Senioři z Prahy 1, dobře vědí, že PC je zkratka anglického označení osobního počítače (Personal Computer). Vždyť další z nich převzali 13. 6. 2011 z rukou starosty MČ Praha 1, Ing. Oldřicha Lomeckého, osvědčení o absolvování kurzů obsluhy PC pro začátečníky, které probíhaly ve školním roce 2010/2011. Pan starosta ve svém krátkém úvodním slovu ocenil jejich zájem a snahu držet tempo se současným rychlým rozvojem techniky a způsobu komunikace a vyhledávání informací.

Vědomosti nabyté pod vedením lektorů začátečnických kurzů, Evy a Františka Sochorových, využívají hlavně při komunikaci s příbuznými a přáteli nejen doma, ale i ve světě. Počítačová gramotnost jim přináší větší možnosti a řadu informací.

Kurzy pořádáme již několik let. V roce 2010/2011 ukončilo začátečnické kurzy 35 frekventantů. Většina z nich chce navštěvovat kurzy i nadále, v kurzech pro pokročilé, které byly v letošním roce zkušebně zahájeny.