Jako volné pokračování poetického Dne s K. H. Máchou v Litoměřicích připravili členové klubu poezie Týnka na 18. 5. Májový podvečer v Týnské 17.

V zahradě DPS Týnská zazněl v jejich podání slavný Máchův Máj. Mezi posluchači byl také pan starosta, Ing. Oldřich Lomecký, a všichni, recitátoři i posluchači, velmi ocenili, že si našel čas a přišel mezi nás.

Večer byl příjemný, báseň krásná, co více jsme si mohli přát.