V pondělí 3. října 2011 v 15 hodin a 30 minut jsme zahájili cvičení TAI CHI.

V Týnské 17, se sešlo zhruba 25 zájemců o toto cvičení, a pod vedením lektorek ze Sdružení taoistického tai chi, se začali seznamovat s tímto cvičením, o kterém se na stránkách sdružení píše toto:

Zdraví upevňující kvality tai chi mají kořeny v tradicích taoistické filozofie. V průběhu téměř dvou tisíciletí různé taoistické školy vyvíjely a vylepšovaly zdravotní cvičení jako součást svého duchovního zdokonalování. Často zmiňovaná „daoyin“ cvičení představovala zdraví prospěšné pohyby a činnosti podobné tai chi a byla považována za součást taoistického výcviku. Toto spojení duchovní kultivace s tělesným cvičením se může zdát překvapující, ale v Číně byly duchovní a materiální složky viděny propojeně. Výsledkem je, že taoistická kultivace těla byla brána jako nezbytná část duchovního vývoje jedince.

Těšíme se na všechny zájemce o toto cvičení a věříme, že bude prospěšné nejen našim tělům, ale i duším.