Fórum mladých hraje seniorům: Violy, 20. 2. 2020

V pořadí druhé krásné hudební odpoledne v klubu seniorů Tomáš připravilo Středisko sociálních služeb spolu s talentovanými hudebníky z Fóra mladých. Patronka Fóra mladých Kristina Nouzovská Fialová a studentka Pražské konzervatoře Alžběta Bláhová představily nejen své umění, ale i svůj milovaný nástroj – violu.

Koncert v klubu Tomáš v Tomášské ulici nabídl jedinečné skladby Johanna Sebastiana Bacha, jeho syna Wilhelma Friedemanna Bacha anebo Paula Hindemitha a názorně tak ukázal, že viola, která dříve nebývala typickým sólovým nástrojem, je neprávem opomíjeným hudebním skvostem.

Fórum mladých se ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb snaží propojovat svět mladých talentů, které potřebují koncertní praxi, se seniorskými diváky, kteří mohou poslouchat krásnou hudbu ve svém přirozeném prostředí.

Příště – 19. března od 14 hodin – se tak představí opět studenti Pražské konzervatoře, tentokrát ale ti, kteří se věnují akordeonu. Hlásit se na koncert je možné od 9. března ve Středisku sociálních služeb u Terezy Noskové (607 048 183), nebo Karolíny Schwarzové (725 397 934).

Fotogalerii najdete zde

Literární odpoledne: Jak se píše detektivka, 14. 5. 2019

Bez dechu ležíme pod dekou, hltáme příběhy plné napětí, nečekaných zvratů i poněkud drsných zločinů a často si říkáme: Jak to ten spisovatel vymyslel? Kam na své nápady chodí a jaké to je, napsat důkladně promyšlenou detektivku? Kdo přišel do klubu Tomáš v Tomášské ulici, ten se to dozvěděl.

„Sherlock Holmes, Hercule Poirot, slečna Marplová, ale také pan rada Vacátko nebo třeba Philipe Marlowe, to jsou literární postavy, které – i kdyby byly skutečné – byly by nesmrtelné, stejně jako jejich autoři. A myslím, že každého z nás láká podívat se za tu pomyslnou oponu, kde jejich slavné příběhy vznikají,“ popsal radní Petr Burgr důvody pro netradiční besedu v klubu seniorů Tomáš.

Pozvání na ni přijal jeden z našich předních autorů detektivek Antonín Mazáč a vedli ji novinář, spisovatel a básník Dušan Spáčil a novinář a autor povídek Lubor Falteisek.

Antonín Mazáč žije v Karlových Varech, kam také umísťuje zločiny i detektivy. Psát začal už jako patnáctiletý a jako čtenář vyrůstal na mysteriózních příbězích i Foglarových románech. Když se začte do detektivky, raději si prý vybere americkou drsnou školu než dnes protežovanou severskou krimi. Je laureátem ceny Havran pro nejlepší detektivní povídku.

Když píše detektivní povídku, vychází z nápadu, ale neví, jak se bude příběh dále vyvíjet, a nechává se vlastně i sám překvapit. Pokud se ale pustí do detektivního románu, ví většinou přesně, jaký bude děj i závěrečné rozuzlení. K tomu používá velkou papírovou čtvrtku, s níž zabral jednu stěnu bytu. S tajnostmi a technikami práce detektivů mu pak pomáhá přítel, který je policista. I proto se v jeho knihách objevují detaily, jejichž zveřejnění pak reálné vyšetřovatele občas rozzlobí.

Antonín Mazáč kromě psaní vlastních knih podporuje začínající autory, pro které pořádá detektivní literární soutěž Česká lupa. Sám dosud vydal mj. sbírky detektivních novel Noční tep a Křest ohněm, detektivní román Letargie a nyní k vydání připravuje další detektivku.

Jak sám říká, život v knihách je fascinující, knihy v životě jsou nezbytné. A kdo to umí spojit, je šťastný člověk.

Další informace o autorovi: www.tondamazac.cz

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 14-05 Literární odpoledne černá

Klub Tomáš: vstřícné místo pro setkávání seniorů a jejich blízkých – únor 2019

Uprostřed Tomášské ulice se nachází oáza klidu, určená seniorům z Prahy 1 a jejich blízkým, která nabízí jak pěkný program či možnost využívat počítače připojené na internet, tak i klidné a vstřícné místo pro posezení se sousedy a přáteli.

