) Jak se jmenoval dříve most Legií:

– Ferdinandův

– císaře Františka

– císaře Františka Josefa I.

– Eliščin

 

6) Pojedeme-li kolem usedlosti Hadovka, dostaneme se:

– k letišti

– do Podbaby

– do Motola

– do Karlína

 

7) Která významná osobnost bydlela určitou dobu ve Zlaté uličce:

– R. M. Rilke

– F. Kafka

– Tycho Brahe

– Jan Kepler

 

8) Dům U černé růže se nachází:

– na Václavském náměstí

– na Národní třídě

– na Staroměstské náměstí

– Na Příkopě

 

9) Palác Svět dnes chátrá, ale kdysi býval důležitým společenským a kulturním centrem:

– na Smíchově

– na Vinohradech

– na Žižkově

– v Libni

 

10) Který architekt upravil Černínský palác pro potřeby státu za 1. republiky:

– Pavel Janák

– Josef Gočár

– Jan Kotěra

– Josip Plečnik

 

 

Správné odpovědi:

1) Do r. 1784 – za reforem Josefa II. byla sloučena a radnice nahradil magistrát

2) Železniční viadukt z Karlína do Holešovic, tzv. Negrelliho viadukt z r. 1850

3) Mázhaus – provozovala se zde i drobná řemeslná živnost nebo obchod

4) Na Vyšehradě – po nešťastném náletu v únoru 1945 byla přemístěna do vyšehradského parku

5) Most císaře Františka (jako císař římské říše František II., jako první rakouský císař František I.); tento císař má také jezdecký pomník na nábřeží nedaleko mostu

6) K letišti – usedlost leží při Evropské třídě v Praze 6

7) Franz Kafka – na domku je dnes pamětní deska; napsal zde i povídku Venkovský lékař

8) Na Příkopě – proti bývalému Dětskému domu; dnešní dům nese dosud středověké domovní znamení; patřil kdysi Univerzitě Karlově a konaly se zde významné diskuze o díle J. Wiclefa;

9) Palác se nachází v Libni nedaleko zámečku (Elsnicovo náměstí)

10) Pavel Janák