Také v našem nedávno otevřeném denním stacionáři již všechno voní jehličím a panuje zde vánoční atmosféra. 20. 12. po poledni se také tady konala malá vánoční besídka. Sešli se na ní nejen klienti stacionáře, ale i obyvatelé DPS Týnská. Všichni společně si potom zazpívali několik koled a písniček za klavírního doprovodu, které si pečlivě připravili pod vedením jejich „paní Marcelky“ Dražanové.

Připravené občerstvení, za které sponzorům děkujeme, bylo výborné a tak odpoledne uběhlo, ani jsme se nenadáli. Také my přejeme všem krásné svátky a hodně zdraví a těšíme se na další příjemná setkání u nás v denním stacionáři.