„Máme všichni velkou radost, že naši senioři mají zájem o program, který pro ně připravuje Středisko sociálních služeb, i o společenský život a setkávání. Do krásného klubu Tomáš v Tomášské 6 mohou přicházet každý všední den od devíti hodin – v pondělí až čtvrtek se zavírá až v 18 hodin, v pátek pak ve 13 hodin –, a to třeba jen tak na kávu, čaj či sklenku vína,“ nalákal radní Prahy 1 Petr Burgr, který má kromě jiného na starost seniory a Středisko sociálních služeb.

Tentokrát si přišel se seniory vyslechnout velmi zajímavou přednášku Jaroslavy Náprstkové s názvem „Od sv. Matěje do Dolní Šárky“. A že přednášky paní Náprstkové, jejíž příjmení opravdu souvisí s rodinou Vojty Náprstka, jsou populární, bylo jasné hned, když jsme spatřili plně obsazenou společenskou místnost.

„Senioři obecně jsou velmi pozornými studenty a u mnohých byste neřekli, že jsou v důchodovém věku,“ pochválila Jaroslava Náprstková, jež má bohaté přednáškové zkušenosti z univerzity třetího věku.

Každé všední dopoledne si v klubu Tomáš můžete nejen jen tak posedět, ale také se zúčastnit individuálního počítačového kurzu, na který je ale třeba se předem přihlásit. Přihlášky přijímá Karolína Schwarzová (tel. č.: 222 324 248, linka 207; mobil: 725 397 934, e-mail: schwarzova@socialnisluzbyp1.cz).

Každé pondělí se pak od 14 hodin skládají puzzle a v úterý ve stejnou hodinu se v klubu scházejí ti, kteří si oblíbili mandaly, na relaxaci s pastelkami. Kromě toho se v Tomášské 6 konají přednášky a další program.

Nutno také dodat, že všechny služby – včetně dvou počítačů, tiskárny se skenerem a wifi připojení – jsou bezplatné a ceny kávy, vína a dalších nápojů jsou bezkonkurenční. Je to prostě taková, jak řekl Petr Burgr, „chráněná dílna pro seniory a jejich blízké“.

Tak určitě přijďte, budete vítáni!

Tel. číslo do klubu Tomáš: 723 905 601, paní Jolana Mádrová

 

Fotogalerii najdete zde

Hodinový ajťák v klubech seniorů – 18. 12. 2018

Studenti Smíchovské střední průmyslové školy a senioři z Prahy 1 se velmi dobře znají. Mohou za to počítače a další IT, na které se studenti při svém studiu zaměřují a které senioři z Prahy 1 díky projektům Střediska sociálních služeb hojně využívají.

„Ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou organizujeme pro seniory zážitkové programy zaměřené na informační technologie a jejich využití i nástrahy. Studenti také našim seniorům pomáhají při problémech s počítači a jako velmi užiteční poradci, kteří ochotně docházejí i k seniorům domů. Tentokrát jsme zvolili formu mezigeneračního setkání v klubech Haštalka a Tomáš, kam mohli senioři přijít za našimi studentskými ´hodinovými ajťáky´ na IT konzultaci a přinést si i své notebooky a další zařízení,“ vysvětlila ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

A protože se tato nová služba ukázala jako velmi užitečná a vítaná, jsou všichni pro, aby se brzy znovu uskutečnila. O dalším termínu setkání s „hodinovými ajťáky“ vás budeme včas informovat.

 

Fotogalerii najdete zde

 

 

Slavnostní otevření klubu seniorů Tomáš 24. 9. 2018

Senioři z Prahy 1 mají nový klub

Tomáš – tak se jmenuje nový klub seniorů v Tomášské 6, který provozuje Středisko sociálních služeb Praha 1 a který se po rekonstrukci dosavadních prostorů může pochlubit větší a pohodlnější podobou, novou kuchyňkou, novým sociálním zařízením a zázemím. 

„Téměř třicet let zde kromě malých klubových prostorů bylo středisko osobní hygieny pro seniory. Dnes otevřený klub Tomáš je určen jak pro Malostraňáky, tak samozřejmě i pro všechny ostatní seniory z Prahy 1,“ popsala ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Rekonstrukcí dosavadních místností, která začala na počátku letošního roku, se celý prostor otevřel a prosvětlil, rozšířila se jeho kapacita, vynikla krása historické klenby a návštěvníci nyní mají podstatně větší pohodlí. „Řekli jsme si, že když jsme na pravém břehu otevřeli Haštalku nebo pohybové centrum Tělocvična, je nejvyšší čas zmodernizovat prostory v Tomášské,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, do jehož gesce spadá i sociální problematika.

Patronem klubu Tomáš se stal zpěvák Josef Laufer. „Dobrý den,“ pozdravil umělec při příchodu, a když se rozhlédl, spokojeně konstatoval: „Samý hezký holky…“

I když je podle svých slov z pravého břehu, k tomu levému má velmi vřelý vztah. „Navíc mě s přítomnými seniory spojuje to, že jsem sám senior,“ řekl Josef Laufer a slíbil, že jako patron bude do Tomáše docházet.

Podle Heleny Čelišové se v klubu Tomáš budou pro seniory konat kurzy práce na PC, přednášky, besedy a kroužky. O skladbě kroužků pak budou rozhodovat zájem i konkrétní nápady seniorů. Velký důraz bude rovněž kladen na mezigenerační setkávání, kterých se spolu se seniory budou účastnit jejich vnoučata a pravnoučata.

Senioři z Prahy 1 získali nové krásné prostory a není pochyb, že program, který jim Středisko sociálních služeb připraví, jim určitě nabídne hodně příležitostí pro poučení i radost. Radost, jakou jim už při slavnostním zahájení poskytly talentované děti ze ZUŠ U Půjčovny pod vedením ředitelky této školy Jitky Sochové.

Besídka v Tomášské – prosinec 2012

Klub seniorů v Tomášské patřil během vánoční besídky „Malostraňákům“, kteří ho zaplnili do posledního místa. I tam se oslavy, stejně jako jinde, nesly ve znamení příjemné atmosféry, vánočních koled i povídání. Spolu se seniory oslavili příchod nejkrásnějších svátků i ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová, její zástupkyně a hlavní koordinátorka pečovatelské služby Marta Lešnerová či vedoucí zájmových kroužků.
Výborné pohoštění si připravili senioři sami a šikovné dámy dokonce upekly i cukroví.

Bezpečnost seniorů a co pro ni dělat – březen 2012

Na začátku března proběhly v klubu Tomášská a Klubu Benediktská besedy se zástupci Městské policie Praha 1.

Beseda byla vždy zaměřena hlavně na bezpečnost v domácnostech, na ulici a při nákupech. Na co si dávat pozor, jak se chovat v případě ohrožení nebo pocitu nebezpečí, kam se obrátit a čeho si všímat pro případnou informaci o útočníkovi.

Zástupci Městské policie přistoupili k přednáškám velice fundovaně a všechny otázky, které následovaly, byly zodpovězeny s velkým pochopením a zasvěcením do problematiky.

Na závěr dostali účastníci od členů Městské policie Praha 1 drobné dárky, které poslouží také pro zvýšení jejich bezpečnosti.

Velice děkujeme za obě besedy a jejich zprostředkování také Vilmě Častové z OŘ MP Praha 1 a jejím kolegům a kolegyním.

Vánoční posezení obyvatel domů s pečovatelskou službou – prosinec 2011

14. a 19. 12. 2011 se na malých vánočních posezeních sešli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou Pštrossova, Týnská, U Zlaté studně a také pravidelní návštěvníci klubu Tomášská.

Sousedé a přátelé se většinou sice scházejí téměř každý den, ale o Vánocích jsou všechna taková posezení člověku ještě milejší.

Vánoční akce byly doprovázeny hudebními vystoupeními studentů různých škol – ZUŠ U Půjčovny vystoupila v DPS Pštrossova, studenti gymnázia Malostranská vystoupili v U Zlaté studně a v Benediktské, a v Týnské zahrály divadelní vystoupení děti z MŠ. Všem jim patří naše velké díky.

Setkání 19. 12. v DPS Benediktská, společné s DPS Dlouhá, navštívil také pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. Jeho krátké pozdravení a přání všeho dobrého do roku 2012 bylo všemi přítomnými opětováno nejen potleskem, ale také mnoha úsměvy a díky.

Také všichni zaměstnanci Střediska sociálních služeb, přejí všem příjemné prožití Vánoc a šťastný a spokojený rok 2012.

Historie paláců v Praze: povídání s obrázky – květen a červen 2011

Odpoledne věnovaná Pražským palácům a jejich stavebnímu vývoji 19. 5. a 2. 6. v klubech v Tomášské a v Týnské byla opět velmi příjemná. Kdo přišel, nelitoval. Paní Mgr. Náprstková zná Prahu a její historii dokonale a vypráví o ní s velkou láskou a nadšením. Promítané obrázky názorně ukazovaly vše, o čem byla řeč a teprve tady jsme si všichni uvědomili, že to vše vlastně často vídáme, a mnohdy bez větší pozornosti míjíme. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Děkujeme a těšíme zase na příště.

pro zájemce o historii připravila Mgr. Náprstková malý test: (správné výsledky najdete na konci):

Co známe? Co si pamatujeme?

1) Do které doby byla 4 pražská města (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) zcela samostatná a měla svoji samosprávu s radnicí?

– do r. 1526

– do r. 1784

– do r. 1848

– do r. 1918

 

2) Který z pražských mostů, který dodnes stojí, je po Karlově mostě nejstarší?

– železniční viadukt z Karlína do Holešovic

– Libeňský most

– most Závodu míru ve Zbraslavi

– most Legií

 

3) Jak se říkalo u středověkých domů vstupní síni?

– loubí

– mázhauz

– průjezdovka

– cechovnice

 

4) Sousoší z Palackého mostu, která vytvořil J. V. Myslbek, najdeme dnes:

– v Lapidáriu Národního Muzea

– na Vyšehradě

– v Královské zahradě

– v Letenských sadech

 

5) Jak se jmenoval dříve most Legií:

– Ferdinandův

– císaře Františka

– císaře Františka Josefa I.

– Eliščin

 

6) Pojedeme-li kolem usedlosti Hadovka, dostaneme se:

– k letišti

– do Podbaby

– do Motola

– do Karlína

 

7) Která významná osobnost bydlela určitou dobu ve Zlaté uličce:

– R. M. Rilke

– F. Kafka

– Tycho Brahe

– Jan Kepler

 

8) Dům U černé růže se nachází:

– na Václavském náměstí

– na Národní třídě

– na Staroměstské náměstí

– Na Příkopě

 

9) Palác Svět dnes chátrá, ale kdysi býval důležitým společenským a kulturním centrem:

– na Smíchově

– na Vinohradech

– na Žižkově

– v Libni

 

10) Který architekt upravil Černínský palác pro potřeby státu za 1. republiky:

– Pavel Janák

– Josef Gočár

– Jan Kotěra

– Josip Plečnik

 

 

Správné odpovědi:

1) Do r. 1784 – za reforem Josefa II. byla sloučena a radnice nahradil magistrát

2) Železniční viadukt z Karlína do Holešovic, tzv. Negrelliho viadukt z r. 1850

3) Mázhaus – provozovala se zde i drobná řemeslná živnost nebo obchod

4) Na Vyšehradě – po nešťastném náletu v únoru 1945 byla přemístěna do vyšehradského parku

5) Most císaře Františka (jako císař římské říše František II., jako první rakouský císař František I.); tento císař má také jezdecký pomník na nábřeží nedaleko mostu

6) K letišti – usedlost leží při Evropské třídě v Praze 6

7) Franz Kafka – na domku je dnes pamětní deska; napsal zde i povídku Venkovský lékař

8) Na Příkopě – proti bývalému Dětskému domu; dnešní dům nese dosud středověké domovní znamení; patřil kdysi Univerzitě Karlově a konaly se zde významné diskuze o díle J. Wiclefa;

9) Palác se nachází v Libni nedaleko zámečku (Elsnicovo náměstí)

10) Pavel Janák

Historie módy: povídání s obrázky – duben a květen 2011

Odpoledne věnovaná Historii módy byla 21. 4. a 5. 5. v klubech v Tomášské a v Týnské. Kdo přišel, nelitoval. Jarka Šťavíková ví o výtvarném umění mnoho, ale o historii odívání snad ještě více. Povídání nebralo konce, a když nakonec skončilo, všichni jsme věděli, že jenom proto, že už je moc hodin. Jarka by mohla vyprávět dál a dál a stále by měla nové a nové zajímavé informace. Promítané obrázky tak jen lehce kopírovaly její vyprávění a připomínaly nám jednotlivé etapy vývoje módy. Byla to dvě krásná, a rozhodně nikoli stejná, odpoledne. Jarko, děkujeme a těšíme se na příště.